Articles by Kjetil Grønvold

Kjetil Grønvold
About Kjetil Grønvold (9 Articles)
Kjetil Grønvold med i styringsgruppa for Oslo LOs 'Solidaritet med Hellas' og pensjonert sykepleier.

Greske medier i elitens klør

// 0 Comments

Mediene er en av hjørnestolpene i det greske makttriangelet. De kontrolleres av oligarkene i økonomien og har tette bånd til den politiske eliten. Rolla som ‘fjerde [...]

Kreditorene og det greske arbeidslivet

// 0 Comments

Krisepolitikken EU har påtvunget Hellas har gruslagt det regulerte arbeidslivet, hevet arbeidsløsheten og dumpet lønningene. Nå møtes kreditorer og den greske regjeringa [...]