Klimakamp på arbeidsplassen

Foto: Tomylees

Andreas Ytterstad, 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!, Gyldendal forlag, 2013 Boken 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! inviterer til en felles aksjon for å vri norsk arbeidsliv i en grønnere retning – ledet av fagforeninger og tillitsvalgte over hele landet.

Marie Loe Halvorsen
Om Marie Loe Halvorsen (1 artikler)
Marie Loe Halvorsen (26) har en master i teknologi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Til høstens stortingsvalg stiller hun som andrekandidat for Miljøpartiet de grønne i Akershus.

Foto: Tomylees

Andreas Ytterstad er førsteamanuensis i journalistikk på Høyskolen i Oslo og har blant annet jobbet med hvordan journalister dekker klimasaken. Han har skrevet en bok som på en lettlest og poengtert måte beskriver hvordan politisk satsing kan skape muligheter til å legge om fra jobber innen petroleumsindustrien til nye jobber innen utbygging av fornybar energi og kollektivtransport. Boken er utgitt i samarbeid med en rekke organisasjoner som et ledd i Klimavalg 2013.

Politikken versus naturlovene

Boken tar utgangspunkt i at utslippene i verden må reduseres drastisk de neste tiårene, og skiller mellom politisk og fysisk realisme. Mens man ofte snakker om hva som lar seg gjøre innenfor de økonomiske og politiske rammene vi har i dag, argumenterer Ytterstad for at naturlovene setter helt konkrete rammer for hva vi er nødt til å gjøre for å unngå mer enn to graders oppvarming. Dette er helt nødvendig for å unngå de verste konsekvensene av global oppvarming. Dersom de økonomiske og politiske rammene ikke klarer å håndtere disse kravene, er det markedet og det politiske systemet som svikter, de fysiske lovene kan man ikke lempe på.

100 000 klimajobber

Boken er tydelig på at markedet trenger støtte fra politiske vedtak for å løse utfordringene, men enda viktigere er oppfordringen til «en klimaløsning nedenfra». Grasrotarbeid på arbeidsplasser og i lokale foreninger må sammen skape tilstrekkelig press for den nødvendige omleggingen. Med utgangspunkt i fysisk realisme, tar Ytterstad for seg to sektorer der det potensielt kan skapes mange nye klimajobber, men spesifiserer at det finnes muligheter for nye jobber også i andre deler av samfunnet. For det første, argumenterer Ytterstad, kan Norge være i tet på utvikling av havvindturbiner. Vi har en langstrakt kyst og mye av den kompetansen som trengs gjennom offshoreindustrien. Det anslås at en satsing på havvind kan skape 50 000 nye arbeidsplasser i Norge.
I tillegg trenger vi klimakutt i transportsektoren. Man tenker ikke alltid over at en økt satsing på kollektivtransport også gir mange nye arbeidsplasser. Utbyggingen av intercity-triangelet fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer for eksempel, vil alene gi 13 000 nye arbeidsplasser de neste ti årene. Ytterstad anslår at det vil være mulig å skape 50 000 nye arbeidsplasser innen kollektivtransport de neste årene.

Grønne arbeisplasser

Boken oppmuntrer videre til arbeid for å gjøre egen arbeidsplass grønnere og har flere råd til hvordan dette kan organiseres. Et interessant tiltak er den såkalte Nedre Eiker-modellen, der verneombudets ansvar utvides til også å omhandle det ytre miljøet, ikke bare arbeidsmiljøet. Opplæringen for verneombudene økes noe, slik at de lærer hvordan de kan gjennomføre tiltak der de jobber for at arbeidsplassen skal ta mer hensyn til klima og miljø. I Nedre Eiker ble verneombudene brukt til å sertifisere sine bedrifter som miljøfyrtårn, noe som ofte har ført til at virksomheten også sparte penger.

Politisk vilje og subsidier nødvendig

Boken er kort og går derfor ikke veldig i detalj. Det er noe begrenset hvilke kilder som har blitt brukt, og de oppgitte tallene kan synes noe tilfeldige. Ytterstad setter allikevel fokus på noe veldig viktig: Det snakkes mye om arbeidsplassene og inntektene oljeindustrien gir oss. Men også den ble startet opp ved hjelp av statlige subsidier og støtteordninger. På samme måte kan nye, mer miljøvennlige industrier startes opp dersom det er politisk vilje. Og den viljen kommer gjennom at vi jobber systematisk og lokalt i våre organisasjoner og på våre arbeidsplasser.

Klimakamp kan også være en kamp for arbeidsplasser

Boken er skrevet i samarbeid med en rekke organisasjoner, blant annet Fagforbundet, Concerned Scientists Norway og Den norske kirke. Ytterstad har klart noe ikke alle som jobber med klima får til – nemlig å samle representanter for en stor del av det norske samfunn bak et krav som i praksis krever en sterk nedtrapping av norsk oljeindustri. Dette er nye takter, og det er verdt å lytte til. Boken viser at kampen for arbeidsplasser ikke står i motsetning til klimakampen – men at de med fordel lar seg kombinere i kravet om at våre arbeidsplasser skal bidra til å forbedre mulighetene for fremtidige generasjoner i stedet for å undergrave dem.

Framtidsoptimisme

Som nyutdannet med en master i teknologi, finnes så godt som alle relevante jobber for meg i petroleumsindustrien. Et søk på finn.no gir rundt 1500 stillinger innen petroleum, 300 innen energi og kun 15 innen fornybar energi. For meg og mine klassekamerater fra miljøfysikk og fornybar energi blir det mange søknader på de 15 plassene som passer for oss. Mange vil ende opp med å måtte legge idealismen til side og heller ta seg en jobb i olja. Da er det gledelig å lese at det er mulig med flere jobber for oss, selv i oljelandet Norge. Enda mer gledelig er det å se at vi er ønsket fra så mange hold, og at også fagbevegelsen har tro på at en satsing på fornybar energi er mulig.

Les den – bli med!

100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! er lettlest nok til at den bør være sommerlektyre for politikere og beslutningstakere på alle nivåer. I neste valgperiode vil mye av verdens klimafremtid bestemmes, og Norge har muligheten til å gå foran i å vise en vellykket overgang fra et fossilbasert til et fornybart samfunn. Men endringen kommer ikke bare ovenfra – boken bør først og fremst leses av alle arbeidere som ønsker å gjøre en endring på sin arbeidsplass, og av alle som ønsker å jobbe innen fornybar energi og kollektivtransport. Om du liker det du leser, kan du bli med videre på http://klimavalg2013.no/.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned