Arven etter Chávez

Hugo Chavez døde i går, 05.03.2013, etter lang kamp mot kreften. Høyresida hatet ham, mens de fattige i Venezuela trykket ham til sitt bryst. Også på venstresida var han kontroversiell med visjonen om en “sosialisme for det 21. århundret”. Reell sosialisme, reformisme eller kun populisme?

Foto: Walter Vargas

Utvilsomt var han en klar talsmann mot kapitalisme og USA-imperialisme, en støttespiller både i ord og handling for palestinerne og andre undertryktes motstandskamp. Han halverte arbeidsledigheten og forbedret livene til de fattige i Venezuela. Heller ikke er det noen tvil om at Chavez var en kjærkommen motstemme til TINA-mantraet (There Is No Alternative) som hersket etter murens fall.

Mye kan bli sagt om Chavez, men et sitat oppsummerer han kanskje bedre enn andre: “Venezuela has changed forever”, og akkurat det bør vi takke ham for. Under følger en samling av lenker, videoer og artikler vi vil anbefale for dem som vil ta et grundigere titt på mannen og saken.

Et spørsmål mange stiller seg er hva som vil skje etter Chavez? Jennifer Martinez har en interessant analyse av det venezuelanske samfunnet og Chavez sin rolle.

I diskusjonen om Chavez kan det være fint å ha statistikken i orden. Oscar Guardiola-Rivera fra britiske The Guardian oppsummerer det bolivariske prosjektet i artikkelen “Hugo Chávez kept his promise to the people of Venezuela«, samtidig som han serverer oss noen helt konkrete tall. En liknende oppsummering ble gitt av venezuelanalysis.

I etterkant av at Venezuela kastet ut de israelske ambassadørene av landet, ga Chavez en tale i solidaritet med Gaza som har blitt legendarisk.

Om arven etter Chavez se Socialistworker og The Nation.
Rødt! – Marxistisk tidsskrift har oversatt og trykket et viktig bidrag til sosialismedebatten ved Michael A. Lebowits’ “Sosialisme skapes ikke i himmelen”. Lebowitz ble brukt som rådgiver i Venezuela, og mange av eksemplene på utfordringer og mulighet for sosialisme er hentet fra Venezuela og det bolivariske prosjektet.

Utvalgte sitater av Chavez. 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned