Bent Høie

På vei mot sengeløse sykehus?

// 3 Comments

Stavanger sykehus får belønning for å sende pasienter fort hjem, noe helseminister Bent Høie vil ha innført på alle sykehus. Penger er viktigere enn menneskers liv, det [...]

En ødeleggende egenandel!

// 0 Comments

Ungdommer som sliter med psykisk sykdom og rusmisbruk, skal nå måtte betale for nødvendig helsehjelp. Det er en ufølsom, smålig og feilslått [...]

Åpent brev til Bent Høie

// 3 Comments

Bent Høie, jeg kan forsikre deg om at kvinnekroppen bruker tid på å komme seg etter en fødsel. Gjerne mer enn 4 til 24 [...]

Hvorfor ydmyker du meg, Bent Høie?

// 2 Comments

I mediebildet i de siste årene er de særlig to grupper som har ropt på vår hjelp; de MS-syke og de som er rammet av kreft. Hvordan oppleves det når hjelpen [...]

Med abortsøkende på samvittigheten

// 0 Comments

Regjeringen har avlyst reservasjonsretten grunnet massiv motstand. Men det nye ”kompromisset” vil gjøre det verre for abortsøkende enn før. Derfor er jeg mot [...]