samisk historie

Sannhetskommisjon på avveier

7. juni 2017 // 0 kommentarer

Sannhetskommisjonen må se lenger enn fortidens språktvang. Hvis ikke kan nåtidens form for fornorskning fortsette for [...]

Samer krever Sannhetskommisjon

10. februar 2017 // 0 kommentarer

Sametingene fra Norge, Sverige og Finland krever at statens overgrep mot den samiske befolkningen dokumenteres av en [...]