Sinte og rusa menn

Foto: whoismargot

Statistikken for gutter og menn som faller utenfor et normalt livsløp er urovekkende. Det begynner i skolen med dårlige karakterer. Det fortsetter i rus, rusbehandling, fengsel og død.

Simon Osen
Om Simon Osen (1 artikler)
Simon Osen studerte jus til fjerde året. Har jobbet som lettmatros, bartender og journalist. Rett ut av rehab.

Den marginaliserte og desperate mannen knyttes i vårt samfunn til å utøve vold og angripe de rundt seg. Sinnet hans er en farlig og uakseptabel ting.

Marginaliserte menn demper sitt uakseptable sinne med alkohol og hasj. Sinnet erstattes så av depresjon og angst. Mellom slagene, ulmer det blant de mest marginaliserte et voldsomt sinne mot samfunnet og en sterk mistillit mot det offentlige.

Mange blir til slutt rasende “hunder” som bjeffer mot makta.

LES OGSÅ: Løfter om intoleranse

Menn som faller utenfor blir sinte. Mannlig sinne er lite normativt akseptert i vårt samfunn. Det er mer akseptert å gråte. Mer ønskelig. Det er mer akseptert å sykeliggjøre seg selv og sine følelser, inkludert sinne.

Arbeidsledighet, utstøting og negativ forskjellsbehandling av politi og helsevesen medvirker.
Begge kjønn blir sinte og ruser seg. Menn er likevel overrepresentert i dag. De favoriserer annerledes-rus som amfetamin og hasj og er mer aggressive av natur. ADD/ADHD-diagnosen opptrer oftere hos menn, og rusbruk er svært vanlig hos gruppen.

Hadja Tajikvil gi de som tøffer seg en smekk. Andre vil ta dem så hardt som mulig. En slik holdning er en hestekur som skader mer enn den hjelper.

Lignende holdninger lever videre i helsevesen, politi og tollvesen.

LES OGSÅ: Integrert i en manns verden

Halvparten av alle menn sliter med å uttrykke følelsene sine. Guttene har svakere karakterer i alle fag unntatt gym To gutter for hver jente er rusavhengig eller har et skadelig misbruk To gutter for hver jente er i rusbehandling. To gutter for hver jente tar selvmord. 1/4 menn dør uten egne barn 3⁄4 fengslede er menn.

Menn blir sinte og ruser seg fordi de har problemer.

Løsningen er å ikke forverre situasjonen, uansett hensikt.

Samfunnets behandling av rus gjør bruken mer skadelig. Fengsel og rusbehandling betyr at alt har gått galt. Menn trenger tilbud om jobb, kursing i håndtering av følelser og tilbud som kan gjøre dem mer integrert i samfunnet. Alle har behov for å finne arenaer de kan lykkes på. Vi må hjelpe til med å skape disse arenaene. Menn trenger å bli sett og verdsatt på egne premisser.

Jeg er selv en av de som har falt ut. Jeg har mistet studieretten til jussen og falt ut av mitt eget studieløp på fjerde året. Jeg fikk tinnitus og det gjorde livet vanskelig. Det var da rusen virkelig kom til å prege mitt liv. Jeg slet litt i forkant også.

LES OGSÅ: Kjernen i sexisme er eksludering

Min familie preges av høy personlig standard og yrkesaktive mennesker. Strenge hardtarbeidende mennesker som gjør sitt beste. Professor, bystyrepolitiker, drapsetterforsker og kommandørkaptein.
Det er Simon som er det sorte får. Jeg skammer meg. Jeg sier unnskyld.

Inntil vi behandler menns avvik med mer forståelse, så vil jeg og mange aldri komme helt videre i våre liv. Vi sitter fast og hjelpeapparatet står i spagat mellom å hjelpe og å stigmatisere oss.

Menn har typisk konkurrert mer enn de heier hverandre frem. Her kan vi lære av damene. De menn som er ressurssterke og ser situasjonen må skru blikket mot gutta. Hjelpe dem å snakke. Opptre som storebror. Dra opp de som sliter.

Mislykkethet er en kilde til vold i vårt samfunn. La oss gjøre noe med det!

Lenke 1: https://www.dagbladet.no/magasinet/rusmisbruk/67688683
Lenke 2: https://www.aftenposten.no/norge/i/KyJwM/Knallhard-straff-for-hasjroykerne
Lenke 3: https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/menn-som-slar/

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

46 kommentarer på Sinte og rusa menn

 1. Kanskje det viktigste problemet for den gruppa du beskriver er at den ligger lavest nede på prioriteringslista over dem som skal støttes av det norske samfunn?
  Du kan jo neste ikke gå en meter i dette landet før du hører klisjebetraktningerom hvorfor vi ikke skal «sette svake grupper opp mot hverandre». I virkeligheten er det et komplett intetsigende utsagn som folk hiver ut av seg når de har stoppet å tenke.
  Virkeligheten er slik at de ulike gruppers behov søkes løst gjennom tildelinger over et budsjett. I den prosessen kjemper talsmenene for de ulike grupper med alle midler for å få penger til «sitt» formål. Den gruppa med de «svakeste» og gjerne færreste talsmenn får minst. Uten at noen akkurat da snakker om at her settes svake grupper opp mot hverandre med fynd og klem, og folk kjemper skamløst for å redusere bevilgninger til alle andre grupper enn sin egen.
  Jeg tror du peker på en viktig sak,med stort behov for en løsning. Jeg tror også at løsningen på dette problemet ikke krever uendelige ressurser,og at den samfunnsøkonomiske virkningen vil være positiv på veldig kort sikt.
  Derimot har jeg vondt for å se at det er noe særlig politisk vilje til å hjelpe «sinte menn som slår». Jeg kan ikke se at unge jenter skriver til statsministeren for å få økt støtte til denne målgruppa i samme grad som når en mindreårig asylsøker blir sendt hjem osv.
  Det enorme hjelpebehovet som de ulike pressgrupper mener bør løses over norske budsjetter

  • AvatarEspen Franck-Nielsen // 2017-11-06 kl 09:41 //

   Svake grupper har i alle år blitt satt opp mot hverandre. I alle de årene jeg kan huske. Man kunne ikke åpne en avis uten å bli minnet på det.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2017-11-06 kl 13:13 //

   Det er nok av sterke grupper som er ekstremt privligerte som man kan sette marginaliserte grupper opp mot. Står man sammen er man også uendelig mange flere enn de få som har mye. Mye bedre enn å rakke ned på folk som ikke fortjener annet enn en hjelpende hånd.

   • Avatarbørre arnold // 2017-11-06 kl 14:13 //

    I går på dagsrevyen var det en reportasje om epidemien i USA med misbruk av opiater her fikk vi vite at dette stort sett bare rammer fattige hvite. Det er vel lite tvil at dette er et stort samfunnsproblem som ikke har fått nok oppmerksomhet. Men det jo veldig bra at R.P har publisert Simen Osens innlegg

    • AvatarSimon Osen // 2017-11-06 kl 14:36 //

     Radikal Portal fremsto veldig ryddige og positive til dette innlegget.
     Mange jeg kjenner som er opptatt av «mannspolitikk» tok dette som en positiv overraskelse. Ris og ros må deles ut på en rettferdig måte, og rett skal være rett. De skal tross alt skrive om sosial skjevhet, og dette er en tekst som tar for seg dette når det kommer til menn. Jeg anbefaler i tillegg denne artikkelen, som dannet hele grunnlaget for skrivelysten om tema:
     https://www.dagbladet.no/magasinet/rusmisbruk/67688683

    • Ingen samfunn er tjent med at flere mennesker oftere og lettere ruser seg på narkotika.
     Narkotika og narkorus var aldri til støtte for arbeidsfolk.
     Narko-lobbyen i USA og narko-mafiaen der er både på den kriminelle siden og en kriminell mafia, og på den lovlige siden og en medisinerings-mafia og en dope ned med medisiner mafia der i USA.

   • Simon Osen forteller her at han er en av de sinte menn som føler at samfunnet har marginalisert han og hvordan han i møte med «hjelpeapparatet» føler at de er null interessert i hans egenforståelse og forsøk på å finne veien tilbake til samfunnet. Og at han reagerer på marginaliseringen med vold.
    Og om jeg forstår han rett så er det et poeng at han ikke står fram med anger og gråt. Han står frem som den han er, og krever sin rett. Jeg gir han min støtte og sympati, men Simon må i virkeligheten enten løse problemene sine sjøl, eller håpe at det offentlige kan og vil trå til med profesjonell bistand.
    Dette bør være en viktig oppgave for den offentlige helsetjenesten, men jeg tror at Simon og likesinnede vil bli slengt i papirkurven i kamp med omtrent alle andre «svake grupper» som kan stables på beina.
    Hvem liker vel «menn som slår»? Og hvem spør vel om hvorfor Simon slår?
    Simon må selv svare om hvordan han føler at han kan og skal bruke sin energi og sine ressurser, Skal de brukes til å nedkjempe egne demoner, eller skal han slutte seg til din front av marginaliserte grupper til kamp mot «de ekstremt priveligerte»?

 2. AvatarLadyLiberty // 2017-11-05 kl 23:20 //

  «Mislykkethet er en kilde til vold i vårt samfunn. La oss gjøre noe med det!»

  La meg gjette, «noe» er økt statlig køllevifting inn i folks liv?

 3. AvatarEspen Franck-Nielsen // 2017-11-06 kl 09:38 //

  Vi trenger ikke å gå lenger tilbake enn 1960-tallet eller tidlig i 1970-tallet, før mange unge som ikke klarte seg så bra i skolen kunne reise til sjøs, eller ta en pause fra skole og gjøre noe annet, og enten ta utdanning senere, eller jobbe seg fram. Det er veldig vanskelig nå.
  Vi kan ikke forvente at alle skal klare peset med karakterer og lekser, osv. I min ungdom fantes dessuten en alternativ skole, hvor elevene ble utplassert i en bedrift noen dager i uka, og fikk et lite beløp pr utplasseringsdag. Elever som nesten ikke hadde vært på ungdomsskolen ble motiverte, og så vidt jeg husker, hadde over 90 prosent klart seg senere. Med god margin. Så ble dette tilbudet ofret på spareknivens alter i Brundtland og Gudmund Hernes sin tid, og mange flere falt fra.

  • Skolene og grunnskolen kan bli bedre for det store flertallet.
   Grunnskolen bør bli en skole for folket.
   Ekte løsninger for skolene vil alltid være ytterst kompliserte løsninger for at løsningene skal passe for flest mulig elever og for at kunnskaper fra pedagogikk og læringspsykologi virkelig skal brukes i praksis.
   Narkopresset nå gjelder reklame og snikreklame og ideologi og myter og mote.
   Det er ikke noen friske ungdommer som i utgangspunktet har et behov for narkotika.
   Hele behovet skapes med ideologi og narkopropaganda og press og myter og påvirkning og styrt fram av narko-mafia og pengeinteresser og kaosliberalismen og hjernevaskede kaos-ideologer helt over mot anarkist-ideologi og med ulike reklametriks og propagandaord.
   Narko fører til slaveri og ikke til frihet.

 4. AvatarSimon Osen // 2017-11-06 kl 14:10 //

  Takk til alle dere som har lest, likt eller delt denne saken! Det betyr mye for meg og gir meg litt god gammeldags mestringsfølelse. Mvh Simon

 5. Løsningen på alle problemer som nevnes i innlegget er er mindre inngripen og «hjelp» fra myndigheter, ikke mer.

  Krigen mot narkotika var tapt før den startet, og er nå kun en bransje som opprettholder unødige og direkte skadelige arbeidsplasser finansiert over offentlige budsjetter. Effekten av krigen fordeles ut over befolkningen på forskjellige måter, mens fortjenesten gis til et svart monopol som beskyttes av lovgiverne. Opprettholdelsen av denne krigen som i all hovedsak rammer allerede utsatte individer, viser hva sinnelagsetikk fører til når den opphøyes til bærende etikk for samfunnet.

  Myndigheter bør ikke heller kunne båndlegge kreative initiativer som kan hjelpe flere til en skolehverdag som er nyttig for dem. Enhetsskolen har sin opprinnelse i prøyssisk tradisjon, og er i realiteten tilpasset for å produsere mest mulig like og minst mulig kreative arbeidere. Løsningen er mindre overstyring av de som driver skole hver eneste dag, ikke mer.

  Muligheten for menn som ønsker det til å hjelpe andre til å oppnå læring og mestring gjennom produktiv innsats er i all hovedsak regulert vekk. Det er så finansielt risikabelt å ta noen inn i en bedrift eller organisasjon på prøve eller på ukonvensjonelle premisser, at mange som kunne tenke seg å prøve på det ikke kan ta seg råd til det.

  Hvis man roper om mer stat og mer hjelp fra myndigheter, så bør man ikke bli overasket hvis mindre hjelp og mer negativ overstyring av ditt og andres liv blir resultatet.

 6. AvatarIvan Olsen // 2017-11-06 kl 18:10 //

  Narkotikaliberalismen er en avart av neoliberalismen. Legaliseringsbevegelsens tankegrunnlag er utviklet av den politiske høyresiden, og tar utgangspunkt i idéer om individets frihet til å ruse seg uten innblanding eller inngripen fra myndigheter eller kollektivet. Rusmarkedet er dessuten det materielle grunnlaget for en en milliardindustri som en veksthungrende kapitalisme må underlegge seg for å vokse.

  Den moderne, såkalte venstresida preges av identitetspolitikk og har mistet klasseperspektivet av syne. Den står dermed forsvarsløs overfor legaliseringsbevegelsens liberalistiske retorikk, der rusbruk blir til identitet og rusbrukere kan forvandles en undertrykt gruppe hvis rettigheter til å ubegrenset konsumere rus skal forsvares.

  Den norske avdelingen av legaliseringsbevegelsen frontes av lutter Høyre-liberalister, fra Snoen og Andresen i Minerva, via Løkke og Ulserød i Civita til de mindre vellykkede Høyre- og Venstre-politikerne i spissen for «Foreningen Tryggere Ruspolitikk». Det er ingen tilfeldighet. Dette er ideologi.

  Marginaliserte menn er produkter av klassesamfunnets utstøtingsmekanismer. Legalisering av flere rusmidler kommer til å øke antallet marginaliserte menn, og gjøre problemene større, ikke mindre.

  Sorry for å bringe de dårlige nyhetene; it’s a dirty job, but somebody has to do it.

  • AvatarGeir Olsen // 2017-11-06 kl 23:15 //

   Helseforskningen vil stadig mer fremstå som det viktigste bidraget til beslutningsgrunnlaget. Heldigvis er det partipolitisk enighet om at ruspolitikken er ment å være for menneskets beste, så da er ideologiske forskjeller av mindre betydning. Politiske vridninger av situasjonen og tolkninger av fakta står for fall. At Rødt går inn for avkriminalisering etter Portugalmodellen er i så måte og heldigvis helt irrelevant. Endeløs negativ namedropping og -calling /nytale biter stadig mindre i denne debatten – til sakens og individets beste <3

  • AvatarSimon Osen // 2017-11-07 kl 08:57 //

   Hei Ivan. Var det et relevant poeng her? Nja.

  • AvatarHelge Kåre Fauskanger // 2017-11-07 kl 09:43 //

   Internasjonalt er det venstresiden mer enn høyresiden som tar til orde for avkriminalisering og legalisering av rusmidler. I USA er det langt færre republikanere enn demokrater som vil legalisere cannabis, selv om ting er på gli. Selv i Norge har SV gått klart inn for avkriminalisering, mens ytterpartiet på motsatt fløy (FrP) står alene sammen med KrF om å være soleklart IMOT en rusreform. Danske SF, søsterpartiet til SV, ønsker å legalisere cannabis.

   I den grad den norske venstresiden henger etter på dette området, må det tilskrives en generell idétørke. Selv noen av skribentene på høyresiden som ønsker rusreform, ser for seg at initiativet på et gitt tidspunkt vil skifte til venstesiden.

   Hvis man ser på hva ungdomspartiene vil, er det KUN KrF som ikke vil ha omfattende reformer i retning av avkriminalisering eller legalisering. Dette er dermed mer av et generasjonsspørsmål enn et høyre-venstre spørsmål.

   • Arbeidsfolk og arbeiderklassen er ikke tjent med ekstrem rå-kapitalisme.
    Arbeidsfolk og arbeiderklassen er tjent med fagorganisering og våkenhet og bevissthet og bevisst solidaritet og samhold.
    Solidaritet og samhold og fagforenings-solidaritet kan aldri skapes med støtte til narko-mafia.
    Fyll og narkorus er ikke nyttig for arbeiderklassen eller de fattige i et samfunn.
    Narko-mafia og narko-lobby bidro aldri positivt til fagorganisering samhold og solidaritet noen gang. Aldri.
    Ap bør bli et avrusingsparti.

    • AvatarSimon Osen // 2017-11-07 kl 19:25 //

     Når Norge har politisk sosialistisk flertall, så har de også da et flertall av sosialistiske rusbrukere, siden 80-90% av befolkningen i følge FHI vil drikke alkohol i løpet av et år. Hvordan får du det til å stemme?

  • En meget seriøs kommentar fra deg.
   Noen støtter ekstrem rå-kapitalisme og ekstrem høyre-ideologi så langt at de også støtter narko-mafia eller en rå narko-kapitalisme.

  • AvatarSimon Osen // 2017-11-07 kl 19:20 //

   Jeg lurer på om Ivan er enig i at ruspolitikken i dag skaper sosial skjevhet for de som med legitime årsaker ønsker å bruke andre rusmidler enn alkohol, både som mindre skadelig rekreasjonelle midler, av medisinske grunner eller som midt i mellom «stress-reduserende».

   Hvis klasseperspektiv og sosial skjevhet er et viktig tema for han, så må han vel også se hvordan bøteleggelse, sosial utstøting og forskjellsbehandling, begrunnet i forebygging, skaper forskjeller og tapere uten å oppnå tydelig mål om mindre bruk eller ingen bruk?

   Hva er det sosialistiske ideal i å straffe hasjbruk og å tolerere alkoholbruk, hvis man samtidig har idealer om å være rettferdig?

   Hva slags betydning bør det få at en ide har et ikke-sosialistisk opphav, hvis konklusjonene til sosialistisk side om straffepolitikken, blir den samme?

   Det er vel dessuten et eget mål for sosialister og sosialdemokrater, at mennesker skal behandles så likt som mulig for å få like muligheter. Hvordan kan han da legitimere politikk som behandler mennesker så ulikt, basert på en veldig lik handling til flertallets handling?

   • AvatarIvan Olsen // 2017-11-08 kl 00:34 //

    Ethan Nadelmann er legaliseringbevegelsens ledende ideolog og strateg.

    Med nærmest grenseløs finansiell backing fra megamilliardæren George Soros (kilde: http://bit.ly/2yF50Ey) har Nadelmann ledet legaliseringarbeidet i USA, fra såkalt «medisinsk marihuana» ble innført for omlag 20 år siden, til full kommersiell legalisering av marihuana i et økende antall amerikanske stater.

    Hva sier så Nadelmann om legalisering?

    “I’m always telling my marijuana reform allies, when they say we need to legalize marijuana and get tougher on the other drugs, ‘shut the hell up,’” he said, […] “We don’t need to end one discrimination and prohibition to double down on another.”

    “It’s absolutely pivotal,” he continued, “for building a broader movement for freedom and justice that we treat this thing as of-a-piece.”

    The whole, of course, is safe and legal access to all drugs. Cocaine. Heroin. Hash. Ecstasy. You name it, Nadelmann wants people to have the right to get it, hold it, use it and even pass it in small quantities.
    (kilde: http://nbcnews.to/2zDzLtF)

    Den norske «Foreningen Tryggere Ruspolitikk» erklærer på sine hjemmesider (https://www.rusreform.no/internasjonalt/) at den er sammarbeidspartner (sic) med Drug Policy Alliance, organisasjonen Nadelmann grunnla og ledet, og som årlig mottar millioner av dollar fra Soros (kilde: http://bit.ly/2hc0lP3)

    Den første norske politikeren som tok til orde for legalisering var Carl I Hagen, som på et møte i en tale til verdenskonferansen til International Society of Individual Liberty (en ekstremliberalistisk organisasjon) i San Francisco, sommeren 1990 sa dette om legalisering: «Ethvert parti som støtter dette i Norge i dag, ville miste mange stemmer, slik det også ville vært tilfellet i USA. Ideen er fremdeles i en tidlig fase. Det blir en hard kamp. Ideen blir latterliggjort, selv om den er korrekt». Det hører med til historien at Hagen av taktiske årsaker fornektet sine synspunkter vel hjemme i Norge, til stor skuffelse for sin daværende rådgiver og partifelle Jan Arild Snoen, som senere meldte seg ut av FrP og siden har streifet rundt i høyresidens ekstremliberale miljøer og for tiden er tilknyttet Minerva.

    Det går altså et ideologisk mønster og en tradisjon gjennom den internasjonale legaliseringsbevegelsen, som handler om individets frihet, markedets frihet, fri konkurranse, nedbygging av stat og velferdsstat, antisosialisme og pro-kapitalisme.

    Dette handler i vesentlig grad om store og grunnleggende ideologiske spørsmål og har langt større implikasjoner enn hvorvidt barn av god familie farer ille når politiet bøtelegger dem for hasjrøyking.

    • Det du avslutter med her nederst tror jeg er nesten rett på sak her i landet. Her i landet gjelder dette i stor grad friheten og ekstremfriheten til rikfolk og kapitalister og barna fra disse familiene.
     Tenk så forferdelig at barn fra rike familier ikke kan få gjøre alt de vil.Forferdelig for de rike med penger nok til tull og til narko.
     Takk for din saklige kommentar.

    • AvatarSimon Osen // 2017-11-09 kl 14:01 //

     Lengre svar kommer, men hva hjelper det å kalle argumentene liberalistiske hvis Ap, SV, Rødt og Mdg alle ønsker helsehjelp og ikke straff?

     Vær så snil å hold legalisering utenfor som ikke blir diskutert noe sted seriøst i dag. Det som er relevant er avkrim og nemndsordning.

     Sosialistisk venstreside har nær identiske konklusjoner som høyresiden når det kommer til avkriminalisering av bruk og besittelse samt nemndsordninger.

     De bygger på svært like oppfatninger og argumenter.

     Er det du ønsker deg egentlig de mer rene sosialistisk—ideologi type argumenter for hvorfor vi bør avkriminalisere og på sikt regulere de minst skadelige stoffene?

     De har jeg også!

     • AvatarIvan Olsen // 2017-11-09 kl 19:09 //

      Organisasjonen du selv representerer, Normal Norge, skriver på hjemmesiden at den går inn for at cannabis skal reguleres slik alkohol blir. Altså, den skal legaliseres og selges kommersielt.

      Før du redigerte innlegget ditt, skrev du: «Vær så snil å hold legalisering utenfor som ikke blir diskutert noe sted seriøst i dag. Det som er relevant er avkrim og nemndsordning.»

      Men legaliseringsbevegelsen ønsker seg ikke kun avkriminalisering og nemdsordning. Den ønsker at rusmidler som i dag er forbudt, skal kunne selges og brukes legalt, og altså gjøres allment legalt og kommersielt tilgjengelig, slik alkohol er i dag.

      Hvorfor prøver du å skjule hva du selv og bevegelsen du tilhører egentlig mener? Hvorfor tør du ikke vedstå deg og forsvare standpunktene dine?

     • AvatarSimon Osen // 2017-11-09 kl 20:26 //

      Du flytter målskiven selvsagt.

      Først så var problemet at ideene var neo-liberalistiske og stammet fra «feil» ideologi.

      Dine lange utlegninger om liberalisme kunne pareres såre enkelt:
      AP, SV, R, MDG har programfestet «helse ikke straff».

      Arbeiderpartiet:
      https://www.dagbladet.no/kultur/ap-foreslar-en-kraftig-omlegging-av-ruspolitikken/64034997

      Rødt:
      https://bodonu.no/synne-fikk-hele-partiet-til-a-snu-na-vil-rodt-avkriminalisere-narkotika/03.04-06:45

      SV:
      https://www.vg.no/nyheter/innenriks/sosialistisk-venstreparti/sv-vil-la-folk-bruke-hasj-ta-ecstasy-og-sniffe-kokain/a/23952863/

      Alle har de programfestet endringsvilje også. Hvordan den kommer til å bli eksakt, vet vi ikke. Men det er å flytte bruk og besittelse ut av strafferetten og nemndsordninger som diskuteres. Ikke legalisering.

      Du må jo tro folk er idioter hvis du tror du kan overbevise noen om at sosialistisk venstreside nå er blitt «neo-liberalistiske».

      Som sagt: Det hjelper fint lite at du kan dokumentere at opphavet til tankene er delvis liberalisme eller ikke, hvis sosialistisk venstreside stiller seg bak tankene og/eller stiller seg bak konklusjonene.

      Så er det neste problem at man «egentlig» vil ha legalisering og at jeg ikke tør stå for standpunktene mine.

      Hva skal man da si om Ivan Olsen som ikke en gang *på oppfordring* og direkte spørsmål vil svare for sine standpunkter om avkriminalisering og nemndsordning?

      Lesere som søker opp mitt navn og mine debattinnlegg vil finne beskyldningen din latterlig.

      Dine søk må ha vært svært korte og overfladiske (som dine resonnement) hvis du ikke fant tekster som ligger ute i full offentlighet der jeg tar til orde for at vinmonopolet burde være utsalg for cannabis med mer. Vinmonopolet er forresten langt mer å betrakte som en sosialistisk oppfinnelse, enn en markedsliberal en. Kjedelig for deg.

      Hvordan kan noen som har flere tekster liggende ute i full offentlighet, samt hundretalls lignende oppfordringer i kommentarfelt og på sosiale medier på noen meningsfull måte beskyldes for å ikke stå for standpunktene sine om det temaet?

      Bomtur, kompis. Terningkast: en halv terning.

      Jeg kan forsvare standpunktene mine, men jeg vil gjerne ha en ryddig diskusjon om det som er mest relevant.

      I forhold til straffepolitikk, holdninger i helsevesen og hvilke ulovlige rusmidler menn bruker så er legalisering langt unna å være relevant.
      Avkriminalisering av bruk og opphør av tilleggsstraffer for bruk?
      Nemndsordninger?
      Meget relevant.

      Jeg ser på det som helt meningsløst å prøve å overbevise deg om et tiltak og en diskusjon som ikke tas opp i denne teksten og som ikke er gjenstand for diskusjon noe særlig innad i partiene eller på stortinget.

      Off-topic kaller vi det. Men det er kanskje alt du er i stand til?

      Kan du diskutere avkriminalisering og nemndsordninger, eller kan du ikke det?

      Regner med at du ville dukke unna for å fortsette å mase om legalisering. Det er tross alt det enkleste målet, ikke aktuelt i dagens politikk og tilsynelatende det du føler deg kompetent til å diskutere. Ellers er det jo ingenting å være redd for?

     • AvatarIvan Olsen // 2017-11-09 kl 21:50 //

      Du foretrekker en diskusjon om det du kaller «relevant» fordi du ikke ønsker en diskusjon om legaliseringsbevegelsens ideologi og strategiske mål.

      Jeg begynte med å si at narkoliberalismen er en avart av neoliberalismen. Det sier jeg fordi neoliberalismens «løsninger» på all verdens problemer er «bygg ned staten, reguleringene og alt som hindrer et fritt, kapitalistisk marked». I pakt med dette, står narkoliberalismen for at flest mulig restriksjoner på rus skal nedbygges, og mest mulig av rusmarkedet skal bli et vanlig kapitalistisk marked der den frie konkurransen i størst mulig grad råder.

      Slik er – som jeg har vist – Ethan Nadelmanns ideologi, og en slik forståelse gjennomsyrer legaliseringsbevegelsens analyser, og det er rimelig nok, ettersom bevegelsen er amerikansk av opphav, og har oppstått i en virkelighet uten velferdsstat der rusavhengige stort sett er overlatt til seg selv, og i liten grad kan stille krav om at offentlige velferdsordninger skal ta vare på dem.

      Du er ikke ærlig når du later som om det er Portugalmodellen – avkriminalisering og nemdsbehandling av lovovertredelser – som er den norske legaliseringsbevegelsens mål. I Portugal er nemlig bruk og besittelse av både cannabis og andre aktuelle rusmidler forbudt.

      Og både du og alle andre i legaliseringbevegelsen gjentar til det kjedsommelige at «forbud virker ikke» og «forbud er galt». Det er altså forbudet dere vil til livs, og det er derfor Portugalmodellen ikke er brukbare for dere. Som jeg allerede har påpekt, bekjenner NORMAL Norge – organisasjonen du selv er en del av – til en politikk der cannabis i framtida reguleres slik alkohol reguleres i dag. NORMALS ideal er altså nærmere Coloradomodellen enn Portugalmodellen, for i Colorado er cannabis legal handelsvare på et vanlig kapitalistisk marked, underlagt prinsippet om fri konkurranse innenfor de aldersreguleringer som gjelder.

      Det er således temmelig useriøst av deg å prøve å vri det til at jeg mener at alle partier som går inn for Portugalmodellen er «neoliberalistiske» partier. Dersom du kan lese, vet du at jeg aldri har sagt noe slikt.

      Derimot har jeg sagt at de delene av venstresida som har en identitetspolitisk tilnærming til rusfeltet, står ideologisk forsvarsløse overfor narkoliberalismen. Hvis man kommer til å innbille seg at det er en solidarisk handling å la medmennesker ruse seg så mye de ønsker uten noen inngripen fra myndigheter eller kollektivet, så er det eneste mulige å overlate rusmidlene til det frie marked, noe som vil være til gunst for kapitalistklassen og til ugunst for de klassene kapitalistklassen hersker over.

     • AvatarSimon Osen // 2017-11-10 kl 11:11 //

      Hva blir vekten av å male politikkens innhold eller opphav som neo-liberalistisk eller liberalistisk.. hvis sosialistisk venstreside går inn for den?

      Null og niks, Ivan.

      Kan du vise til en eneste partipolitiker i Norge som sier at man bør få lov å ruse seg så mye man vil?
      Kan du vise til noen i legaliseringsbevegelsen som sier det?
      Eh.. kan du vise til noen overhodet?

      Eller diskuterer du bare en stor, oppblåst stråmann helt uten relevans og tilhørighet til norske forhold?

      Vi er ikke i USA. Vi er i Norge.

      Jeg avslutter nå straks diskusjonen for min del siden vi ender opp med å gjenta oss selv. Dette har jeg opplevd med deg før.

      Du vil ha svar, men du vil ikke svare. For ikke å nevne asymmetrien i at du er et anonymt lite troll med et pent språk, som jeg ikke tilbake kan søke på organisasjonstilhørighet o.l til. Siden du faktisk ikke vil diskutere så kan du jo ikke slås.

      Jeg har byttet mange ganger nok med deg tidligere uten å få noe igjen så velger å avbryte det litt tidligere denne gangen.

      Tror jeg døper din debatt-teknikk for «Steinbiten».
      Du biter deg fast i noe, og så er alt annet helt uinteressant.

      Tid brukt på å ikke få svar fra deg kan jeg bruke på å skrive et leserinnlegg, lese om ruspolitikk eller jobbe med meg selv.

      Hvorfor kaste vekk tiden på et menneske som ikke egentlig vil ha en jevnbyrdig diskusjon og utveksling?

     • AvatarIvan Olsen // 2017-11-10 kl 11:58 //

      Min analyse av den narkotikaliberale ideologien er ment som et bidrag til bredere kunnskap og forståelse hos leserne av dette nettstedet, som i hovedsak later til å henvende seg til folk som regner seg som tilhørende venstresida i politikken. Det er en forskjell på analyse og argument.
      Jeg legger merke til at du ikke ønsker å bekrefte av NORMALS linje i cannabispolitikken er en modell som ligner den i Colorado, ikke den i Portugal. For i Portugal er salg, besittelse og bruk av cannabis ulovlig, og du og NORMAL vil jo nettopp at salg, besittelse og bruk av cannabis skal være lovlig, ikke sant?
      Og når salg, besittelse og bruk av et rusgivende stoff er lovlig, så er følgen av dette at det også er lovlig å ruse seg på dette stoffet så mye man vil, forutsatt at man ellers holder seg innenfor loven.
      Det er etter hvert veldig tydelig at du finner det ubehagelig at jeg påpeker dette, og reagerer med sinne og skjellsord. Deg om det.

     • AvatarSimon Osen // 2017-11-10 kl 13:49 //

      Du må gjerne la din absurde «analyse» forbli her i kommentarfeltet.

      Regner med du ikke tør eller er i stand til å delta i en større offentlig debatt.
      Hverken fysisk eller i mediene.

      😉

      Jeg nagler deg til veggen med én eneste setning:

      «Alkohol (og annen rus) er ikke lovlig å bruke så mye man vil eller på alle måter offentlig»

      Både vegtrafikkloven, skjenkeregler og forbud mot bruk på offentlig sted avskjærer. Flere av disse regler gjelder for all rus!

      Visste du ikke det?

      Hvis «analysen» di var så god som du selv tror, så hadde vi kunnet funnet norske motstykker og representanter for den i mediene. Fins ikke.

      Forøvrig skriver fornuften22 mye det samme som deg og er enig i det du sier.

      Forbli anonyme her på laveste nivå i diskusjonen, mens jeg skriver inn til mediene og deltar i offentlig debatt.
      Helt greit for meg!

     • AvatarIvan Olsen // 2017-11-10 kl 15:24 //

      Jeg skrev «…lovlig å ruse seg på dette stoffet så mye man vil, forutsatt at man ellers holder seg innenfor loven». Dermed tok jeg høyde for vegtrafikkloven, skjenkeregler og andre begrensende bestemmelser. Du velger å vranglese kommentarene mine i stedet for å kommentere innholdet i dem.

      I dette tilfellet dreide det seg om at du og din egen organisasjon, NORMAL Norge, ønsker at cannabis skal bli et legalt og kommersielt tilgjengelig rusmiddel. Du ønsker Coloradomodellen, ikke Portugalmodellen, men du later ikke til å ville stå ved synspunktene dine i den offentlige debatten du ellers er så stolt over å delta i.

     • AvatarSimon Osen // 2017-11-10 kl 15:32 //

      Jeg lar meg slepe med..sukk.

      «Ruse seg mye man vil»… bare med sterke begrensninger.
      Fint, da er vi enige. Var ikke mye du egentlig hadde der heller.

      https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/polet-må-komme-på-banen-i-ruspolitikken-1.460553

      https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/regulering-av-narkotika-beskytter-barn-1.674192

      Disse tekstene er om lag to år gamle. De har sterke innslag av at jeg tror på at Vinmonopolet er den tryggeste omsetningsformen for rusmidler.
      Veldig neo-liberalt, ikke sant?

      Lenge før sosialisme og markedsliberalisme i det hele tatt eksisterte, så var hjemmeproduksjon av mat og drikke politisk akseptert. Så jeg tror at ved siden av en polordning så bør en sterkt mengdebegrenset grad av hjemmedyrking tillates fordi det fins ingen seriøse motforestillinger når man først skal ha tillate nasjonalt kontrollert salg. Samme system som vi har for øl- og vinbrygging, og har lengre tradisjoner for enn vi har tradisjon for liberalisme og sosialisme.

      https://forskning.no/alkohol-og-narkotika-historie-jul-stub/2008/02/juleol-en-hedensk-tradisjon
      Les tekstene og se hvordan din troverdighet i å male meg som ensidig markedsliberal, mangler all troverdighet. For øvrig kan du heller ikke dokumentere at NORMAL har bundet seg til en markedsmodell for omsetning, for det har Normal ikke gjort. Så det blir vanskelig for deg.

     • AvatarIvan Olsen // 2017-11-10 kl 19:32 //

      Jeg «maler» ikke deg som «ensidig markedsliberal», jeg har kun påpekt at målet for deg og organisasjonen fu tilhører ikke er en Portugalmodell, der cannabis og andre aktuelle rusmidler er forbudt.

      Hele legaliseringsbevegelsen går inn for – nettopp, legalisering. Det er altså bevisst villedende å framstille det som om det er Portugalmodellen – med avkriminalisering og nemdsbehandling av lovbrudd – som er målet.

      Når det gjelder legaliseringsbevegelsens ideologiske opphav, har jeg sagt det jeg har å si. Bevegelsen er tuftet på ønsket om å gjøre dagens forbudte rusmidler til lovlige handelsvarer i et vanlig kapitalistisk marked, slik alkohol allerede er. Den som tar bevegelsen på alvor når den sier at «forbud virker ikke» og «forbud er galt», skjønner umiddelbart at den logiske konsekvens av slike synspunkter er at alle forbudte rusmidler – også stoffer som heroin og kokain – skal bli lovlige handelsvarer på linje med alkohol.

      Ethan Nadelmann, som har vært i Norge og holdt foredrag til unison applaus for Foreningen Tryggere Ruspolitikk, har også innsett dette, og er åpen om at målet for legaliseringsbevegelsen må være at alle stoffene som i dag er forbudt skal gjøres tilgjengelig for allmennheten som lovlige handelsvarer på linje med alkohol.

     • AvatarSimon Osen // 2017-11-11 kl 15:45 //

      Hva slags enøyd flatmark er det vi er ute på når et menneske ikke er en stor sum av sine mange meninger, mer enn sitt medlemskap i en organisasjon og en monobasun for et fjernt mål som nesten ingen i politikken diskuterer seriøst i dag?

      Helse og justisfeltet, og i det sosial rettferdighet, er noen av rammene for mitt engasjement.
      Som menneske er jeg politisk og det er ingen grunn til å oppsummere alle sakene jeg er opptatt av her annet enn å si at «Ja, det er mer».

      Ikke forflat meg. Hvis engasjementet mitt engang var mer banalt, så har det vokst til å bli noe mer.

      Legalisering er lavt på min prioriteringsliste nettopp fordi jeg har hatt den erkjennelsen at det er
      1) mindre viktig enn å få slutt på straffepolitikken
      2) realpolitisk umulig til vanskelig å ha modne politiske diskusjoner om i dag.

      Svar: Hvorfor er legalisering som endemål viktig, og hvorfor er min person og medlemskap viktig?

      Hvordan regner du det som viktigere enn å diskutere det som faktisk er aktuelt i dag? Når jeg skriver om reaksjoner på bruk, problemer og kultur som mange marginaliserte menn er en del av, så har medvirkende årsaker til dette langt mer å gjøre med holdninger i behandlingsvesenet og straffepolitikken enn legalisering. Men det vil du ikke snakke om!

      Om å være «medlem» et sted. Man er ikke nødvendigvis enig i alt som er «partiet» eller organisasjonens vedtatte linje selv om man støtter mye. Det er en banalitet jeg burde slippe å måtte si til deg. Jeg har vist deg at jeg favoriserer et strengt utsalg i en hybridordning. I tillegg har ikke «bevegelsen» noen etablert linje om modell for kjøp og salg, så enhver kritikk av en slik linje ER en stråmann.

      Hva favoriserer du?

      Selv om «legalisering av alt» skulle skje som et endepunkt, så vil det være et resultat av en langvarig politisk prosess der svært mange forskjellige hensyn og parters oppfatninger vil bli hørt og veid. Men når det først skjer, så vil det gå fort, fordi en diskusjon når den er ferdig blir til handlinger og endring.

      Hvis du forstår at «legalisering av alt» er et naturlig endepunkt, og det er jeg enig i, hvor setter du inn støtet i dag?
      Hva er det du bryr deg om i denne politikken? Ønsker du slutt på all rus, ønsker du at vi skal bli der vi er i dag?
      Mener du at helsevesenet skal få et løft for ruspasienter, vil du ha mer ettervern og forebygging?
      Hva mener du om partienes programerklæringer? Ser du på Portugalmodellen som en delvis avkriminaliserering av bruk og besittelse?

      Jeg klarer ikke se at du gjør mer enn å komme med observasjoner om ting som er langt unna og å karakterisere «starten» til endepunktet som ren liberalisme selv om «starten» er støttet av sosialistiske politikere.
      Det handler ikke om blå-rød polaritet mer enn det handler om kunnskap og likebehandling, samt sosial rettferdighet. Hva som virker og hva som ikke virker.

      Hva med å ta stilling til det som faktisk skjer? I behandling, på skolene, blant marginaliserte menn, i justispolitikken. Bruke hodet ditt til noe viktig og relevant?

      Du har vært offtopic og langt avgårde hele veien her, og misbruker dette kommentarfeltet på mange måter, og jeg er selv skyldig i å hjulpet deg å gjøre det.

      Kan du ikke si det rett ut, siden du er en fan av «åpenhet», at du kun vil diskutere ting som er langt fra sentralt for dagens debatt og dette leserinnlegget?

      Sik at jeg kan komme meg videre til en mer fruktbar diskusjon enn å sitte å håpe på at du skal vise et minimum av anstendighet i en diskusjon; nemlig å ta stilling til det motparten sier og gå inn på hans synspunkt og hva han vektlegger, heller enn å kunne sitte å vifte med sitt eget flagg og sin egen forståelse?

 7. AvatarDag Andreas Torp // 2017-11-07 kl 12:17 //

  Sette fokus på sykeliggjøring av det mannlige reaksjonsmønster, ved å sykeliggjøre det mannlige reaksjonsmønster litt til… jaja.. det er vel bare å innfinne seg med at vi sannsynligvis tilhører siste generasjon menn som ikke sitter å tisser…

  «It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.»
  – J. Krishnamurti

 8. AvatarSlikerdetbare // 2017-11-07 kl 14:46 //

  Hei Simon. Takk for flott innlegg 🙂
  Jeg vil tipse deg om diagnosen Emosjonell Ustabil Personlighetsforstyrrelse (hvis dette er noe du ønsker og fordype deg mer i). Jeg fikk selv diagnosen da jeg var 22 år gammel og vet at det er en stor ubalanse mellom kvinner og menn når det kommer til slik diagnostisering.

  • AvatarSimon Osen // 2017-11-07 kl 15:00 //

   Hei, takk for omsorgen. Jeg har sikkert gått til psykolog langt flere år enn et gjennomsnitt av den generelle befolkningen for min alder og selvfølgelig blitt utredet og screenet for personlighetsforstyrrelser, uten å noen gang skåret eller hatt utslag på disse.
   Det er nesten litt synd, fordi som mann føler jeg mer skam over å skulle være deprimert eller vimsete (ADHD) enn å ha en personlighetsforstyrrelse, som er svært vanlig i befolkningen. Velger å ikke fortsette denne diskusjonen videre forbi dette punkt, og ønsker deg en fin dag videre!

   • AvatarSlikerdetbare // 2017-11-07 kl 21:34 //

    Hei du……må bare korrigere. Jeg snakket mer generelt. Mange «sinte og rusa» menn har ofte skjulte diagnoser de aldri har fått kartlagt. Dette virker til og ramme menn i mye større grad enn kvinner og burde kanskje vært sett på som et generelt samfunnsproblem……og er faktisk et tema som hadde vært intressant og utforske videre. Menn som havner i kriminal/rus-omsorg burde nok i mange tilfeller heller vært i psykiatrien. «Sint og ruset» mann kan i mange tilfeller heller beskrives som en syk mann, og det er nok mye enklere for oss menn og havne utenfor .

 9. Narkotisk rus og narkotikamisbruk er ikke løsningen for noen.
  Selvkontroll og disiplin og kunnskaper og utholdenhet er gode løsninger.
  For noen bør den gode eller de gode løsningene være hjelp fra leger,psykologer, psykiatere eller andre omsorgsarbeidere.

Kommentarfeltet er lukket.