Bent Høie

På vei mot sengeløse sykehus?

2018-09-03 // 4 kommentarer

Stavanger sykehus får belønning for å sende pasienter fort hjem, noe helseminister Bent Høie vil ha innført på alle sykehus. Penger er viktigere enn menneskers liv, det [...]

En ødeleggende egenandel!

2018-02-19 // 0 kommentarer

Ungdommer som sliter med psykisk sykdom og rusmisbruk, skal nå måtte betale for nødvendig helsehjelp. Det er en ufølsom, smålig og feilslått [...]

Åpent brev til Bent Høie

2017-09-03 // 3 kommentarer

Bent Høie, jeg kan forsikre deg om at kvinnekroppen bruker tid på å komme seg etter en fødsel. Gjerne mer enn 4 til 24 [...]

Hvorfor ydmyker du meg, Bent Høie?

2015-11-27 // 2 kommentarer

I mediebildet i de siste årene er de særlig to grupper som har ropt på vår hjelp; de MS-syke og de som er rammet av kreft. Hvordan oppleves det når hjelpen [...]

Med abortsøkende på samvittigheten

2014-09-08 // 0 kommentarer

Regjeringen har avlyst reservasjonsretten grunnet massiv motstand. Men det nye ”kompromisset” vil gjøre det verre for abortsøkende enn før. Derfor er jeg mot [...]