Oslo Freedom Forums høyrevridde agenda

Leder for Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen.

Oslo Freedom Forum skal sette fokus på frihet og menneskerettigheter, men er en taleplass for kuppmakere og undertrykkende maktfolk på den ytterliggående høyresida i Latin-Amerika. Legitimert gjennom støtte fra blant annet den norske stat og Amnesty International.

Per Kristian Torp
Om Per Kristian Torp (3 artikler)
Per Kristian studerer sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han sitter i styret til Cubaforeningen i Norge, og er aktiv i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Latin-Amerikagruppene i Norge.

Fra den 22. til 24. mai avholdes Oslo Freedom Forum nok en gang. Dette har blitt et internasjonalt prestisjefullt forum som offisielt skal fremme menneskerettigheter, gjennom å gi taleplass til menneskerettighetsforkjempere fra ulike deler av verden. Ser man derimot på hvem som faktisk inviteres til å snakke på forumet, forumets finansielle støttespillere og bakgrunnen til forumets leder Thor Halvorsen, så ser man at dette langt ifra er et reelt «freedom forum» hvis agenda er å sette fokus på frihet og menneskerettigheter. Forumet har ikke en «ideologifri» menneskerettighets- og frihetspromoterende agenda, slik de selv hevder. Det har fått rettmessig kritikk hele veien for å ha en – til tider veldig ytterliggående – høyrevridd agenda, spesielt overfor Latin-Amerika. De har invitert tvilsomme folk fra hele verden, men hovedsakelig har disse kommet fra Latin-Amerika. En strategi de hele tiden har kjørt har vært å invitere noen reelle menneskerettighetsforkjempere fra andre deler av verden for å legitimere seg selv og skape et bilde av at de har et bredt fokus på globale menneskerettigheter. Samtidig har de invitert udemokratiske kuppmakere, høyreekstremister og andre maktpersoner fra Latin-Amerika som har stått for grove overgrep mot nettopp menneskerettighetene. Som 19 fremtredende norske latinamerikaforskere sa i et felles opprop: «Ved å assosieres med noen av de største menneskerettighetsaktivistene og frihetsforkjemperne i verden – blir HRF og Halvorssen tilsynelatende immune mot kritikk.»

Hvorfor denne høyrevridde agendaen ovenfor spesielt Latin-Amerika? Fordi forumets leder Thor Halvorsen er norsk-venezuelaner og kommer fra en styrtrik familie i Venezuela med tette bånd til landets høyreside. I Venezuela pågår det en brutal klassekamp, hvor folket har valgt progressive sosialistiske myndigheter hvis prosjekt har vært å skape et mer demokratisk og rettferdig samfunn. Dette har utfordret overklassens interesser og privilegier, og spredt seg til andre land i regionen, som Bolivia og Ecuador. Thor Halvorsen og Oslo Freedom Forum (heretter bare OFF) representerer de samme overklasseinteressene som har blitt utfordret av de venstreorienterte prosessene som har vært ført frem av sosiale bevegelser og progressive myndigheter. Nettopp derfor er det viktig for Thor Halvorsen og OFF å demonisere disse prosessene, demonisere de progressive myndighetene, gjennom å invitere høyrevridde opposisjonsfolk, ofte kuppmakere og andre undertrykkere, og presentere dem som «forkjempere for frihet og menneskerettigheter».

LES OGSÅ: Antimuslimske sponsorer finansierer Oslo Freedom Forum

Statlig støtte og tilknytning til høyreekstreme miljøer
OFF arrangeres én gang i året av den US-amerikanske stiftelsen Human Rights Foundation (HRF). Thor Halvorsen er HRFs grunnlegger. Forumet får økonomisk støtte av både Oslo kommune og Utenriksdepartementet. Altså får de statlig støtte for å spre agendaen sin. I utgangspunktet er det ikke nødvendigvis problematisk at ulike arrangementer med ulik politisk slagside får statlig støtte til å operere. Det kan argumenteres for at det bidrar til å styrke politisk mangfold. Så lenge tilsvarende støtte gis til venstreorienterte arrangementer, og så lenge det er full åpenhet om hva slags arrangement det er snakk om. Det er ikke tilfellet her. Det er dypt problematisk at staten gir økonomisk støtte, og med det legitimitet, til et forum som skal ha som formål å sette fokus på menneskerettigheter globalt, men som i realiteten har som formål å spre en høyrevridd agenda og undergrave demokratiske og progressive alternativer til den undertrykkende nyliberalistiske ordenen i Latin-Amerika. Det er heller ikke sånn at forumet trenger slik økonomisk støtte. De har allerede store pengeinteresser i ryggen, og grunnleggeren kommer som sagt fra en styrtrik venezuelansk familie. At de mottar statlig støtte handler om å oppnå legitimitet og prestisje. Mange, inkludert Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), har med rette ved flere anledninger oppfordret staten og kommunen til å trekke støtten.

HRF har tett tilknytning til ytterliggående høyrevridde organisasjoner i USA, som befinner seg langt til høyre for den norske politiske aksen. Blant annet mottar de omfattende økonomisk støtte fra organisasjoner som finansierer rasistiske islamofobe nettverk i USA. Relatert til dette er det dessuten i år av interesse at forumet mottar økonomisk støtte fra milliardæren Peter Thiel, som også var en av hovedmennene i valgkampen til Donald Trump. Altså har denne «menneskerettighetsstiftelsen» som står bak OFF tett tilknytning til høyreekstreme krefter. Dette fremgår av et dokument utarbeidet av Utenriksdepartementets seksjon for menneskerettigheter i 2012. Fagfolkene i UDs seksjon for menneskerettigheter anbefalte å kutte all statlig støtte til forumet blant annet på grunn av nettopp disse tilknytningene til ytterliggående høyrevridde krefter i USA. De fant også opplysninger om at enkelte av forumets deltagere har vært «kritisert for grove menneskerettighetsbrudd og at flere har brukt konferansen til å framføre budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst». De konkluderte med at «organisasjonen bidrar til å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter». I dette henseende er det viktig å påpeke at de sosiale menneskerettighetene aldri har stått på dagsordenen hos OFF. Hvordan kan man ha et «freedom forum» med formål om å sette fokus på de universelle menneskerettighetene samtidig som man totalt ignorerer noen av de mest sentrale av disse rettighetene? Når man til og med inviterer gjester, og lar seg finansiere av krefter, som systematisk jobber for å undergrave disse menneskerettighetene? Til tross for den knusende kritikken fra UDs seksjon for menneskerettigheter, og deres oppfordring til å trekke den statlige støtten til forumet, valgte utenriksminister Espen Barth Eide å tvert imot doble støtten (!) etter et personlig møte med Thor Halvorsen. Ikke bare det; han ble også det første norske regjeringsmedlemmet til å besøke forumet.

LES OGSÅ: Oslo Freedom Forum: Stedet der eliten definerer dagsorden

Kuppmakere og undertrykkere som «frihetsforkjempere»
Latin-Amerikagruppene i Norge har publisert en pamflett med en samlet oversikt over alle latin-amerikanere som har gjestet OFF fra forumets oppstart i 2009 til 2014. Et eksempel er venezuelaneren Leopoldo Lopez som gjestet forumet i 2010. Han var sentral i militærkuppet mot den folkevalgte regjeringen til Hugo Chavez i 2002. Han figurerte før kuppet på venezuelansk TV hvor han forlangte at alle landets demokratiske institusjoner skulle stenges. I dag sitter han fengslet for å ha ledet voldelige opptøyer i 2014 som tok livet av flere titalls mennesker. En vaskekte «frihetsforkjemper» i ånden til Oslo Freedom Forum. Samme år gjestet også venezuelaneren Marcel Granier forumet. Han er lederen av den populære TV-kanalen RCTV som i tiden før kuppet krevde regjeringens avgang og truet med blodbad. Etter kuppet spredte de løgner om at presidenten hadde gått av frivillig, og sensurerte massedemonstrasjonene mot kuppet. Året etter gjestet den meksikanske forretningsmannen og tidligere presidenten fra 2000 til 2006, Vicente Fox, forumet. Han var ansvarlig for at politistyrker seksuelt torturerte 26 kvinner under Atenco-operasjonen i 2006, og nyter fremdeles straffefrihet. En stor sak under hans presidenttid var også straffefriheten til gjerningsmennene bak massedrapene på 400 fattige kvinner i Ciudad Juárez, samt forsvinningene av 95 politiske aktivister. Også en skikkelig «frihetsforkjemper» i ånden til Oslo «Freedom» Forum. I 2011 gjestet også argentineren Victoria Villarruel forumet. Hun leder en organisasjon som forsvarer det brutale militærdiktaturet som regjerte landet på 1970- og 80-tallet. Kubaneren Armando Valladeres som var en høylytt støttespiller for kuppet i Honduras i 2009 gjestet forumet i både 2009 og 2010. I 2014 var forumet gjestet av den meksikanske journalisten Fernando del Rincón. Han driver et eget program i spansktalende CNN hvor han gjentatte ganger har blitt tatt i å fabrikkere løgner om Venezuela. Han spiller en viktig rolle i manipulasjonen av informasjon fra Latin-Amerika.

Dette var bare noen eksempler; pamfletten til LAG anbefales for mer informasjon. Forumet har for øvrig alltid prioritert å invitere gjester fra Cuba som er finansiert av USA for å drive undergravingsvirksomhet mot egen stat, noe det er godt dokumentert at de såkalte «politiske fangene» og «dissidentene» på øya faktisk er. Et viktig eksempel er organisasjonen Kvinner i Hvitt, som i tillegg til å motta finansiering fra USA også har mottatt støtte fra kuppregimet i Honduras. Altså er det fra Cuba helelr snakk om betalte landsforrædere, ikke «frihetsforkjempere» i det hele tatt. I år kommer også uruguayaneren Luis Almagro, som er generalsekretær i Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS). Han har satt som sin øverste agenda å ekskludere, isolere og promotere regime-endring og intervensjon i Venezuela. I tillegg tar vår statsminister Erna Solberg også turen innom i år.

LES OGSÅ: Det er ikkje menneskerettar alt som glimrar

Et ekte forum for frihet og menneskerettigheter?
HRF har blant annet Amnesty International og Plan som partnere i arrangeringen av Oslo Freedom Forum. At de har den høyreorienterte tankesmien Civita som partner er ikke rart, men seriøse organisasjoner som Amnesty International og Plan burde vite bedre. Deres støtte, i likhet med den statlige støtten, gir forumet en legitimitet som de ikke fortjener. For tatt de opplysningene jeg i denne artikkelen har kommet med i betraktning, er OFF i realiteten et forum for frihet og menneskerettigheter? Selvsagt ikke! Som sagt er jeg fullt klar over at mange av gjestene, spesielt fra andre deler av verden enn Latin-Amerika, er reelle menneskerettighetsforkjempere – og all respekt til disse! Men det forandrer ikke på det faktum at forumet har en generell høyrevridd agenda, spesielt ovenfor Latin-Amerika. Det forandrer ikke på at de er finansiert av krefter som har tilknytning til høyreekstreme miljøer i USA. Det forandrer ikke på at de gir taleplass til kuppmakere og maktmennesker i Latin-Amerika med alvorlige overgrep på samvittigheten.

Det er trist. For i den verden vi nå lever i kunne vi virkelig trengt et ekte forum for frihet og menneskerettigheter!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.