Ja vi elsker dette landet – og krever demokrati for alle

Foto: Maxpixel

Vi funksjonshemmede elsker også dette landet. Derfor ønsker også vi å delta i demokratiet som grunnloven gir oss, på lik linje med andre.

Gunn Pound
Om Gunn Pound (13 artikler)
Gunn Pound er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo.

Mange funksjonshemmede er ressurssterke, engasjerte og kunnskapsrike, og sitter på verdifull erfaringskompetanse. Vi kan bidra med nyttige og gode innspill som kan forbedre menneskers levekår – også for funksjonshemmede. Vi utgjør 17% av Norges befolkning.

I disse dager feirer vi demokratiet som utelukker altfor mange med nedsatt funksjonsevne. Og derfor spør vi nå hvordan kan demokratiet kan inkludere enda flere?

FFO (Funksjonshemmede fellesorganisasjon) Oslos budskap er klart, sørg for at også funksjonshemming er en del av debatten når demokrati og deltagelse løftes som tema.

Å kunne delta i demokratiet på lik linje med andre innbyggere er en viktig rettighet og mulighet for funksjonshemmede.

LES OGSÅ av Gunn Pound: Funksjonshemmede ekskluderes i det politiske liv

Deltagelse i demokratiet handler om å være valgbar, ha verv, samt tilrettelegging og assistanse for å bruke stemmeretten sin.

Funksjonshemmede er sterkt underrepresentert i norsk politikk. Det er underlig hvor lite oppmerksomhet det har vært om funksjonshemmedes politiske medborgerskap, og hvordan forholdene er lagt til rette for politisk deltakelse. Funksjonshemmede møter like mange barrierer og utfordringer i samfunnslivet som andre diskrimineringsutsatte grupper.

Et funksjonshemmet demokrati?

* En rekke kommunestyresaler og rådhus er ikke universelt utformet.

* Saksdokumenter blir ikke gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere.

* Utilstrekkelige transportordninger, tilbud og støtteordninger vanskeliggjør deltakelse i det politiske liv og i valg.

* Kun syv prosent av inngangspartier til offentlig bygg er tilgjengelige for mennesker med nedsatt bevegelighet.

* Papirbasert valg fratar sterkt synshemmede mulighet for å stemme hemmelig, og 40 prosent oppgir at de ikke har stemt hemmelig.

* Norsk lovgivning og praksis sikrer ikke alltid stemmeretten for alle og hemmelige valg.

* Partienes holdninger til medborgerskap og aktiv deltagelse fra personer med funksjonsnedsettelser er preget mer av velvilje enn av tiltak og strategi.

Folkevalgte skal ivareta alles interesser, men er det skjevheter i rekrutteringen til politikken, kan det oppstår skjevheter i hvem sine interesser som dominerer, blir diskutert og tatt opp.

FFO Oslo utfordrer partiene til å vektlegge også funksjonshemming, i tillegg til kjønn, geografisk fordeling, etnisitet, yrkesbakgrunn og alder i sin listestilling. Sørg for at lokaler brukt i prosessen er universelt utformede eller i det minste tilgjengelige, og at det legges til rette for å tilby tolketjenester og annen bistand i forbindelse med politiske møter, også nødvendig transport.

Jobb for at saksdokumenter blir gjort tilgjengelig for svaksynte og blinde politikere, at offentlige lokaler og eksisterende bygg blir universelt utformede på sikt, og tilgjengelige raskt, om de ikke er det. Jobb for at kommunen din får en plan for universell utforming som en del av den overordnede handlingsplanen. Og sikre at valgprogrammet er universelt utformet, også på nett.

Til slutt – et direkte spørsmål til partiene: Hvordan vil dere jobbe fremover for å sikre et demokrati som i større grad inkluderer funksjonshemmede?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Ja vi elsker dette landet – og krever demokrati for alle

  1. Jeg har selv vært ufør i mange år 100% siden 1994 men har vært med i politikken i mange år, men får ofte dette slengt etter meg, det kan du gjøre men på jobb kan du ikke klare 🙁 Ja det er mange, ja alt for mange som ikke forstår det å være ufør og funksjonshemmed. I de siste 13 år har jeg vært medlem i Kystpartiet og har aldri fått noe negativft mot, men før 2005 da jeg var i Ap haglet skitten mot meg. Så lenge kjeften kan åpnes og våre meninger kan nås andre oppegående ja så skal vi bli respektert i de enkelte parti og ikke få skitt for at vi er politisk aktive. Det å få frem de uføre og fungsjonshemmedes liv i Norge inn i den politiske debatt må til for at andre fungsjonsfriske skal forstå våre liv og hvordan vi har det, det hadde vært passende å sitte i rullestol og talt til nasjonalforsamlingen på stortinget.

Kommentarfeltet er lukket.