Moxnes om byrådsskiftet: — Et langt steg i riktig retning

Foto: Christian Vassdal

Mandag kveld sa Rødt i Oslo ja til å inngå en samarbeidsavtale med det nye byrådet i hovedstaden. – Første steg mot en profittfri velferd, mener Bjørnar Moxnes.

Christian Boger
Om Christian Boger (6 artikler)
Christian Øivindsønn Boger er barne- og ungdomsarbeider. I tillegg er han utdannet innen journalistikk og media og har journalistisk bakgrunn fra A-Pressen.

Helt siden byrådsforhandlingene mellom de rød-grønne startet har det vært en dårlig bevart hemmelighet at man har vært avhengige av Rødts bystyrerepresentanter for å kunne oppnå et styringsdyktig, politisk flertall i hovedstaden. Timer etter framleggelsen av byrådserklæringen ble det kjent at også Rødt blir med på laget i hovedstaden. Gruppeleder for Rødt i Oslo, Bjørnar Moxnes, er svært fornøyd med resultatet av byrådsforhandlingene.

Dette er en betydelig politisk kursendring, og et avgjørende første steg i kampen for en profittfri velferd. Dette er så viktig at vi er villig til å sikre helheten i det nye byrådets budsjetter, sier Moxnes til Radikal Portal.

Ingen privatisering av velferden

På tross av at mange fra første stund har sett på Rødt som en støttespiller for byrådspartiene har partiet selv ikke vært like klare på at de ville støtte et byråd, koste hva det koste ville. Særs viktig har det vært for partiet å få en slutt på privatiseringen av barnehager og kommunale velferdstjenester, for å kunne gi sin støtte til det nye byrådet.

— Vi vant igjennom med våre krav om stopp i kommersialiseringen av velferden og en stopp i privatiseringen av barnehagene. Dette er en viktig årsak til at vi nå har inngått en samarbeidsavtale med det nye byrådet, utdyper Moxnes.

Han understreker at Rødt, til tross for samarbeidsavtalen, står fritt til å kunne fremme sine egne politiske saker i bystyret.

Vi vil ha en fri og uavhengig rolle. Vi vil fremme våre egne saker og stemme for hver forbedring, samt stemme mot hver forverring. Det vil gi mer rettferdighet.

Glad for mer åpenhet
Moxnes er klar på at han nå forventer seg en mer åpen kommune enn hva som har vært tilfellet under det borgerlige styret. Etter å ha vært anmeldt av samtlige partier i bystyret, med unntak av SV og sitt eget, for brudd på taushetsplikten, er han glad for at påtroppende byregjeringsleder Raymond Johansen (Ap) nå varsler en ny kurs når det gjelder åpenhet.

-Oslo er en versting på hemmelighold, og en av de mest lukkede kommunene i landet. Derfor er det viktig at Raymond Johansen i går signaliserte at det var galt å anmelde meg og lover en åpnere kommune, sier han.

Moxnes har etter gårsdagens hendelser stor tro på at man nå kan få tvunget gjennom en ny åpenhetskultur i hovedstaden.

Folk må få vite om feilene som skjer, om det er i eldreomsorg eller barnevernet eller andre steder. Kun da får vi rettet opp i det. Jeg håper vi kan få gjennom en helt annen åpenhetskultur og praksis der innbyggere har innsyn i hva som skjer, understreker han.

Lover mer åpenhet
Påtroppende byregjeringsleder, Raymond Johansen (Ap), er svært tilfreds med samarbeidsavtalen med Rødt og lover at Oslo skal bli en mer åpen kommune under hans regjeringstid.

— Jeg har en stor respekt for den jobben Bjørnar og Rødt har gjort for å sørge for en åpenhet rundt det som skjer i Oslo, og det er viktig at Oslo er en by åpen by. Derfor vil vi nå starte en gjennomgang av kommunens åpenhetskultur, sier Johansen.

Han lover at man nå, i samarbeid med kommunale etater og instanser, vil gjennomføre endringer som gjør at den politiske prosessen blir åpnere for byens befolkning, samtidig som man gjennom endringene vil oppfordre til en ærligere debatt rundt kommunale beslutningsprosesser.

— Dommen i saken mot Moxnes legger føringer for hvordan vi er nødt til å opptre i framtiden.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned