Fire uker med streik i Iran – arbeiderne gir seg ikke

Demonstrasjon i forbindelse med streiken i Shush.

I 28 dager har arbeidere i Vest-Iran vært i streik og protest mot eiere og det iranske regimet. Tross fengsling av fagforeningsledere og arbeidere fortsetter demonstrasjonene.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Sannar Arazadeh

Arbeidere både fra Haft Tappeh Sugarcane Agro Industrial Company i byen Shush ​og National Steel Industrial Group i byen Ahvaz har gått ut i streik. Demonstrasjonene startet 4. november og har snart vart i en måned i de to byene som ligger i provinsen ​Khuzestan, sørvest i Iran.

Provinsen har en befolkning på over fire millioner, med grense til Irak og kystlinje ved Den persiske gulf.

Mer enn fire måneder forsinkelser og fullstendig fravær av lønnsutbetalinger, uteblivelse av trygdeutbetalinger og forsikringspenger, misbruk av arbeidere, brudd på deres rettigheter, korrupsjon, arbeidsledighet og mangel på effektivitet hos de private arbeidsgiverne er hovedårsakene til den pågående demonstrasjonen. De krever at selskapene må overføres til arbeidstakere, at den ledea og administres av et arbeidsråd og tilbakeføres til offentlig sektor.

Sepideh Gholian og Esmael Bakhshi.

Arbeidere i byen Shush og Ahvaz demonstrerer for løslatelse av mange arresterte arbeidere, blant annet Esmael Bakhshi som er fagforeningsleder i selskapet Haft Tappeh, samt journalisten Sepideh Gholian.

Den internasjonale kommisjonæren til støtte for iranske arbeidere har rapportert om situasjonen til Esmael Bakhshi. De melder at han har blitt torturert i fengsel, har fått mageblødning og er nå innlagt på sykehuset til den islamske revolusjonsgarden i Ahvaz.

Ifølge https://www.dw.com/fa-ir er Ali Nejati, fagforeningslederen fra Haft Tappeh, blitt arrestert sammen med sønnen sin Peyman og en gjest deres hjem 29. november. Det ble også rapportert om at styrkene fra den islamske revolusjonsgarden brukte vold og straff mot Ali under arrestasjonen.

Den fengslede fagforeningslederen Ali Nejati.

Lederen av Den islamske republikkens rettsavdeling uttalte 26. november at arbeidernes krav er uakseptable dersom det holder landet i uorden.

I forbindelse med dette har Fri Fagforenings arbeidere i Iran publisert en uttalelse om trusler mot arbeiderne. Der står at ukjente personer har kontaktet deres mobiltelefoner og truet dem med å bli arrestert dersom de deltar i protestsamlinger.

Haft Tappeh Sugarcane Agro Industrial Company er lokalisert 14 km fra byen Shush med et areal på mer enn 20 tusen hektar. Historien om dyrking og utnyttelse av sukkerrør i dette området går langt tilbake i historien, men uformelt begynte dette selskapet sitt arbeid i 1961 og fra 1975 var det offisielt autorisert til å drive landbruksvirksomhet for produksjon av sukkerrør og etablering av relaterte drift.

I 2012 ble prosjektet for gjenoppbygging og modernisering av mekanisk utstyr rettet mot å øke produksjonen av sukker overført til Industrial Renovation Company of Iran. Det er et privat iransk selskap med mer enn fem tusen arbeidere.

I løpet av de siste 28 dagene har arbeiderne demonstrert kontinuerlig i forbindelse med streikene, og de siste dagene har også de oppsagte arbeiderne fra Pars-Paper og lærerne tilsluttet seg demonstrasjonene for å vise sin støtte til arbeiderne fra Haft Tappeh Sugarcane Argo Industrial Company. Selv om den islamske revolusjonsgarden har arrestert flere, har demonstrantene vist pågangsmot og ropte «Ingen trusler eller fengsling kan påvirke oss denne gangen».

Protestene på begge arbeidsplassene fortsatte i dag under slagordet «Stålarbeidere og Haft Tappeh, alliert allierte!» (se video under)

Flere kvinner og barn tilsluttet seg og gikk i demonstrasjonen, og videoer publisert på sosiale medier viser flere av dem mens de holder appeller blant demonstrantene.

En av kvinnene sa i sin tale at på denne tiden i fjor demonstrerte også arbeidere mot uteblitt lønnsutbetalinger, og nå er arbeidere igjen rammet av samme fravær av lønnsutbetalinger.
Hun mente dette viste at alt som regimet lovte til arbeidere den gang bare var løgn og tomme løfter. Etter hennes tale begynte arbeiderne å applaudere og de ropte med høy stemme og gjentatte ganger, «takk for denne modige kvinnen».

Karim Siahi er en populær og kjent tillitsvalgt i fagforeningen som han har ofte tatt fine taler blant demonstranter for å gi arbeidere støtte. På torsdag denne uken ba han folk for å stå sammen med demonstranter slik at de skal få sine rettigheter. «intet vann, intet land, intet selskap: de plyndret alt”, utbasunerte han foran demonstrantene.

Protestsamlingene av arbeiderne fra selskapet Haft Tappeh starter vanligvis hver dag fra arbeidsdagens begynnelse og pågår til middagstid. Haft Tappehs ledere kaller det et arvproblem som de har fått fra den offentlige administrasjonen. Selskapet ble overlevert til en konkursvirksomhet under privatiseringsprosessen.

Uttalelsene har av de streikende blitt avvist som en uberettiget ansvarsfraskrivelse.

Flere grupper av demonstranter har skrevet på plakater «Vi arbeidere fra Haft Tappeh er sultene og vi sulter, våre familier har behov for penger».
Videoer publisert på sosiale medier tok demonstranter demonstranter som tar i bruk følgende slagord:

«denne regjeringen er en mafia og vi stålarbeidere kjemper mot undertrykkelse, og død over denne løgnaktige regjeringen».
«Vær ikke redd. Vi står alle samlet»
«Vi er stålarbeidere og vi kjemmer helt til enden av undertrykkelse»
«Forlat krigen i Syria, tenk på situasjonen vår»
«Borgere vær våken, vi er arbeidere, ikke pøbel»
«Fengslede arbeidere må bli løslatt»

Arbeidere fortsetter demonstrasjoner av og til akkompagnert av arabisk dansing på gatene.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned