Rødt over dobbelt så stor som Venstre i meningsmåling – SV over dobbelt så stor som KrF

Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakkens partier er over dobbelt så store som Trine Skei Grande og Knut Arild Hareides. Foto: André Løyning, Arbeiderpartiet og Stortinget

Venstre faller ut av Stortinget, mens Rødt får ni representanter. Målinga gir rødgrønt flertall, med Rødt på vippen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I en fersk meningsmåling Kantar har gjort for TV2 sliter småpartiene som har stilt seg på høyresida av norsk politikk for å støtte den mest høyrevridde regjeringa har hatt sia landet var okkupert av nazister.

Venstre og KrF var begge støttepartier for Høyre-FrP-regjeringa i forrige stortingsperiode. Venstre gikk inn i regjering i januar i år, mens KrF har fortsatt som støtteparti.

Begge sentrum-høyrepartiene endte opp like over sperregrensa på fire prosent, men befinner seg nå under, Venstre med 2,0 prosent og KrF med 3,0. Det gir to plasser på Stortinget til sistnevnte, mens Venstres dager i parlamentet ville vært talte.

LES OGSÅ: Opptur med Rødt — en sommer i lokallagenes navn

Arbeiderpartiet går fram til 27,6 prosent (+1,1) og måles som litt større en Høyre på 26,8 (+0,1), begge litt større enn ved sist stortingsvalg. Også FrP går fram med 1,1 prosentpoeng til 13,8, men har fremdeles 1,4 prosentpoeng lavere oppslutning enn ved valget i 2017.

På venstresida ser det imidlertid lysere ut. Tross tilbakegang for Senterpartiet gjør Rødt og Sosialistisk Venstrepartis oppslutning at man sikrer rødgrønt flertall med god margin. Med framgang på 0,8 prosentpoeng får Rødt 4,8 prosent, dobbelt så mye som ved stortingsvalget. I løpet av 2018 har Rødt stabilisert seg over sperregrensa. De ni representantene partiet ville fått om målinga hadde slått til gjør at det er partiet lengst til venstre som utgjør forskjellen på om det er høyre- eller venstresida som sitter med makta. SV går tilbake 0,4 prosent fra forrige måned, men er fremdeles ett prosentpoeng over valgresultatet på 6,0 prosent.

Ap (51), Sp (17), SV (13) og Rødt (9) får tilsammen 90 representanter, over halvparten av Stortingets til sammen 169 seter. I tillegg måles MDG til 2,8 prosent og én representant.

KrF har den siste tida dominert overskriftene for den partipolitiske journalistikken i Norge som følge av at partileder Knut Arild Hareide vil bruke deres vippeposisjon til å felle regjeringa og heller gå inn i et samarbeid til venstre.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned