Oslo Freedom Forums høyrevridde agenda

Leder for Oslo Freedom Forum, Thor Halvorssen.

Oslo Freedom Forum skal sette fokus på frihet og menneskerettigheter, men er en taleplass for kuppmakere og undertrykkende maktfolk på den ytterliggående høyresida i Latin-Amerika. Legitimert gjennom støtte fra blant annet den norske stat og Amnesty International.

Per Kristian Torp
Om Per Kristian Torp (3 artikler)
Per Kristian studerer sosiologi ved Universitetet i Oslo. Han sitter i styret til Cubaforeningen i Norge, og er aktiv i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Latin-Amerikagruppene i Norge.

Fra den 22. til 24. mai avholdes Oslo Freedom Forum nok en gang. Dette har blitt et internasjonalt prestisjefullt forum som offisielt skal fremme menneskerettigheter, gjennom å gi taleplass til menneskerettighetsforkjempere fra ulike deler av verden. Ser man derimot på hvem som faktisk inviteres til å snakke på forumet, forumets finansielle støttespillere og bakgrunnen til forumets leder Thor Halvorsen, så ser man at dette langt ifra er et reelt «freedom forum» hvis agenda er å sette fokus på frihet og menneskerettigheter. Forumet har ikke en «ideologifri» menneskerettighets- og frihetspromoterende agenda, slik de selv hevder. Det har fått rettmessig kritikk hele veien for å ha en – til tider veldig ytterliggående – høyrevridd agenda, spesielt overfor Latin-Amerika. De har invitert tvilsomme folk fra hele verden, men hovedsakelig har disse kommet fra Latin-Amerika. En strategi de hele tiden har kjørt har vært å invitere noen reelle menneskerettighetsforkjempere fra andre deler av verden for å legitimere seg selv og skape et bilde av at de har et bredt fokus på globale menneskerettigheter. Samtidig har de invitert udemokratiske kuppmakere, høyreekstremister og andre maktpersoner fra Latin-Amerika som har stått for grove overgrep mot nettopp menneskerettighetene. Som 19 fremtredende norske latinamerikaforskere sa i et felles opprop: «Ved å assosieres med noen av de største menneskerettighetsaktivistene og frihetsforkjemperne i verden – blir HRF og Halvorssen tilsynelatende immune mot kritikk.»

Hvorfor denne høyrevridde agendaen ovenfor spesielt Latin-Amerika? Fordi forumets leder Thor Halvorsen er norsk-venezuelaner og kommer fra en styrtrik familie i Venezuela med tette bånd til landets høyreside. I Venezuela pågår det en brutal klassekamp, hvor folket har valgt progressive sosialistiske myndigheter hvis prosjekt har vært å skape et mer demokratisk og rettferdig samfunn. Dette har utfordret overklassens interesser og privilegier, og spredt seg til andre land i regionen, som Bolivia og Ecuador. Thor Halvorsen og Oslo Freedom Forum (heretter bare OFF) representerer de samme overklasseinteressene som har blitt utfordret av de venstreorienterte prosessene som har vært ført frem av sosiale bevegelser og progressive myndigheter. Nettopp derfor er det viktig for Thor Halvorsen og OFF å demonisere disse prosessene, demonisere de progressive myndighetene, gjennom å invitere høyrevridde opposisjonsfolk, ofte kuppmakere og andre undertrykkere, og presentere dem som «forkjempere for frihet og menneskerettigheter».

LES OGSÅ: Antimuslimske sponsorer finansierer Oslo Freedom Forum

Statlig støtte og tilknytning til høyreekstreme miljøer
OFF arrangeres én gang i året av den US-amerikanske stiftelsen Human Rights Foundation (HRF). Thor Halvorsen er HRFs grunnlegger. Forumet får økonomisk støtte av både Oslo kommune og Utenriksdepartementet. Altså får de statlig støtte for å spre agendaen sin. I utgangspunktet er det ikke nødvendigvis problematisk at ulike arrangementer med ulik politisk slagside får statlig støtte til å operere. Det kan argumenteres for at det bidrar til å styrke politisk mangfold. Så lenge tilsvarende støtte gis til venstreorienterte arrangementer, og så lenge det er full åpenhet om hva slags arrangement det er snakk om. Det er ikke tilfellet her. Det er dypt problematisk at staten gir økonomisk støtte, og med det legitimitet, til et forum som skal ha som formål å sette fokus på menneskerettigheter globalt, men som i realiteten har som formål å spre en høyrevridd agenda og undergrave demokratiske og progressive alternativer til den undertrykkende nyliberalistiske ordenen i Latin-Amerika. Det er heller ikke sånn at forumet trenger slik økonomisk støtte. De har allerede store pengeinteresser i ryggen, og grunnleggeren kommer som sagt fra en styrtrik venezuelansk familie. At de mottar statlig støtte handler om å oppnå legitimitet og prestisje. Mange, inkludert Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG), har med rette ved flere anledninger oppfordret staten og kommunen til å trekke støtten.

HRF har tett tilknytning til ytterliggående høyrevridde organisasjoner i USA, som befinner seg langt til høyre for den norske politiske aksen. Blant annet mottar de omfattende økonomisk støtte fra organisasjoner som finansierer rasistiske islamofobe nettverk i USA. Relatert til dette er det dessuten i år av interesse at forumet mottar økonomisk støtte fra milliardæren Peter Thiel, som også var en av hovedmennene i valgkampen til Donald Trump. Altså har denne «menneskerettighetsstiftelsen» som står bak OFF tett tilknytning til høyreekstreme krefter. Dette fremgår av et dokument utarbeidet av Utenriksdepartementets seksjon for menneskerettigheter i 2012. Fagfolkene i UDs seksjon for menneskerettigheter anbefalte å kutte all statlig støtte til forumet blant annet på grunn av nettopp disse tilknytningene til ytterliggående høyrevridde krefter i USA. De fant også opplysninger om at enkelte av forumets deltagere har vært «kritisert for grove menneskerettighetsbrudd og at flere har brukt konferansen til å framføre budskap som er problematiske i en menneskerettighetskontekst». De konkluderte med at «organisasjonen bidrar til å underminere FN og FNs definisjon av menneskerettigheter». I dette henseende er det viktig å påpeke at de sosiale menneskerettighetene aldri har stått på dagsordenen hos OFF. Hvordan kan man ha et «freedom forum» med formål om å sette fokus på de universelle menneskerettighetene samtidig som man totalt ignorerer noen av de mest sentrale av disse rettighetene? Når man til og med inviterer gjester, og lar seg finansiere av krefter, som systematisk jobber for å undergrave disse menneskerettighetene? Til tross for den knusende kritikken fra UDs seksjon for menneskerettigheter, og deres oppfordring til å trekke den statlige støtten til forumet, valgte utenriksminister Espen Barth Eide å tvert imot doble støtten (!) etter et personlig møte med Thor Halvorsen. Ikke bare det; han ble også det første norske regjeringsmedlemmet til å besøke forumet.

LES OGSÅ: Oslo Freedom Forum: Stedet der eliten definerer dagsorden

Kuppmakere og undertrykkere som «frihetsforkjempere»
Latin-Amerikagruppene i Norge har publisert en pamflett med en samlet oversikt over alle latin-amerikanere som har gjestet OFF fra forumets oppstart i 2009 til 2014. Et eksempel er venezuelaneren Leopoldo Lopez som gjestet forumet i 2010. Han var sentral i militærkuppet mot den folkevalgte regjeringen til Hugo Chavez i 2002. Han figurerte før kuppet på venezuelansk TV hvor han forlangte at alle landets demokratiske institusjoner skulle stenges. I dag sitter han fengslet for å ha ledet voldelige opptøyer i 2014 som tok livet av flere titalls mennesker. En vaskekte «frihetsforkjemper» i ånden til Oslo Freedom Forum. Samme år gjestet også venezuelaneren Marcel Granier forumet. Han er lederen av den populære TV-kanalen RCTV som i tiden før kuppet krevde regjeringens avgang og truet med blodbad. Etter kuppet spredte de løgner om at presidenten hadde gått av frivillig, og sensurerte massedemonstrasjonene mot kuppet. Året etter gjestet den meksikanske forretningsmannen og tidligere presidenten fra 2000 til 2006, Vicente Fox, forumet. Han var ansvarlig for at politistyrker seksuelt torturerte 26 kvinner under Atenco-operasjonen i 2006, og nyter fremdeles straffefrihet. En stor sak under hans presidenttid var også straffefriheten til gjerningsmennene bak massedrapene på 400 fattige kvinner i Ciudad Juárez, samt forsvinningene av 95 politiske aktivister. Også en skikkelig «frihetsforkjemper» i ånden til Oslo «Freedom» Forum. I 2011 gjestet også argentineren Victoria Villarruel forumet. Hun leder en organisasjon som forsvarer det brutale militærdiktaturet som regjerte landet på 1970- og 80-tallet. Kubaneren Armando Valladeres som var en høylytt støttespiller for kuppet i Honduras i 2009 gjestet forumet i både 2009 og 2010. I 2014 var forumet gjestet av den meksikanske journalisten Fernando del Rincón. Han driver et eget program i spansktalende CNN hvor han gjentatte ganger har blitt tatt i å fabrikkere løgner om Venezuela. Han spiller en viktig rolle i manipulasjonen av informasjon fra Latin-Amerika.

Dette var bare noen eksempler; pamfletten til LAG anbefales for mer informasjon. Forumet har for øvrig alltid prioritert å invitere gjester fra Cuba som er finansiert av USA for å drive undergravingsvirksomhet mot egen stat, noe det er godt dokumentert at de såkalte «politiske fangene» og «dissidentene» på øya faktisk er. Et viktig eksempel er organisasjonen Kvinner i Hvitt, som i tillegg til å motta finansiering fra USA også har mottatt støtte fra kuppregimet i Honduras. Altså er det fra Cuba helelr snakk om betalte landsforrædere, ikke «frihetsforkjempere» i det hele tatt. I år kommer også uruguayaneren Luis Almagro, som er generalsekretær i Organisasjonen av Amerikanske Stater (OAS). Han har satt som sin øverste agenda å ekskludere, isolere og promotere regime-endring og intervensjon i Venezuela. I tillegg tar vår statsminister Erna Solberg også turen innom i år.

LES OGSÅ: Det er ikkje menneskerettar alt som glimrar

Et ekte forum for frihet og menneskerettigheter?
HRF har blant annet Amnesty International og Plan som partnere i arrangeringen av Oslo Freedom Forum. At de har den høyreorienterte tankesmien Civita som partner er ikke rart, men seriøse organisasjoner som Amnesty International og Plan burde vite bedre. Deres støtte, i likhet med den statlige støtten, gir forumet en legitimitet som de ikke fortjener. For tatt de opplysningene jeg i denne artikkelen har kommet med i betraktning, er OFF i realiteten et forum for frihet og menneskerettigheter? Selvsagt ikke! Som sagt er jeg fullt klar over at mange av gjestene, spesielt fra andre deler av verden enn Latin-Amerika, er reelle menneskerettighetsforkjempere – og all respekt til disse! Men det forandrer ikke på det faktum at forumet har en generell høyrevridd agenda, spesielt ovenfor Latin-Amerika. Det forandrer ikke på at de er finansiert av krefter som har tilknytning til høyreekstreme miljøer i USA. Det forandrer ikke på at de gir taleplass til kuppmakere og maktmennesker i Latin-Amerika med alvorlige overgrep på samvittigheten.

Det er trist. For i den verden vi nå lever i kunne vi virkelig trengt et ekte forum for frihet og menneskerettigheter!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

16 kommentarer på Oslo Freedom Forums høyrevridde agenda

 1. AvatarThor Halvorssen // 2017-04-15 kl 05:47 //

  Most of the allegations made here are recycled accusations from seven years ago (2010) first fabricated by Manifest Analyse and subsequently replied to and settled in the Norwegian media. It is the reason why Manifest no longer attacks OFF–because they were revealed as lacking professionalism in their work. After that, OFF became the obsession of a group of Norwegian academics in 2012 and 2013. Similar to Manifest, the Norwegian Academics have disappeared and stopped their criticism when the reality and the facts led to ridicule.

  In addition to copying old accusations this writer makes some new ones. He says our organization is currently financed by Peter Thiel. This is absolutely false. He says that Vicente Fox was a speaker at OFF, again false information. He says there are no political prisoners in Cuba, false (and outrageous). He says that I am «right-wing.» Perhaps the writer didn’t even look at the photograph used in his own article. It is from the television moment when I declared support for the candidacy of Bernie Sanders. This article is lazy and nasty but it is also embarrassing for someone who apparently is still a student in University.

  Now, the only people who spend time criticizing this human rights conference, are, understandably, the supporters of the cruel regime of the Castros in Cuba and of the Chavistas in Venezuela–especially the author of this article who on social media is vocal in his solidarity for Nicolas Maduro’s regime and continues to defend, support, and even celebrate the regime while ignoring the suffering of millions of Venezuelan people and the brutal actions of its kleptocratic and authoritarian government. Per Kristian Torp should be ashamed of himself.

  Readers who wish to learn more are invited to visit http://www.OsloFreedomForum.com and come to their own conclusions about the merits, consistency, and integrity of this important event.

  Thor Halvorssen
  Oslo Freedom Forum

  • Menneskerettighetene her i landet i Noreg/Norge bør omfatte ytringsfrihet for alle med moderne og nye løsninger som Disqus-systemet.

   Oslo Freedom Forum bør avsløres.

  • AvatarPer Kristian Torp // 2017-04-15 kl 12:57 //

   Manifest’s criticism was in no way fabricated. No one has stopped their criticism. But the shitstorm these academics recieved from you and your powerful organization made it too uncomfortable to continue speaking out. In addition to the media apparatus you set in motion, you called them up in the middle of the night and harassed them. I’ve heard some of them have struggled with depression after this shitstorm. You used your power to silence them. That’s what happened.

   The biggest Latin America oriented solidarity movement in Norway (Latin-Amerikagruppene i Norge) has continued their criticism up until this day, with good reason. It is an undisputed fact that the speakers invited from Latin-America (perhaps with some very few exceptions) all belong to the far right. Such as Leopoldo Lopez who was a central figure in the military coup against the democratic and progressive government of Venezuela in 2002. Regarding Vicente Fox, I see now that there has been a misunderstanding on my behalf, and I apologize for that. He was invited that year, but couldn’t come. That doesn’t really make things any better though. For more information about the far right speakers from Latin-America who have guested the forum, I urge readers to check out this pamphlet made by the biggest Latin America solidarity movement in Norway:
   https://issuu.com/lagnorge/docs/lag_okt14_prod

   Regarding Cuba, the country’s political system is far from perfect. That is understandable considering that they have been under economic warfare and constant subversive aggression fromt he most powerful country in the world ever since the triumph of the revolution in 1959. However, they have developed a radical democracy. I urge people to check out academics such as Peter Roman, Arnold August and Helen Yaffe in this regard. These summaries of all the chapters in a book by August is a good place to start: http://www.counterpunch.org/2015/01/09/democracy-in-cuba-and-at-home/ – Check also out this brilliant interview that Yaffe does with BBC following the passing of Fidel: https://www.youtube.com/watch?v=yu8DbilITmw

   And regarding the island’s so-called «dissidents», it is well documented that those are funded by the US to participate in subversive activity against their own country. These accusations are not just coming from the Cuban government; the US government themselves are actually quite open about this. People can just check out USAID’s own webpage! The acknowledged Cuba expert Salim Lamrani has written a lot about this issue. Check for example this out: http://www.cuba-solidarity.org.uk/cubasi/article/125/cuba-and-the-number-of-ldquopolitical-prisonersrdquo

   Regarding Venezuela, I completely understand your motives for demonizing the Bolivarian Revolution. The process that started with the election of democratic and progressive president Hugo Chaves has threatened the privileges that you and your class have enjoyed for 500 years. I urge readers to follow outlets such as http://www.telesurtv.net/english and https://venezuelanalysis.com to get an alternative perspective on the situation in Venezuela, and Latin America in general. Because reality is distorted in mainstream commercial Western media. Venezuela does in no way have a «kleptocratic and authoritarian government». The country is in crisis, and a lot of people are suffering. The government has committed errors, especially regarding dependency on oil. However, the capitalist class’ economic warfare, the US funding of subversive activity and the violent right wing opposition’s complete disregard for democracy are also main factors for the crisis.

   The Bolivarian Revolution of Venezuela has given voice to a people that has been silenced, by your class, for 500 years. The Bolivarian Revolution has given voice and power to a people that your class for 500 years have never acknowledged as real human beings. I will continue to show solidarity – on social media and everywhere else – with the Bolivarian Revolution of Venezuela, with Cuba, and with the left wing processes in other countries which have been brought forth by social movements and progressive governments.

   When powerful actors from the economic elite, such as yourself, spend your precious time attacking me, that gives me more strength and motivation!

  • AvatarPer Kristian Torp // 2017-04-15 kl 15:46 //

   Manifest’s criticism was in no way fabricated. No one has stopped their criticism. But the shitstorm these academics recieved from you and your powerful organization made it too uncomfortable to continue speaking out. In addition to the media apparatus you set in motion, you called them up in the middle of the night and harassed them. I’ve heard some of them have struggled with depression after this. You used your power to silence them. That’s what happened.

   The biggest Latin America oriented solidarity movement in Norway (Latin-Amerikagruppene i Norge) has continued their criticism up until this day, with good reason. It is an undisputed fact that the speakers invited from Latin-America (perhaps with some very few exceptions) all belong to the far right. Such as Leopoldo Lopez who was a central figure in the military coup against the democratic and progressive government of Venezuela in 2002. Regarding Vicente Fox, I see now that there has been a misunderstanding on my behalf, and I apologize for that. He was invited that year, but couldn’t come. That doesn’t really make things any better though. For more information about the far right speakers from Latin-America who have guested the forum, I urge readers to check out this pamphlet made by the biggest Latin America solidarity movement in Norway: https://issuu.com/lagnorge/docs/lag_okt14_prod

   Regarding Cuba, the country’s political system is far from perfect. That is understandable considering that they have been under economic warfare and constant subversive aggression from the most powerful country in the world ever since the triumph of the revolution in 1959. However, they have developed a radical democracy. I urge people to check out academics such as Peter Roman, Arnold August and Helen Yaffe in this regard. These summaries of all the chapters in a book by August is a good place to start: http://www.counterpunch.org/2015/01/09/democracy-in-cuba-and-at-home/ – Check also out this brilliant interview that Yaffe does with BBC following the passing of Fidel: https://www.youtube.com/watch?v=yu8DbilITmw

   And regarding the island’s so-called «dissidents», it is well documented that those are funded by the US to participate in subversive activity against their own country. These accusations are not just coming from the Cuban government; the US government themselves are actually quite open about this. People can just check out USAID’s own webpage! The acknowledged Cuba expert Salim Lamrani has written a lot about this issue. Check for example this out: http://www.cuba-solidarity.org.uk/cubasi/article/125/cuba-and-the-number-of-ldquopolitical-prisonersrdquo

   Regarding Venezuela, I completely understand your motives for demonizing the Bolivarian Revolution. The process that started with the election of democratic and progressive president Hugo Chaves has threatened the privileges that you and your class have enjoyed for 500 years. I urge readers to follow outlets such as http://www.telesurtv.net/english and https://venezuelanalysis.com to get an alternative perspective on the situation in Venezuela, and Latin America in general. Because reality is distorted in mainstream commercial Western media. Venezuela does in no way have a «kleptocratic and authoritarian government». The country is in crisis, and a lot of people are suffering. The government has committed errors, especially regarding dependency on oil. However, the capitalist class’ economic warfare, the US funding of subversive activity and the violent right wing opposition’s complete disregard for democracy are also main factors for the crisis.

   The Bolivarian Revolution of Venezuela has given voice to a people that has been silenced, by your class, for 500 years. The Bolivarian Revolution has given voice and power to a people that your class for 500 years have never acknowledged as real human beings. I will continue to show solidarity – on social media and everywhere else – with the Bolivarian Revolution of Venezuela, with Cuba, and with the left wing processes in other countries which have been brought forth by social movements and progressive governments.

   When powerful actors from the economic elite, such as yourself, spend your precious time attacking me, that gives me more strength and motivation!

  • AvatarPer Kristian Torp // 2017-04-15 kl 21:07 //

   Thor Halvorsen, I’ve tried several times to post my reply to you in this commenting section, but it always gets caught up in the spam filter for some reason. Therefore I published it on my own blog instead. You and anyone else interested can check it out here:
   http://perkristiantorp.blogg.no/1492282609_reply_to_thor_halvorsen_regarding_the_oslo_freedom_forum.html

   Per Kristian Torp,
   A radical socialist who is NOT ashamed of himself! 🙂

 2. Menneskerettigheter her i landet er respekt for ytringsfriheten for alle her i landet.
  Dette forklarer jeg grundig på min hjemmeside.
  Det er etter min mening hykleri og falskhet i massevis nå her i landet når det gjelder den normale rettigheten ytringsfrihet.
  Norske senzurister vil ikke ha det.
  Fakeboka og det opplegget styrer det meste av norsk presse.
  Oslo Freedom Forum bør avsløres. Fint at det skjer her. Gledelig.

  Det er etter min mening en del av kamuflasjen og hykleriet og tåkeleggingen her i landet.

 3. Forfatter mister all kredibilitet med påstander som dette;
  «I Venezuela pågår det en brutal klassekamp, hvor folket har valgt progressive sosialistiske myndigheter hvis prosjekt har vært å skape et mer demokratisk og rettferdig samfunn.»

  Et mer rettferdig samfunn?
  Landet er kjørt i grøften med en fullstendig mislykket politikk.

  Leser om familier som må gi bort barna sine

  Videre står det i Dagbladet (en sosialistisk avis):
  «Det er stor mangel på dagligvarer. Flere tusen venezuelanere hamstrer mat og andre dagligvarer i nabolandet Colombia. Grensen mellom landene er som regel stengt. Situasjonen har ført til store protester mot myndighetene. Siden 2014 er minst 50 personer drept og over 3.000 pågrepet i forbindelse med protestene.»

  http://www.dagbladet.no/nyheter/gir-bort-barna-for-a-overleve/66499724

  Så hva menes med «rettferdig»? At alle skal ha det like jævlig?

  • Snakker om å kaste sten i glasshus!
   Ikke mye troverdighet igjen etter denne setningen: «Videre står det i Dagbladet (en sosialistisk avis)»

   Med et slikt innspill har en tippet seg selv utfor kanten av det seriøse og troverdige.

   Erling Grape

   • Jaha? Alt jeg gjør er å sitere Dagbladet, en avis med sympati mot venstre.
    Er det meg eller Dagbladet du ikke tror på?

    Som det står i debattreglene; «Ta ballen – ikke spilleren».
    Derfor, hvis du mener det er noe feil i mine argumenter så kom med de istedet for å komme med en løs påstand om mangel på troverdighet.

    • AvatarPer Kristian Torp // 2017-04-16 kl 09:07 //

     Dagbladet er på INGEN måte en sosialistisk avis. Derfor mener 1pling at du mistet all troverdighet med den setningen, og anklager deg for å kaste stein i glasshus, siden du anklaget meg for å ikke ha troverdighet…

     • Ok, men om Dagbladet er en sosialistisk avis eller ikke har jo null og niks å gjøre med det jeg egentlig prøver å få frem.

      Jeg bare hentet et sitat fra en reportasje om at befolkningen i Venezuela lider og at det er store protester mot myndighetene. Jeg kunne fått frem det samme poenget med å linke til andre mediehus som har lignende reportasjer.

      Vi kan være uenig om myndighetene i Venezuela har skapt et mer demokratisk og rettferdig samfunn, men det 1pling skriver om er jo en total avsporing.

     • AvatarPer Kristian Torp // 2017-04-16 kl 11:15 //

      Ingen benekter at det er krise i Venezuela nå og at mange lider. Poenget er at det ikke er så svart-hvitt som at myndighetene alene har skyld i det. De har selvsagt gjort feil, og en viktig årsak er at de ikke har klart å gjøre noe med oljeavhengigheten. De har heller ikke klart å gjøre nok med korrupsjonen, som er et vanvittig problem.

      Samtidig har overklassen, de store kapitalistiske gigantene innenfor for eksempel matvareindustrien, hele tiden ført en økonomisk krigføring mot myndighetene. De har blant annet holdt igjen varer for å bevisst skape varemangel for å destabilisere landet og svekke myndighetene. USA har også hele tiden finansiert undergravende krefter i landet, fordi de har sett på Den Bolivarianske Revolusjonen som den største fienden i hele regionen; «det nye Cuba» om du vil. Disse tingene er godt dokumentert, og er viktige faktorer for krisa landet nå befinner seg i. Jeg anbefaler å følge teleSUR og Venezuelanalysis for å få et alternativt perspektiv på landet, i stedet for bare demoniseringa som fremsettes i det meste av vestlig media.

      Les også denne flotte artikkelen som debunker noe av historieforfalskningen som VG har utøvd i forhold til Venezuela: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/historieforfalskning-i-faktasjekkens-tid-1.952723

      Ha en god dag!

     • Avatarbørre arnold // 2017-04-17 kl 11:52 //

      Du beskylder VG og andre for å bedrive historieforfalskning. Jeg har lest noe av det du har skrevet om forholdene i Venezuela og Cuba. Når du i tillegg tydeligvis ikke vil at folk som har sittet i fengsel på Cuba skal få ytre seg på Oslo Freedom forum er tydelig hvem som farer med propaganda og historieforfalskning.

     • AvatarPer Kristian Torp // 2017-04-17 kl 13:23 //

      Man er ingen frihetsforkjemper bare fordi man har sittet i fengsel. Har man sittet i fengsel for å ta imot finansiering fra en fremmed makt for å drive undergravingsvirksomhet mot egen stat så er man ikke annet enn en kriminell.

     • Avatarbørre arnold // 2017-04-17 kl 13:44 //

      Å diskreditere opposisonen med denne typen beskyldninger er svært vanlig. Opposisjonen i diktaturer ble og blir ofte beskyldt for denslags i blant annet Sør Afrika, Chile, Kina mm. Typisk for Cuba er å beskylde de for å være CIA agenter. Ser ut som du ikke ønsker at dissidenter fra regimene du støtter på Cuba og i Venezuela skal få uttale seg på Oslo Freedom Forum.

     • AvatarPer Kristian Torp // 2017-04-17 kl 14:08 //

      Beskyldningene om at «dissidentene» på Cuba er betalt av og samarbeider med myndighetene i USA er ikke bare noe som kommer fra cubanske myndigheter, men noe som er godt dokumentert. USAs myndigheter sjøl er ganske åpne om det, og det er faktisk noen av disse «dissidentene» også. Greia er bare at de anser det som legitimt. Noe det selvsagt ikke er. Alle land har lovverk mot slikt. Den anerkjente Cuba-eksperten Salim Lamrani har skrevet en del om dette.

      Jeg anser heller ikke Cuba som et diktatur. De har et radikalt demokrati, selv om det selvsagt er langt fra perfekt. Det har jeg skrevet en del om, og henvist til flere fagfolk som har studert systemet på øya inngående.

Kommentarfeltet er lukket.