Oslo Freedom Forum – stedet der eliten definerer dagsorden

På bildet: Yoani Sanchez Foto: Re:Publica

Oslo Freedom Forum har en lang tradisjon i å invitere kontroversielle høyreorienterte mennesker fra hele verden. 2014 er intet unntak.

Yngve Heiret
Om Yngve Heiret (5 artikler)
Yngve Heiret er stipendiat i samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo og redaksjonsmedlem i gnist.

Talere under OFF 2014

Fernando del Rincón har gjennom CNN drevet høyreradikal kampanjejournalistikk rettet mot den venezuelanske regjeringen og venstresiden generelt. Han regnes for å drive løgnaktig og uetisk journalistikk.
Janet Hinostroza er en ecuadoriansk journalist som aktivt fører kampanjejournalistikk mot progressive regjeringer i Latin-Amerika.
Yoani Sanchez fører en blogg hvor hun ensrettet kritiserer den cubanske staten. Bloggen er oversatt til 18 språk, og det er uvisst hvor hun får midler til oversettelse og blogging.

20. oktober åpnet et av verdens største og mest anerkjente menneskerettighetsforum, Oslo Freedom Forum, dørene for sjette gang. Tross støtte fra det internasjonale og norske samfunn, har forumet blitt møtt med skepsis fra mange hold. Det har ved flere anledninger blitt kritisert for å invitere personer som heller enn å være menneskerettighetsforkjempere, har bidratt til å systematisk undergrave eller direkte bryte med grunnleggende sosiale rettigheter. De latinamerikanske deltakerne har vært særlig omstridte. Årets forum er intet unntak.

Defeating Dictators
Temaet for årets konferanse er ”Defeating Dictators” – Overvinne Diktatorer. Fernando del Rincón fra Mexico, Janet Hinostroza fra Ecuador og Yoani Sanchez fra Cuba er blant de inviterte som vil representere Latin-Amerika. På bakgrunn av sine erfaringer som informasjonsformidlere kommer de til å fokusere på det de omtaler som myndigheters knebling av ytrings – og pressefrihet på kontinentet.

Det er gjennomgående at inviterte fra Latin-Amerika taler mot folkevalgte presidenter i land med progressive og venstreorienterte regjeringer, som blant annet Venezuela og Ecuador. Fremfor å «overvinne diktatorer», bidrar de til sannhetsmanipulering av både enkelthendelser og generelle spørsmål i Latin-Amerika, som igjen opprettholder elitens og høyresidens jerngrep om mediene.

Presse”frihetens” tveeggede sverd
Ytrings- og pressefrihet er et omstridt tema i Latin-Amerika. En lang historie med undertrykkende militærdiktaturer har ført til at ytringsfriheten har vært ikke-eksisterende. Alternative stemmer og opposisjonelle har blitt kneblet, forfulgt eller drept. De siste tiårene har kontinentet imidlertid gjennomgått en demokratiseringsprosess. Bakgrunnen er storstilte sosiale reformer i overgangen fra høyreekstreme militærdiktaturer til folkelige bevegelser, basert på demokratiske prinsipper. Som motsvar har høyre-eliten tatt i bruk udemokratiske metoder for vinne tilbake sin tapte makt: Sosiale bevegelser undertrykkes, folkevalgte regjeringer blir utsatt for kupp og kuppforsøk, internasjonale avtaler og selskaper sørger for at makt og ressurser forblir på få hender. Ikke minst har mediene blitt en arena der elitens interesser kommer til uttrykk gjennom manipulert og unyansert nyhetsdekning. De tre omtalte gjestene er delaktige i dette med sin unyanserte journalistikk.

Heller enn å fungere som en «fjerde statsmakt» som forsvarer og handler på folkets vegne, er mediene i stor grad underlagt høyrekreftene i Latin-Amerika. De har dermed makten til å kontrollere nyhetsbildet. Dette forsøker flere latinamerikanske regjeringer å ta et oppgjør med når de foreslår lovgivning og regulering av massemediene. Venezuela er et talende eksempel. Den tradisjonelle eliten eier seks av de sju største mediehusene i landet, og samtlige har uttalt sin motstand til regjeringen. Etter militærdiktaturenes tiår i Latin-Amerika har det vært helt nødvendig å utvikle alternativer til diktaturenes informasjonshegemoni. At ingen av de alternative mediene fremmes av OFF, tyder på at OFF bidrar til at de fortsatt forsøkes tiet i hjel.

LES OGSÅ: Antimuslimske sponsorer finansierer Oslo Freedom Forum

Talerør for kuppmakere
OFF sin talerliste viser hvilken ensidig fremstilling av Latin-Amerika som vil utspille seg. De spiller utvilsomt videre på en sterk medietradisjon i Latin-Amerika, hvor ensidig mediedekning med utgangspunkt i økonomiske særinteresser fører til at sosiale alternativer kveles under høyresidens mediemonopol. Venezuelas kommersielle mediehus har vært blant hovedformidlerne av vårens opptøyer i landet. De har tydelig vinklet sine saker i form av kommersielle og politiske interesser og ført en effektiv svertekampanje mot Maduros’ regjering for å vinne tilbake makten. Del Rincón har vært en aktiv bidragsyter til den internasjonale dekningen av Venezuela og en viktig aktør i svertekampanjen utad. OFF fungerer som et talerør for kuppmakere og den internasjonale økonomiske eliten, som utvilsomt undergraver og i mange tilfeller begår grove brudd mot menneskerettighetene.

Det er ikke til å stikke under teppet at man skal holde et våkent øye overfor regimene de retter sin kritikk mot; Venezuela, Ecuador og Cuba. Men fra OFFs talere har kritikken ensrettet vært fokusert mot disse regimene og Latin-Amerikas progressive alternativer, og dette på tross av utallige eksempler på menneskerettighetsbrudd utført av den politiske høyresiden og markedskreftenes fremste aktører. Årets talere under OFF er pådrivere for en systematisk undergraving som gjør at Latin-Amerikas progressive alternativer igjen får lide på den internasjonale mediearenaen.

Ved å hedre sine gjester som menneskerettighetshelter og frihetsforkjempere, blir også vårt syn på frihet og rettigheter manipulert gjennom en skjev dekning av hva som egentlig foregår rundt oss. På den måten kan en se at den latinamerikanske høyresidens informasjonshegemoni strekke seg langt utenfor egne landegrenser, faktisk helt til Norge.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned