Ta først, spørre etterpå: Misbruk av konsultasjonsretten i Mexico

Protester mot jordvarmeanlegget i Huexca i Mexico. Foto: Lizbeth Hernández (freelance fotojournalist).

Etter valget har AMLOs diskurs endra seg, og han har lagt fram planer om flere utviklingsprosjekter. De nye prosjektene viderefører logikken fra tidligere regjeringsperioder hvor store, ressurskrevende og kapitalistiske prosjekter påvirker lokalsamfunn og deres livsgrunnlag.

Frøya Torvik
Om Frøya Torvik (2 artikler)
Frøya Torvik er utekoordinator i Guatemala for Latin-Amerikagruppenes brigadeprosjekt.
Marianne Gulli
Om Marianne Gulli (4 artikler)
Marianne Gulli er daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge og er internasjonalt ansvarlig i Rødt. Hun har tidligere jobbet i FOKUS, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

“Er du enig i at jordvarmeanlegget i Huexca, eid av CFE, settes i drift?”. Dette var spørsmålet folk i de tre delstatene Tlaxcala, Puebla og Morelos skulle ta stilling til under helgas konsultasjon. For Samir Flores og Folkefronten i forsvar for jorda og vannet i Morelos, Puebla og Tlaxcala (FPDAT på spansk), diverse organiserte lokalsamfunn og organisasjoner var svaret klart: nei. De er også klare på at dette ikke kan kalles en konsultasjon.

Samir Flores var nahua, aktivist i FPDAT, radiokommunikatør, agroøkolog og sentral i kampen mot jordvarmeanleggene som er en del av Proyecto Integral Morelos (PIM). Han ble drept onsdag 20.februar, tre dager før den såkalte konsultasjonen.

LES OGSÅ: Mexico — narkostaten ingen rører

På bekostning av levebrød
Prosjektet har vært tiltenkt siden slutten av 90-tallet, og i 2009 ble det godkjent uten konsultasjon. PIM inkluderer to jordvarmeanlegg i Huexca, Morelos, samt en gassledning på om lag 160 km som skal transportere gass til de nevnte anleggene. Ledningen vil gå gjennom 60 småbonde- og urfolkssamfunn i delstatene Tlaxcala, Puebla og Morelos. I tilknytning til dette skal det også bygges et strømnett, vannledninger og flere motorveier. Et av jordvarmeanleggene er ferdig bygd, og i følge planen skal det bygges et til.

Myndighetene lytter ikke til de berørte lokalsamfunnene som forsvarer livsgrunnlaget og levebrødet sitt. I 2011 eskalerte konflikten da fire aktivister som kjempet mot jordvarmeanleggene ble fengsla. Protestene mot utbygginga har vært stor, og de har blitt møtt med kriminalisering og vold fra politi og militære. Jordvarmeanleggene og gassledningen ligger i nærheten av vulkanen Popocatépetl. Området er erklært som risikosone og skal i utgangspunktet være fri for denne type prosjekter fordi skadeomfanget ved et potensielt vulkanutbrudd kan forsterkes av blant annet gassledningen. Innbyggerne her baserer seg i stor grad på jordbruk. Det vannkrevende jordvarmeanlegget vil begrense bøndenes tilgang på vann. Samtidig melder lokalsamfunnene at vannet som kommer fra det eksisterende anlegget har endret farge og at støyen fra anlegget skader hørselen og fører til kvalme og stress. Før den nyinnsatte presidenten Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ble valgt, var han uttalt motstander av prosjektet.

LES OGSÅ: Ayotzinapa — en stein i skoa

Bygg først, konsulter etterpå
Etter valget har AMLOs diskurs endra seg, og han har lagt fram planer om flere utviklingsprosjekter. De nye prosjektene viderefører logikken fra tidligere regjeringsperioder: det er snakk om store, ressurskrevende og kapitalistiske prosjekter som påvirker lokalsamfunn og deres livsgrunnlag. Likevel skiller AMLO seg ut; han har flittig tatt i bruk konsultasjoner. Disse møter kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner og lokalsamfunn som forsvarer sine livsgrunnlag. Kritikken handler om hvem som konsulteres og hvordan konsultasjonene gjennomføres. I februar kalte AMLO inn til konsultasjon om PIM, prosjektet han tidligere var i mot.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Konsultasjonen ble annonsert og gjennomført på under tre uker. Spørsmålet som ble stilt var ledende og det ble ikke gitt tilstrekkelig informasjon i forkant. I tillegg kunne alle stemmeberettigede i de tre delstatene delta, uavhengig om de var direkte berørt av prosjektet eller ikke.  Denne måten å gjøre konsultasjoner gir president president López Obrador en stor fordel: stemmene til de berørte lokalsamfunna blir vanna ut i mengden, og samtidig kan han beskytte seg bak at en konsultasjon er gjennomført.

Å konsultere når prosjektet så og si er ferdig er ikke å konsultere. Prøv å se for deg at en dag kommer det selskap for å bygge en høyspentledning gjennom hagen din. De spør ikke hva du mener om prosjektet, og dersom du gjør motstand blir du trua med fengsling eller drap. Underveis er all informasjonen dere får i kommunen at strømmen vil bli billigere. Deretter når ledningen  så og si er ferdig bygd kommer staten for å spørre, ikke bare deg, men hele fylket om “dere er enige i at høyspentmasten settes i drift?”

LES OGSÅ fra Mexico: Historien om den lille musen og den lille katten

‘Ja’ til jordvarmeanleggene
Mandag ble det gjort kjent at flertallet i de tre delstatene svarte ja på spørsmålet i konsultasjonen.

Mens AMLO erklærte at ja-siden vant, uttrykte han “jeg er tilfreds, fordi dette er å styre adlydende (mandar obedeciendo på spansk), det er ikke å påtvinge”. Men flertallet i kommunene som vil bli direkte påvirka av PIM stemte nei. I en uttalelse fra FPDAT skriver de “flertallet stemte nei til Plan Integral Morelos”, men “med befolkningen som er eksterne til prosjektet undertrykkes valget til lokalsamfunnene”. Videre skriver de “dette var ikke en adlydende avgjørelse som Obrador sier, det var å gi faen i urfolksrettigheter”.

Drapet på Samir Flores fra Amilcingo har rystet Mexico. Drapet blir ansett som et varsel på en stadig vanskeligere situasjon for folk som forsvarer sitt ressursgrunnlag mot utvinningsprosjekter. Etterforskningen av drapet tar utgangspunkt i at organiserte kriminelle gjenger står bak. AMLO selv har bedt om at drapet ikke begrunnes verken politisk eller ideologisk.  EU har fordømt drapet, og uttrykt bekymring rundt den høye straffefriheten for drap på menneskerettighetsforkjempere i Mexico. Samtidig stiller FN spørsmål ved etterforskningen fordi den ikke skal vurdere om Samirs politiske arbeid var grunnen til at han ble drept.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned