Varaordfører Kamzy og Eivind Trædal (MdG) kritiserer Rødt for å bryte samarbeidsavtale

Foto: Kjetil Ree


Heftig politisk Facebook-debatt rundt beslutning om rehabiliteringstilbud for mennesker med rusproblemer. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Kristine Pinañez
Blå Kors Østråt rehabiliteringsinstitusjon på Nesodden har stått i fare for nedleggelse etter at de tapte et kommunalt anbud, men ble sannsynligvis reddet av bystyreflertallet i Oslo, bestående av Rødt, Venstre, Krf, Høyre og FrP. I forkant av vedtaket i bystyret gikk diskusjonen høyt på sosiale medier.
Miljøpartiet de Grønnes Eivind Trædal la samme morgen som debatten skulle opp i bystyret et innlegg på Facebook, der han kritiserte Rødts leder Bjørnar Moxnes for å stemme mot samarbeidsavtalen som Rødt har inngått med det rødgrønne byrådet i Oslo. Byrådet har inngått kontrakt med Fredheim, Bosatt og Tyrili om rusfrie rehabiliteringsplasser, mens Østråt og 15 andre institusjoner skal kuttes. Østråt er en rusfri døgninstitusjon som har vært driftet av Blåkors på Nesodden siden 1980.
— På bekostning av det kommunale tilbudet

Trædal hevder at Rødt velger private, ideelle aktører framfor kommunale når de stemmer for privatisering av ideelle aktører for å stanse kutt i rusomsorgen i Oslo. «Skal 28 beboere hives ut og 22 ansatte miste jobben», spør Moxnes i et innlegg i FriFagbevegelse.
Eivind Trædal mener Rødt har glemt samarbeidsavtalen.
«I dag kan Bjørnar Moxnes og de borgerlige partiene sørge for at Oslo kommune bruker millioner av kroner på private rehabiliteringsplasser vi ikke trenger, i verste fall på bekostning av det kommunale tilbudet», skriver Trædal i innlegget på Facebook.
Også varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (AP) mener Rødts stemmegivning er et brudd på samarbeidsavtalen.
«Dette handler om at A) Østråt tapte konkurransen mot andre aktører B) Bjørnar Moxnes går inn for noe som er stikk i strid med samarbeidsavtalen», sier Gunaratnam.
MDG, Ap, Sv, Rødt og Krf i krangel på Facebook
En time etter at innlegget ble lagt ut diskuterte bystyremedlemmene innlegget – på Facebook. Erik Lunde (Krf) påpekte at et flertall i bystyret gir mulighet for å bevare Østråt. Trædal (MdG) mente dette flertallet er misvisende fordi det gir et håp om å fortsette, noe han mente er umulig.
«De borgerlige skreddersyr en anskaffelsesrunde rettet mot én aktør. Det er ulovlig», skrev varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Ap) i kommentarfeltet og stilte spørsmål ved om Rødt velger det private fremfor det kommunale.
Nestleder i kultur og utdanningskomiteen i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, svarte: 
»Hvis du sikter til denne enkeltsaken, så er vi ikke enige i premisset du stiller opp. I min sektor (barnehage) så er det flere ganger prioritert ideelle foran kommunale. Vi er for ideelle. Profittuttak i velferd er vi derimot ikke begeistra for».
MdG hevder at den kommunale velferden trues av ideelle aktører
Ap, SV og MdG mente det ikke trengs flere rehabiliteringsplasser og ville ikke sette ideelle aktører foran det kommunale tilbudet, eller øke øke utgiftene i rusomsorgen. Rødt ønsket å bevare ideelle rehabiliteringssentre og påpekte at de ikke støtter kommersielle aktører.
Trædal hevdet at Rødt truer den kommunale velferden ved å støtte Blå Kors og fikk støtte fra Benjamin Endré Larsen (SV) og Khamshajiny Gunaratnam (Ap), som påpekte at det kommunale tilbudet må bevares, selv om det ideelle kan være bedre.
Trædal mente at Rødt opptrer uansvarlig og nevnte at å gi bevilgninger til Østråt er å sløse bort penger. Det er ingen som påstår at Østråt skal nedlegges, men de vil bare ikke bevilge penger til Blå Kors, som Trædal påpeker at man ikke trenger. 
»Konsekvensen av å kjøpe flere hos Østråt er at vi må legge ned noe i kommunen», skrev Larsen.
Åpen konkurranse
Erik Lunde (Krf) minte bystyret på at forslagsstillerne står fritt til å anskaffe flere plasser. Krf er opptatt av å ha Østråt fordi den skjermer fra rusmiljøet i Oslo og gir mulighet for langvarig rehabilitering. Østråt har ikke fått gjennomslag, men flertall.  
»Jeg har vært vært veldig tydelig overfor Østråt på at forslaget går ut på å anskaffe flere plasser gjennom en fri konkurranse, og der Østråt vil være en av flere som kan være med», skriver Erik Lunde.
«Det er jo ganske uansvarlig, Erik! Jeg synes det er tøft nok å diskutere kutt i tilbud når folk møter opp og er bekymra for framtida. Å gi dem et potensielt feilaktig inntrykk av at vi kan overstyre anbudsrunden, er å gjøre dem en bjørnetjeneste (eller en Bjørnartjeneste si!)», skrev Trædal – i Facebook-debatten foran bystyredebatten. «Men en ny anskaffelse betyr selvsagt ikke at Østråt automatisk får disse plassene. Det er en åpen konkurranse», svarte Lunde.
Bystyret valgte å ikke fatte noe vedtak om Østråt. Derimot gikk bystyreflertallet (R, V, KrF, H og Frp) inn for å gjennomføre en anskaffelse med et nærmere bestemt sett av kriterier, som representanter for byrådspartiene (Ap, SV og Mdg) mener er skreddersydd for Østråt, men som forslagsstillerne mener vil føre til en reell konkurranse.
Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned