Samer krever Sannhetskommisjon

Sametingene fra Norge, Sverige og Finland krever at statens overgrep mot den samiske befolkningen dokumenteres av en sannhetskommisjon.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Sametingene fra de tre nordiske landene krever i en felles uttalelse at konsekvensene av koloniserings- og assimileringsprosesser i de nordiske landene dokumenteres og utredes.

Sápmi har i likhet med andre urfolk en mørk koloniseringshistorie preget av systematiske overgrep fra stat og kirke. Historien har aldri tidligere blitt systematisk dokumentert, og i enda mindre grad synliggjort i utdanningssystemet og i samfunnet generelt. Nå krever sametingene fra alle de tre nordiske landene at dette skjer.

LES OGSÅ: 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold

Vil lære av Canada
Uttalelsen kom med den femte sameparlamentariske konferansen arrangert 7. februar, i forbindelse med 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet – Tråante 2017 – i Trondheim. Om lag 100 sametingsrepresentanter fra Finland, Norge og Sverige, samt representanter fra to russiske organisasjoner deltok på konferansen som hadde temaet «Sannhet og forsoning».

I arbeidet for en samisk sannhetskommisjon har det vært viktig å se på erfaringer fra andre land. Canada utredet nylig forholdene rundt og konsekvensene av internatskoler som kanadiske myndigheter og kirken drev for urfolksbarn i 130 år. Sluttrapporten konkluderer med at Canada bidrog til kulturelt folkemord gjennom å aktivt frata barna sitt språk og kultur.

LES OGSÅ: Kommisjon fastslår: Canada begikk kulturelt folkemord mot urbefolkninga

Dokumenterer overgrep mot barn
Sannhetskommisjonsarbeidet i Canada er på flere måter unikt siden det tok for seg statlige strukturelle overgrep over tid, framfor militære angrep mot urfolk i en krigskontekst. Det er også den første kommisjonen som ser spesielt på skade utført på barn på bakgrunn av etnisitet. Urfolk flere steder i verden krever nå sannhets- og forsoningsprosesser som gjør rede for koloniseringens konsekvenser for deres samfunn og rettssituasjon.

Les hele uttalelsen her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned