Funksjonshemmede ekskluderes i det politiske liv

Fra stolthetsmarsjen i 2008. Foto: Wikimedia Commons

Som funksjonshemmet har jeg flere ganger møtt barrierer i det politiske liv – barrierer som gjelder manglende sosial inkludering. Og jeg er i godt selskap med mange tusen andre.

Gunn Pound
About Gunn Pound (13 Articles)
Gunn Pound er styremedlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Oslo.

Et eksempel: Nylig deltok jeg på en politisk stand med flere andre og opplevde å bli ignorert, oversett og ekskludert fra samtaler. Jeg avbrøt vakten to timer før beregnet og oppsøkte mitt trygge miljø på et aktivitetssenter med mennesker med lignende funksjonsnedsettelse. Her ble jeg mottatt med åpne armer og varme klemmer.

Er det plass til oss i politikken – vi som av ulike årsaker faller utenfor A4-normen? Hvis svaret er nei, er det kanskje en god idé å stifte et politisk parti, «Handikappartiet» —  et parti for folk med psykiske og fysiske funksjonshindringer. De fleste partier har programfestet inkludering av alle (inkludert funksjonshemmede) i samfunnslivet. Men ingen partier har programfestet inkludering i aktivt politisk partiarbeid.

Ifølge SSB har 17 prosent av den norske befolkningen nedsatt funksjonsevne (fysisk og/eller psykisk). Tross dette er folk med funksjonshindringer sterkt underrepresentert i partipolitisk arbeid og i folkevalgte organer. Og det er påfallende hvor lite oppmerksomhet denne gruppa har fått når det gjelder kartlegging av årsaker til så lav representasjon.

I en undersøkelse fra 2009 i fire fylker oppga 10 prosent av kommunestyrerepresentantene at de definerte seg som funksjonshemmet. Hvorfor er det slik? Er det tradisjon å tenke at funksjonshemmede ikke er egnet til politisk arbeid? Og er det tradisjon å tenke at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal samles på aktivitetssentre, dagsentre og i egne miljøer/gettoer? Og er det tradisjon å tenke at funksjonshemmede skal fungere i rollen som passive hjelpemottakere og tilskuere på samfunnets tribune?

Mange av oss er ressurssterke, engasjerte og kunnskapsrike som sitter på verdifull erfaringskompetanse. Og vi kan bidra med nyttige og gode innspill som kan forbedre funksjonshemmedes levekår.

Er tiden moden for å lytte til våre stemmer?

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 Comments on Funksjonshemmede ekskluderes i det politiske liv

 1. “Ifølge SSB har 17 prosent av den norske befolkningen nedsatt funksjonsevne (fysisk og/eller psykisk). Tross dette er folk med funksjonshindringer sterkt underrepresentert i partipolitisk arbeid og i folkevalgte organer.”

  Vel, om 17% av befolkningen defineres med nedsatt enten fysisk eller psykisk funksjonsevne, i den grad at det kan kalles en
  “funksjonshemning” så må definisjonen nødvendigvis være såpass bred at den kan inkludere hvem som helst av oss,

  Så når det i denne teksten hevdes at 17% av befolkningen har funksjonshindringer, men at det er få av disse på Stortinget, så forutsetter forfatteren at alle på Stortinget er BEVISSTE og ÅPNE om sine såkalte funksjonshindringer, enten det dreier seg om fysiske eller psykiske plager som kommer inn under SSB sin definisjon.

  Vet tekstforfatteren om Røe Isaksen er inkontinent?

  Vet tekstforfatteren om Schei Grande lider av sosial fobi, men medisineres for dette, slik at hun takler det?

  Vet tekstforfatteren om Trond Giske lider av Lupus eller Chrons sykdom?

  Selvfølgelig ikke.

  Så hvordan kan hun påstå at folket på Stortinget er friskere enn andre folk?

  Har forfatteren av ovenstående tekst blitt forelagt en full rapport om alle stortingsrepresentanters fysiske og psykiske helse og sammenholdt disse med SSB sine definisjoner og deres rapporter om den generelle folkehelsen?

  Selvfølgelig ikke, så forfatteren her uttaler seg på fullstendig ikke-eksisterende grunnlag.

  Det svekker hennes sak.

  P.S:

  (Jeg er ikke imot hverken funksjonshemmede eller deres organisasjoner, men jeg er imot fordreining av virkeligheten i PR-øyemed, enten det er til fordel for gode eller onde politiske formål)

 2. LadyLiberty // at //

  Dette er noe venstrevridde gjør hele tiden, når de mobber høyrevridde for å ha dysleksi, ikke hatt muligheten til å fullføre høyere utdanning, etc. Dere som er skyldige i dette, eller godtar det fra egne rekker, kan ikke klage på dette uten å være hyklere.

Comments are closed.