Om å få passet sitt påskrevet

Høylydte protester sikret midlertidig oppheving av diskriminerende passregel. At adoptivbarn ser ut til å gå fri sikrer ikke nødvendigvis andre fra lignende behandling.

Susana Mercedes Kværndal
Om Susana Mercedes Kværndal (1 artikler)
Humanist, samfunnsengasjert, lokalpolitiker for SV og arbeidssøker.

Diskriminerende passregler er når norske statsborgere får passet sitt påskrevet «fødested ukjent» dersom du ikke kan legge frem fødselsattest. Det er diskriminerende fordi det bare gjelder statsborgere som ikke er født i Norge. Det har jo blitt en del av oss i landet i de siste 30 årene.

Heldigvis har aktivisme og kraftige reaksjoner tvunget myndighetene til retrett. Likevel kan vi i neste omgang risikere å få nye passregler som gjør livene til enkelte vanskeligere på grunn av omstendighetene de er født under.

Overraskende diskriminering
Konsekvensene for de diskriminerende passreglene er at vi kan risikere å ikke få innvilget visum til USA, at andre land vi skal på ferie eller forretningsreiser til vil nekte oss innreise fordi det står i passet at fødested er ukjent og da er passet ugyldig.

Ikke i min villeste fantasi hadde jeg forestilt meg at jeg skulle bli forskjellsbehandlet fordi jeg er født på feil sted. I alle fall ikke etter over 30 år som norsk statsborger i Norge, og uten de store utfordringene som kan ligge i det å være mørk i huden og vokse opp med i et samfunn hvor hvite utgjør majoriteten. Norge har utviklet seg og kommet lengre, vi skal visstnok ikke drive med diskriminering og være rasistiske.

Det var derfor svært overraskende når nye diskriminerende passregler ble forsøkt snikinnført i Norge. Hvor kom de fra? Når ble de vedtatt, og hvem var det som fikk disse reglene iverksatt? Jeg regner meg som rimelig oppegående, aktiv i lokalpolitikken og følger med på det som skjer i samfunnet, men det var et Facebook-innlegg som måtte til for at jeg skulle bli informert om at kun fødselsattest er godt nok for å få godkjent ditt fødested i passet dersom du ikke er født i Norge. Jeg antok at dersom fødested var kjent, ville det være godt nok.

Adoptivbarn rammet, men ikke målgruppen
Vi som er adopterte, blir som regel ikke overlevert til myndigheter eller hjelpeorganisasjoner med fødselsattesten i baklomma. Men i adopsjonssystemet er intensjonen om at du blir fullverdig familiemedlem og fullverdig borger av landet du havner i, innbakt. Derfor lot jeg meg overraske og delvis sjokkere av et hårreisende regelverk som ikke er et demokrati verdig, da noen borgere – til og med statsborgere – ikke kan få de samme rettighetene som de som ble utskrevet fra sykehuset i Norge med fødselsattesten i barnevogna.

Nå tilhører jeg bare én gruppe som ville blitt rammet av en slik diskriminerende lovgivning, men det er mange andre grupper det òg vill gåt ut over. Jeg tror ikke en gang vi som er adopterte var målgruppen for denne snevre og ekskluderende regelen, men i juristers og byråkraters iver etter å stramme inn og straffe de som ikke kan regnes som førsteborgere i Norge, havnet en gruppe de ikke hadde tenkt på, under radaren. For jeg tror jeg vet hvor spiren til å akseptere forskjellsbehandling stammer fra. Det kan være saken om at noen somaliere som har fått opphold i Norge, har blitt «tatt» med pass fra Djibouti. Norske myndigheter antar dermed at disse personene er borgere av Djibouti, og ut fra dette, har de konkludert med at de må ha løyet om at de er født i Sør-Somalia. Somalia har ikke noe fødselsregister, ergo kan vi ekskludere alle som ikke har fødselsattest når de hevder de er født et annet sted enn i Norge, for de lyver. Jeg og mange somaliere vet hvor vi er født, men mangler fødselsattest, dermed kan ikke norske myndigheter feste lit til at vi snakker sant når vi oppgir stedsnavnet. I mitt tilfelle har jeg hatt fødested oppført både i mitt første utreisepass fra Colombia, og etter det, har fødested stått oppført i alle mine senere norske pass. Nå er det altså ikke godt nok for å bli behandlet som andre norske statsborgere.

Straffes for fattigdom
Mens jeg skreiv dette innlegget, og ville vise til hvor urettferdig det oppleves å bli diskriminert av myndighetene i landet man er statsborger av, har andre ildsjeler og folk som har stått opp mot denne uretten fått myndighetene til å ta seg sammen, noe som har ført til at de nye passreglene midlertidig reverseres i påvente av en revidering. Hva som skjer med de som allerede har fått passet sitt påskrevet, vites ikke, men jeg vil anta at de må trekkes tilbake, destrueres i skammens makuleringsmaskin og at disse menneskene får nye gyldige pass med samme rettigheter som andre norske statsborgere har.

Jeg vil tillate meg å være bekymret og sint på vegne av for eksempel somaliere og andre grupper som med nye reviderte passregler fortsatt vil bli straffet og diskriminert på grunnlag av hva noen få andre tidligere medborgere har begått av kriminalitet. Jeg tenker spesielt på folk som fødes i land hvor det ikke utstedes fødselsbevis fordi landet ikke har et fungerende system som har et fødselsregister, på fattige folk som ikke har råd eller mulighet til å føde på sykehus og andre som har flyktet fra krig der alle papirer har blitt borte eller destruert i krigens kamphandlinger. Selv med nye reviderte passregler som nå muligens ikke ekskluderer en ressurssterk gruppe som adopterte representerer, er jeg bekymret for at andre mindre ressurssterke grupper og mennesker vil bli diskriminert.

Det er ikke greit å diskriminere og rangere statsborgere i 1. og 2. rang med ulike rettigheter.

Jeg skal ikke fortelle noen hvordan de skal gjøre jobben sin, men det er ikke feil å si at man må ha hodet med seg når man lager lover og regelverk i et demokrati der statsborgere ikke skal oppleve å få utdelt rettigheter etter hvor de er født. Regelverket bør så langt det går an, beskytte borgernes rettigheter og ikke krenke eller diskriminere.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned