Parallellsamfunn

De føler seg ofte overlegne andre og følger gjerne egne normer som bryter med norsk lov. Slik undergraver de samfunnets verdier og velferdsstatens ordninger, som de likevel utnytter når det passer dem.

Lars Gule
Om Lars Gule (5 artikler)
Filosof, samfunnsdebattant og førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har tidligere vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

I den senere tid har oppmerksomheten blitt rettet mot parallellsamfunn. Utviklingen av slike samfunn kan være uheldig, men er ikke noe nytt. De har eksistert lenge.

I en serie reportasjer har Aftenposten satt søkelys på visse sider av et slikt parallellsamfunn her i landet og med forgreininger til andre land. Det handler om mennesker som slutter seg sammen av ideologiske grunner. De føler seg ofte overlegne andre og følger gjerne egne normer som bryter med norsk lov. På den måten undergraver de både samfunnests verdier og velferdsstatens ordninger, som de likevel utnytter når det passer dem.

En eksklusiv klubb
Går vi noe videre enn Aftenposten har gjort, ser vi at disse menneskene foretrekker å bo i egne bydeler, omgitt av likesinnede. Derfor gifter de seg også helst innenfor gruppen. Noen ganger er ekteskapene arrangert – av økonomiske grunner.

Denne typen parallellsamfunn er knyttet til andre slike samfunn i andre land og utgjør ganske tette internasjonale nettverk. Derfor forekommer også ekteskap over landegrensene, men innenfor gruppen.

Omgangsformen kan være spesiell, med egne kleskoder og utesteder som er foretrukket, og særskilte hobbyer som er veldig populære innenfor gruppen.

Ofte velger man private skoler for sine barn, som formidler gruppens ideologi, selv om dette kan være dyrt. Ikke sjelden sendes også barna på skoler i utlandet – for å få den beste utdanningen som det da gjerne heter.

Lukketheten i disse miljøene fører gjerne til utvikling av et eget språk – varianter av morsmålet som anses finere eller mer korrekt enn andres språk. Gjennom sin status forsøker man så å gjøre eget språk til norm.

Og vi snakker om en gruppe som har lært å drive lobbyvirksomhet for sine saker, som støtter hverande politisk. Gjennom politiske organer har de da også fått betydelig innflytelse. De har dermed blitt i stand til å definere hva som er politisk korrekt til enhver tid.

Økende segregering
Nei, jeg skriver ikke om muslimer denne gangen – men om de rike og superrike. De som holder seg for seg selv i egne bydeler og i kjempevillaer, som bruker dyre restauranter, snakker pent, snyter på skatten og plasserer penger i skatteparadiser, de som ikke er så nøye med verken trafikkregler eller byggeforskrifter, og som undergraver fellesskapet, som sender barna på privatskoler og dyre internatskoler i utlandet, de som bygger seg kjempehytter med utallige doer og har superdyre hobbyer som båtraceing. Og som nødig omgås vanlige mennesker.

Vi får være glade for at sosialdemokratiet likevel har sørget for en rimelig integrering av denne gruppen her i landet, gjennom blant annet å stille krav – til betaling av skatt for eksempel. Men parallelliteten øker også i Norge med framveksten av en ny og grotesk rikdomskultur. Da er det en mager trøst at situasjonen er mye verre i andre land. Likevel, slike parallellsamfunn bør bekjempes.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

39 kommentarer på Parallellsamfunn

 1. AvatarDominus 75 // 2016-04-26 kl 11:27 //

  Disse «Montebellosamfunnene» har jo eksistert siden adelen ble avskaffet, ingen tvil om det.Men de ideologiske parallellene blir vel ansett som skumlere fordi de skjuler ekstremister som vil drepe uskyldige «vantro»? Mens Oslo Vest «bare» vil bli rikere.

 2. AvatarThomas Johansen // 2016-04-26 kl 15:20 //

  Dette var en genistrek av Gule. Her får vi både ufarliggjort en fortsatt muslimsk masseimmigrasjon og rettferdiggjort en mer sosialistisk politikk på en gang. Da var to av hans tre viktigste saker dekket.

  Men Gule skal være en rimelig ytterliggående rikofob dersom han ikke ville bedt datteren han ikke har om å gå noen kilometers omvei gjennom rikmannsnabolaget for å slippe unna en muslimsk no-go-zone som angivelig ikke eksisterer. Selvfølgelig kan det være traumatiserende for en ung jente å se at andre har hus med god utsikt og dobbeltgarasjer hennes far som forsker på ekstremisme – helst den ekstremismen som ikke eksiterer – aldri vil få råd til, men traumene vil nok ikke føles så tunge, eller omveien så lang, når alternativet tas i betraktning.

  Inngruppesolidariteten i «rikmannsghettoene» er nemlig ikke så sterk som Gule skal ha det til. Når det avdekkes kriminalitet blant deres beboere, oftest av det utspekulerte slaget, sender politiet ut én patruljebil for å foreta de nødvendige pågripelsene. Av erfaring vet man at dette vil gå greit for seg, og naboene som står og ser på tar dessuten politiets parti og ønsker helst å hjelpe til.

  Nå vil jeg ikke si at vi har rene muslimske no-go-zoner i Norge helt enda, men vi har nabolag som fungerer etter samme prinsipp, der hensynet til inngruppen er overordnet alle andre hensyn. Når politiet kommer mannssterke for å pågripe en vinningskriminell eller en narkolanger i disse områdene, blir dette oppfattet som et angrep på fellesskapet. Politiet må kjempe mot en hel bøling de ikke hadde til hensikt å pågripe, bare for å utføre et enkelt oppdrag.

  Da burde det være åpenbart hvilken form for parallellsamfunn det har mest for seg å bekjempe.

 3. Du har rett: Vi må ta rotta på de super rike, og de rike. Forferdelig trend det der. Hvorfor skal noen ha større hus eller hytte enn deg og meg? Jeg har et forslag: La oss åpne hjemmene til de rike, slik at alle kan forsyne seg av deres rikdom. Vi jevnt fordeler alt det de har bygget seg opp over et langt liv, fratar dem arven og deler den utover så alle får likt. Så ser vi hvor lang tid det vil gå før de som har mer enn oss flytter ut av landet, og hvor mange arbeidsplasser som blir flyttet ut av landet, og hvor raskt landet blir fattig.

  Akkurat den tankegangen som Gule har i sitt innlegg, er en tankegang som spiller på misunnelse, og begjær etter andres eiendom.
  Det er en ide om at felleskapet blir borte dersom du ikke har en stor sterk og mektig stat med politikere som styrer felleskapet. Dette er feil. De aller fleste rike og super-rike, har bidratt mer enn det noen av oss noensinne har klart å gjøre. For hva må man gjøre for å tjene penger, dersom man skal gjøre dette på lovlig måte? Man driver handel. Man skaper arbeidsplasser, som igjen skaper verdier for andre. Man tjener på å tjene andre. Jo mer man tjener andres interesser i et kapitalistisk system, jo rikere blir man. Hva er sosialisme, og sosialdemokrati? Jo, det er et system som straffer verdiskaperne, de produktive, og belønner de late slappe og daffe.

  https://youtu.be/661pi6K-8WQ

  • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-27 kl 09:39 //

   Hvorfor må du igjen ødelegge en debatt med slike idiotiske Youtube videoer? Det du skriver er jo også en grei samling floskler, og du svarer aldri skikkelig på kritikk. Det du kommer med fremstår heller som en religion. Nemlig troen på at bare man legger ned velferdsstaten og innfører en nattvekterstat, så vil alltid bli så flott og alt vil flomme over av velstand. Dette uten noen som helst empiriske beviser for at det går den veien når man nærmer seg liberalismen!

   • Så du mener att vesteuropas og Nordamerikas ekstremt raske gjenoppbygging og økonomiske vekst, sammenlignet med østeuropas stagnasjon og nærmest tilbakegang etter andre verdenskrig på ingen måte kan tilskrives friheten, frihandelen og beskyttelsen av privat eiendom som preget vesten?

    Anders Oksavik.

    • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-27 kl 13:01 //

     Den vestlige verden var veldig langt fra å være liberalistisk i etterkrigstiden. Det er dessuten ikke naturgitt at det beste ligger i et av ytterpunktene. Selv om kommunismen ikke skaper spesielt mye økonomisk vekst(noe Karl Marx strengt tatt aldri hevdet den ville gjøre), så er det allikevel ingenting som tyder på at liberalisme skaper raskere økonomisk vekst enn blandingsøkonomi. USA hadde raskere økonomiske vekst per capita både på seksti og syttitallet enn de hadde under liberalismens storhetstid i USA på slutten av attenhundretallet.

     Den vestlige verden var heller ikke preget av frihandel på samme måte som idag. Årsaken til dette var at det som idag utgjør lavkostlandene enten frivillig stengte seg ut fra verdensmarkedet slik som østblokken, India og Kina, eller var i så elendig forfatning at de ikke var istand til å konkurrere med vesten på noen som helst måte. Slik sett hadde man noe som ligner på de facto proteksjonisme i vesten i etterkrigstiden, da man med unntak av noen østasiatiske tigre stort sett handlet med andre vestlige land når det gjaldt andre ting enn råvarer.

     • Min kommentar her ble slettet. Argumentene mot deg var for gode til at de kunne stå på trykk her. De kunne tross alt påvirke til annet enn radikal sosialisme. Vi har med andre ord ikke noen rettferdig diskusjon.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 17:07 //

      Nå ble jo mine argumenter mot deg også slettet da…. De synes nok rett og slett at debatten ble for «intern» og personrettet? Uansett, du virker jo bare opptatt av å skape mest mulig lidelse blant fattige og svake. Det å omtale alle under den øvre middelklassen for late slasker sier jo litt om dine holdninger…

     • Lidelse for de fattige og svake? Nei. De vil ha det utrolig godt i et liberalistisk samfunn. Det er mye lidelse blandt de fattige og svake i dag. Man vil få mindre fattigdom da det vil komme flere jobber som et resultat av større økonomisk frihet, og så videre. Når jeg snakker om late mennesker, så snakker jeg om de som ikke gidder å jobbe, men som kan jobbe.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 17:19 //

      Det er ganske konsekvent mer lidelse blant de fattige og svake dess mindre sosialdemokratisk landet er, og mer dess mer liberalistisk det er, om man ser på rike land…. Flere jobber i seg selv er ikke et middel mot fattigdom, da jobbene i liberalistiske samfunn ofte har så lave lønninger, at man uansett hadde hatt det bedre på norsk trygd.

     • Jeg vil nok si at det er feil. Se til Hellas som er et misslykket sosialdemokrati. De har ikke olje, og de hadde ingen fri økonomi fra starten av. Norge har tjent på at vi har vært økonomisk liberalistiske i en god tid, og hatt forholdsvist kapitalistisk økonomi. Man så også at fattigdommen økte under de rødgrønne. Jeg har kilder på det om du vil ha det.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 23:42 //

      Det er da ingen seriøse akademikere som bruker Hellas som typisk eksempel på sosialdemokrati. Eksempler på typiske sosialdemokratier er de nordiske land og Nederland. Samfunnsvitere og økonomisk flest plasserer land som Hellas, Italia, Spania og Portugal i en egen kategori når det gjelder velferd. En viktig forskjell er blant annet at ordningene i Hellas i mye mindre grad er universelle, men slike «små variasjoner» er nok utenfor din fatteevne.

     • Det du sier er at man ikke er sosialdemokrati dersom man ikke har råd til å bruke like mye penger som rike oljeland. Du tror vel da at dersom Hellas hadde brukt voldsomt mye mer penger, så ville det vært sosialdemokrati. Poenget er at de ikke har råd. Det er uansett en feilet velferdsstat som har gått over ende, og skapt ufattelig stor lidelse. Lidelse landet ville unngått om de hadde hatt en helt fri og åpen økonomi uten statens intervensjon.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-29 kl 16:22 //

      Hvis du tror at den eneste forskjellen mellom systemet I Norden og Hellas er oljeinntektene, så viser du virkelig din mangel på utdannelse. Det skal jo også nevnes at verken Sverige eller Finland har noen spesielle inntekter fra olje eller andre naturressurser.

     • Det er jo faktisk bare eksempelvis da. En av grunnene til at man i noen få år kan ha opprettholdt en velferdsstat som egentlig ikke er bærekraftig er oljen, samt at vi har en forholdsvis sterk håndhevelse av eiendomsretten, og ja, har hatt en forholdsvis fri økonomi. Det er områder vi ikke regulerer, og hvor staten ikke blander seg så mye. Disse gjør det utrolig bra, og genererer mye skatteintekter. Sverige har jermmalm etc, men Sverige lever i dag på verdiene som ble skapt under laissez faire kapitalismen. De hadde en av verdens frieste økonomier. Det er grunnen til at de har fått til noe der, men det har også gått veldig galt, og i dag liberaliserer de for fulle mugger.

      Du kan lese denne artikkelen skrevet av den svenske økonomen Johan Norberg:

      http://reason.com/archives/2016/04/18/bernies-rightamerica-should-be

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-29 kl 17:09 //

      Ja, Johan Nordberg er en veldig nøytral kilde. En person som får betalt for å fremstille liberalismen i et positivt lys… Et problem med at du bare poster linker og videoer er jo at det ikke viser at du selv har forstått hva som står eller sies der!

      En annen sak er at om man også ser på USA, så lever det med unntak av IT sektoren stort sett på verdier skapt før 1970. Nesten alle store amerikanske selskap som ikke er IT selskap ble grunnlagt før 1970, så det de forsøker å trekke frem som bevis på sosialdemokratiets fiasko gjelder så å si alle modne industrialiserte land. Er jo bare å se på de velferdsstatsløse landene Sør Korea og Japan også det. Alle de store selskapene i de landene har eksistert siden minst 1950-tallet.

      Sverige har jernmalm, men mitt poeng er at omtrent alle land på den størrelsen har en viss mengde naturressurser. Norge har mer enn vanlig, men Sverige og Finland har slettes ikke det.

     • Prøver på nytt.

      Youtube-videoen er god, og viser frem mange gode poenger.
      Du har allergi mot disse videoene, kan det være fordi du ikke kan engelsk? De illustrerer jo et godt poeng.

      Nei, det er ikke en grei samling floskler. Og jeg svarer deg alltid på kritikk, selv om jeg ikke liker den nedlatende tonen din. Det jeg kommer med er ingen religion. Det er politikk og meninger rundt hvordan samfunnet skal syres, eller hvordan det ikke skal «styres».

      Du tror på at drømmesamfunnet kommer gjennom tvang og vold. Jeg mener at drømmesamfunnet kommer gjennom frihet og frivillig samarbeid osv. Det er usannsynlig, at man med din metode, nemlig fascismen (du har også forsvart lover mot homofili tidligere, og rasjonalisert dem) at man kan oppnå et godt samfunn. Kun gjennom ett fritt samfunn der hvor staten beskytter mine og dine rettigheter, samt eiendomsretten, kan man få et godt dynamisk samfunn med en god økonomi.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 17:20 //

      Dette her har jeg jo svart på alt… Virker som du bevisst ventet til mitt svar ble slettet, før du skrev samme svaret igjen. Egentlig ganske sleip taktikk…

     • Spesielt rar måte å svare meg på. Jeg vet ikke hvem som sletter meldinger, og av hva slags grunner. (Man får ikke vite hvorfor en melding blir slettet, og det er langt i fra åpenbart her hvorfor de blir det. Noen blir stående, og det er jo vel og bra det. Jeg kan jo ikke vente på at noe blir slettet, når jeg ikke vet hva de sletter? Sannsynligvis slettet de mitt svar og ditt svar. Jeg har aldri lest svaret ditt.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2016-04-28 kl 19:47 //

      ((«Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk» står det i reglene. Da fornærmer man ikke hverandres intelligens, da tillegger ikke folk meninger man vet de ikke har, da gjør man ikke narr av engelskkunnskapene til folk (heller ikke ved å skjule det med et spørsmålstegn – det går for denne gangen). Vær snille og hold dere saklige så slipper dere å få innlegg sletta.))

     • Okei. Jeg forstår. Takk for at du nevnte grunnen. Ble nok litt irritert fordi han stadig prøver å late som om YouTubevideoer ikke kan inneholde gode poenger for det man ønsker å argumentere for, etc. At YouTube-videoer legger frem en sak på en svært god måte. Og, … Dette jeg nevner er jo noe jeg nevner fordi jeg har vært i diskusjon med ham tidligere. Han har jo ment at fascismen var nødvendig. Da jeg argumenterte for at lovene kan være umoralske, slik som lover mot homofili, vel, så forsvarte han lover mot homofili, og mente de var moralske, osv… Derfor jeg nevnte det. Pluss at han ønsker en sterk og mektig stat som detaljerer og styrer samfunnet ovenfra og ned. Det mener jeg er fascisme.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 23:52 //

      Saken er at dette er et skriftlig forum, og på et skriftlig forum skal argumenter også fremsettes skriftlig. Det tar rett og slett for lang tid å se slike videoer! Når man leser noe kan man mye enklere skumlese over det man har hørt før!

      Du ser jo forøvrig helt bort fra det faktum at langtifra all makt stammer fra tvang…

   • Youtube-videoen er god, og viser frem mange gode poenger. Men du forstår ikke engelsk, og er sosialist, og derfor hater du det.

    Nei, det er ikke en grei samling floskler. Og jeg svarer deg alltid på kritikk, selv om jeg ikke liker den nedlatende tonen din. Det jeg kommer med er ingen religion. Det er politikk og meninger rundt hvordan samfunnet skal syres, eller hvordan det ikke skal «styres».

    Du tror på at drømmesamfunnet kommer gjennom tvang og vold. Jeg mener at drømmesamfunnet kommer gjennom frihet og frivillig samarbeid osv. Det er usannsynlig, at man med din metode, nemlig fascismen (du har også forsvart lover mot homofili tidligere, og rasjonalisert dem) at man kan oppnå et godt samfunn. Kun gjennom ett fritt samfunn der hvor staten beskytter mine og dine rettigheter, samt eiendomsretten, kan man få et godt dynamisk samfunn med en god økonomi.

    • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 09:26 //

     Vel, en årsak til at folk ser på deg som ikke spesielt intelligent ser man jo tydelig her. Jeg har slettes ikke forsvart homofobi som at jeg mener det er greit. Det jeg derimot har gjort er å gjengi akademiske forklaringer på hvorfor homofobi oppstår i noen konflikter. Du klarer tydeligvis ikke å se forskjellen, og det er mye derfor diskusjoner med deg fremstår som lite fruktbare. Uansett, hvordan skjer egentlig noe som helst om ikke en eller annen ser på det som rasjonelt, riktig eller ha noe å tjene på det? Du virker fast i konspirasjonsteoriene hvor en usynlig elite gjør «slemme» ting fordi de kan uten noen egentlig form for motivasjon.

     Du har aldri forsvart påstanden om at drømmesamfunnet kan komme gjennom frihet og frivillig samarbeide! Faktisk, så er jo det å tro at et drømmesamfunn kan eksistere i seg selv rimelig religiøs. Du hevder at veldelighet vil fungere så bra, men kan ikke vise et eneste eksempel på at de faktisk har gjort det noengang! Da ihvertfall ikke i industrialiserte samfunn. Det man også ser er jo at lønningene og arbeidsforholdene til de lavtlønnede blir elendige om disse ikke beskyttes av staten på en eller annen måte. Du derimot hevder at alt skal bli så flott under liberalismen, uten å være istand til å vise til at dette faktisk skjer i virkeligheten! Det samme gjelder disse grusomt billige kreftbehandlingene som på magisk vis skal bli tilgjengelige for fattige i et liberalistisk samfunn. Det finnes ingen eksempler i virkeligheten på at det faktisk skjer!

     Når det gjelder dette med Youtube videoer. Det er mulig kan hører på musikk mens man surfter, surfer mens man ser på TV eller har noen andre i rommet. I slike tilfeller er det veldig upraktisk å plutselig begynne å spy lyd ut av Youtube videoer. En annen sak er jo at når det er tekst, så kan man skumlese det man allerede vet, og konsentrere seg om det viktige og/eller informasjon som er ny for en. Dermed tar det å se videoer betydelig lenger tid enn å lese en tekst! Det er også slående hvordan de som bruker slike videoer som argumentasjon verken er samfunnsvitere eller økonomer…

  • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 10:56 //

   En annen sak er jo om man kan spørre seg om sosialdemokratiet straffer de rike og belønner de «late», i og med at de rike fortsatt har mye mer og har det mye bedre enn de som ikke jobber i sosialdemokratiet også. Dessuten, mange som er «slappe og late» er rett og slett psykisk syke. Latskap kan være et sympton på depresjoner, men jeg regner med at liberalister mener at psykiske lidelser er noe som sosialistene har funnet på…

   • Nei. Med late så menes ikke syke. Få det ut av hodet. Hvis man er syk vil man bli dekket av foreldrenes og eller egne forsikringsordninger, og man får hjelp av samfunnet rundt. Det er ikke slik at interessene til det norske folket, som da er å ivareta de de svakeste forsvinner under et system der staten blir begrenset til å beskytte rettigheter. Sosiale sikkerhetsnett, som ivaretar de svake, vil derimot konkurrere mot hverandre om å ivareta rike nordmenns interesser om å hjelpe svake grupper.

    • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 23:50 //

     Problemet er at du ikke kan vise til noe som helst empiri som impliserer at dette er sannsynlig! Når man hadde frivillige sikkerhetsnett på attenhundretallet ble på det meste halvparten av befolkningen dekket, og det er alt for dårlig!

     Med at du er religiøs viser jeg blant annet til troen på av lavt kvalifiserte og andre med lav inntekt skal ha råd til slike fantastiske forsikringer i et liberalistisk samfunn…

     • Jo. Man kan vise til det faktum at de mest økonomisk frie landene, også har størst økonomisk vekst, og dermed raskere får rikere og mer velstående befolkning. Det er mange ting som er annerledes nå og på attenhundretallet. Det er ikke sammenliknbart. Det er mye som eksisterer nå som ikke eksisterte da.

      Det er ideer vi har i dag som ikke fantes på den tiden. osv. Samfunnet utvikler seg, og det er det du ignorerer. Du tror verden og historien er statisk. Du tror ikke at noe kan utvikle seg, osv. Det gjelder sikkerhetsnett. De kan jo ikke utvikle seg til noe bedre over tid. De er statiske og må være som på attenhundretallet. Dette synes jeg er en trangsynt måte å se ting på.

      Jeg vil nå si at du er religiøs. Du har en dogmatisk tilnærming til liberalismen. Å gud alt blir så fælt. Du har slått fast dine «sannheter» og vet eksakt hva som vil skje, osv. Det er religiøst. Naiv og religiøs tro på statens evne til å løse alle problemer. Det er religiøst. Jeg tror ikke så mye: Jeg MENER at folk har rett til å leve i fred så lenge de lar andre være i fred, osv.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-29 kl 16:57 //

      Den rangeringen av den økonomisk mest frie landene er en vits, da den er laget av en liberalistiske tankesmie. En annen sak er jo at den ofte rangerer land med velferdsstat blant de mest økonomisk frie, og dermed blir den helt irrelevant.

      Vi diskuterer liberalisme versus sosialdemokrati, så skal du bruke en slik rangering så får du komme med en som kun inneholder land som forholder seg på spekteret mellom sosialdemokrati og liberalisme, og som har de mest liberalistiske landene og de mest sjenerøse landene som motpoler. Rangeringer som ikke oppfyller disse kravene er totalt irrelevante.

      En annen sak er at det ikke engang behøver å stemme om liberalistiske land vokser raskest! Det kan være at liberalistiske land tiltrekker seg kapital og arbeidsplasser fra de sosialdemokratiske, men at de liberalistiske landene ikke hadde fått denne veksten om de sosialdemokratiske landene ikke hadde eksistert! Det man så i etterkrigstiden var jo at de sosialdemokratiske landene vokste veldig raskt når de ikke måtte konkurrere med lavkostland grunnet stor grad av proteksjonisme. Det er dermed fult mulig at en verden hvor alle land var sosialdemokratiske hadde vokst raskere enn en verden hvor alle land var liberalistiske.

     • Den rangeringen av den økonomisk mest frie landene er en vits, da den er laget av en liberalistiske tankesmie. En annen sak er jo at den ofte rangerer land med velferdsstat blant de mest økonomisk frie, og dermed blir den helt irrelevant.

      Jeg kan ikke se at noen har motbevist det, eller kommet med noe som viser at den er feil, så jeg velger å forholde meg til den.

      Det er forøvrig ikke irrelevant fordi den har velferdsstater blant de mest økonomisk frie. Dette er en logisk brist fra din side, og manglende forståelse for hva økonomisk frihet er for noe, og hvordan man lager en index på det. Jeg tror at du har et mer statisk syn på ting enn det jeg har. F.eks. Vil jeg se for meg at du tenker at to velferdsstater må intervenere like mye i markedet fordi de er velferdsstater.

      At de for å være velferdsstater må regulere like mye osv. Selvsagt er det ikke slik. Det er slik at man har ulik grad av frihet. Noen velferdsstater intervenerer mye, og disse går det dårligere med enn de som intervenerer lite. Man kan ha en velferdsstat og en svært ufri marked, eller en velferdsstat med forholdsvist fritt. Men tendensen er at stater stadig sørger for mindre og mindre økonomisk frihet, og dermed også mindre og mindre velstand, og dårligere og dårligere tilbud.

      Vi diskuterer liberalisme versus sosialdemokrati, så skal du bruke en slik rangering så får du komme med en som kun inneholder land som forholder seg på spekteret mellom sosialdemokrati og liberalisme, og som har de mest liberalistiske landene og de mest sjenerøse landene som motpoler. Rangeringer som ikke oppfyller disse kravene er totalt irrelevante.

      Norge er et sosialt liberalt land, rent holdningsmessig. Det fungerer.
      Vi er liberale ovenfor folk som er annerledes, slik som homofile, transer, og så videre, samt at vi er liberale med tanke på innvandrere og andre kulturer osv. Og dette fungerer altså. Man ser at denne liberalismen fungerer på det åndelige planet. Så ser man at jo friere økonomien er, altså jo mer liberal den er, jo bedre fungerer det også.

      Så ser man på de områdene hvor staten styrer, slik som helse, eldreomsorg, veier, osv, der fungerer det ikke særlig godt. Folk blir svært syke av systemet, og de dør i køer osv. Man ville hatt mye mindre død og sykdom i et liberalistisk samfunn. Det ville ikke vært så mange fattige som ikke hadde råd, som de som blir ødelagt av systemet i dag.

      De som ikke hadde hatt råd ville jo også fått hjelp, fordi folk hadde lagt merke til dem, og aviser hadde skrevet om dem. Og folk er, tro det eller ei, empatiske og medfølende. Det er denne menneskenaturen som dere sosialister benekter nærmest religiøst. Dere har en religiøs tanke om at bare politikere har empati osv, mens befolkningen er onde og egoistiske og må styres. Systemet, det offentlige, er inkompetent på grunn av at du ikke har noen konkurranse: Aktørene får penger uavhengig av kvalitet, pris og innsats. Da får man et inkompetent system SELV OM folk som jobber med det er kompetente/potensielt kompetente i høy grad.

      En annen sak er at det ikke engang behøver å stemme om liberalistiske land vokser raskest! Det kan være at liberalistiske land tiltrekker seg kapital og arbeidsplasser fra de sosialdemokratiske, men at de liberalistiske landene ikke hadde fått denne veksten om de sosialdemokratiske landene ikke hadde eksistert!

      Den teorien der kjøper jeg ikke. Folk flykter fra ufrie land til mer kapitalistiske. Samme gjør folk fra sosialistiske land. Det er mer lønnsomt å etablere seg å skape verdier der man i størst mulig grad får beholde fruktene av sitt eget arbeid og egen eiendom, etc.

      Det man så i etterkrigstiden var jo at de sosialdemokratiske landene vokste veldig raskt når de ikke måtte konkurrere med lavkostland grunnet stor grad av proteksjonisme.

      Hvis man vil bli rik på andres bekostning, ved å holde andre nede, så er jeg i mot dette. Å opprettholde kunstige klasseskiller for at et lands befolkning skal bli rikere enn alle andre, er jeg i mot. Faktum er at kapitalismen, fri flyt av varer og tjenester faktisk er sosialt utjamnende: Det blir sterk konkurranse om pengene, og derfor sprer de seg utover også. Det er ingen tilfeldighet at de som er rike og mektige i dagens system støtter oppom sosialdemokratiske partier som AP og Høyre…

      Hadde de virkelig ønsket en markedsøkonomi med sterk konkurranse fra bunnen og opp, vel så hadde svært mange flere av rikingene stemt på liberalistene. Men de vil ikke det. De er blitt rike på at staten beskytter dem mot konkurranse fra fattigere mennesker fra utlandet, og gjennom at det er vanskeligere for mindre rike å ta opp konkurransen med dem osv. Staten danner monopoler som er gunstige for eliten.

      Det er dermed fult mulig at en verden hvor alle land var sosialdemokratiske hadde vokst raskere enn en verden hvor alle land var liberalistiske.

      Feil… Sosialdemokratiske land er rike fordi de trykker andre ned, og holder andre nede. Men de er ikke bærekraftige. Det ser man jo…

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-29 kl 17:29 //

      Saken er dog den at jeg forsvarer velferdsstaten, ikke økonomiske reguleringer, og da blir en rangering hvor velferdsstatene og de mest liberalistiske landene ligger sammen på den ene enden av skalaen totalt meningsløs i forhold til debatten. Enhver med litt intelligens forstår da det!

      Hvordan holder sosialdemokratier andre nede?

      «Den teorien der kjøper jeg ikke. Folk flykter fra ufrie land til mer kapitalistiske. Samme gjør folk fra sosialistiske land. Det er mer lønnsomt å etablere seg å skape verdier der man i størst mulig grad får beholde fruktene av sitt eget arbeid og egen eiendom, etc»

      Hva er det egentlig i dette avsnittet som motsier det jeg skrev? Det er nok derfor du poster så mange lenker til andre sine artikler og videoer. For når du forsøker å skrive noe selv blir det jo bare tull! Du klarer jo ikke engang å vise at du forstår hva andre skriver!

      Når det gjelder dette med at folk vil hjelpe hverandre og ingen vil være fattige i et liberalistisk samfunn: Igjen blir du religiøs! Du kan ikke vise til et eneste eksempel på at dette skjer, og når landene nærmer seg liberalismen fra et spekter av sosialdemokrati er heller effekten det motsatte! Her diskuterer vi sosialdemokrati versus liberalisme. Forholdene i en rekke semiføydale banarepublikker og diktaturer i den tredje verden blir da totalt uinteressant. Kom med rangering som kun tar med de landene vi faktisk diskuterer!

   • Liberalister mener ikke psykiske lidelser er noe sosialistene har funnet på. Vi tror imidlertid ikke staten er best skikket til å ivareta de psykisk lidende interesser. Systemet som psykisk syke må inn i, er så treigt dårlig og tungrodd at det gjør livssituasjonen mye verre, og folk blir også syke på grunn av den utrolige inkompetansen som eksisterer på grunn av mangel på innovasjon, konkurranse og nyskapning innen psykiatri etc.

    • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-28 kl 23:48 //

     Det som uansett er interessant, er at når liberalister virkelig ønsker at noen skal gjøres, så ønsker de at staten skal gjøre det! Ting som garanti for eiendomsretten og egen sikkerhet tørr de slettes ikke overlate til privat veldelighet, folk sin godhet eller markedet! Det er nok ikke slik at man ikke ønsker at noen skal gjøres om man ikke mener at staten skal gjøre det, men man mener ihvertfall at de oppgavene ikke er spesielt viktige.

     I liberalistiske samfunn vil nok psykisk syke havne på gata, begå selvmord eller ende opp i fengsel. Det at alle skal ha råd til nødvendige forsikringer er en religiøs forestilling, da man i praksis ser at de laveste lønningene i land hvor disse ikke heves av staten er så elendige at det knapt er nok til skikkelig mat og bosted.

     • Det som uansett er interessant, er at når liberalister virkelig ønsker at noen skal gjøres, så ønsker de at staten skal gjøre det!

      Not true. Det handler ikke om «virkelig ønsker at noe skal gjøres».
      Det handler om at vi mener at statens eneste oppgaver skal være å beskytte individets rettigheter. Og at vi ikke ser for oss et samfunn helt uten stat. Lovene må være like for alle, over alt, osv. Man kan gjerne ha private sikkerhetstjenester rundt om kring.

      Nå mener jeg vel personlig at dersom et samfunn fungerer uten stat, og privat politi kan håndheve lovene og beskytte eiendomsretten, vel, så er det helt OK.

      Ikke noen dogmatisk tilnærming her… Virker forøvrig som du tror eiendomsretten må beskyttes gjennom veldedighet i et fritt samfunn. Jeg ler litt av det. Faktum er at folk ville gladlig ha donert/betalt politi og rettsvesen for å beskytte eiendomsretten etc. Vi liberalister rett og slett at staten kan ta på seg denne oppgaven. Vi tror det blir ryddigere med henhold til lover etc, om alle er forpliktet til å håndheve samme lovene over hele landet.

      Det er meget stor forskjell på lovverk og produkter og tjenester.
      Der det er fint å ha en stor variasjon av mange ulike produkter og tjenester, altså mangfold av dette. Vil det ikke være tenkelig for meg at det er like bra med stor variasjon av lover og regler.

      I sosialistiske samfunn, og sosialdemokratiske, så er det svært svært mange som havner på gata, og tar selvmord. Det vil være svært få som gjør dette i et helt liberalistisk samfunn. Ikke alle vil nødvendigvis ha råd til forsikringer, men de vil ha råd til det de trenger, og de vil få hjelp også av samfunnet rundt seg.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-29 kl 17:03 //

      Igjen, dine argumenter motsies av virkeligheten. Det vi ser er jo at flere havner på gata dess mer liberalistisk et samfunn er. Det er betydelig mer fattigdom i USA, Singapore og Sør Korea enn de vesteuropeiske velferdsstatene. Du klarer som vanlig ikke å vise til eksempler fra virkeligheten.

      Jeg mener ikke at eiendomsretten må beskyttes gjennom veldelighet i et liberalistiske samfunn. Det jeg hevder var at dere hadde vært mer konsekvente om dere lot veldelighet beskytte eiendomsretten. Dere skryter jo av at det ikke er måte på hvor mye bedre veldelighet og markedet er enn staten for å bekjempe fattigdom, sikre folk tilgang til helsetjenester også videre, samtidig som dere mener at kun staten kan beskytte eiendomsretten. Det er rimelig inkonsekvent.

      Det er da fult mulig å ha samme regler uten en stat. Det eneste som kreves er jo at de private vekterbyråene respektere de individuelle rettighetene! Det burde da ikke være så komplisert. Det at veldelighet og markedet tar hånd om eiendomsretten betyr da slettes ikke at man er uenig om hva som er rett og galt. Det holder med at alle som vokter eiendomsretten er enig om det ideologiske.

 4. AvatarWiggo Abrahamsen // 2016-04-27 kl 10:15 //

  Det er jo nettopp denne klassen som er Gule sine allierte i trampeklappingen for multikultur og segregeringen. Sveriges entusiasme for innvandring er størst blandt de politikere og makteliten som har segregert seg fra «folk flest».

  Entusiasmen er størst blant de som ikke merker konsekvensene. Altså, sneversynte idealister som Gule og en segregert øvre/middelklasse som liker billig arbeidskraft.

  Norske drosjesjåfører har lenge vært utkonkurrert av en lavtlønnet underklasse som overlever ved å snyte på skatten. Enkelte håndverksarbeidere har sett sine arbeidsplasser forsvinne iløpet av en knapp tiårs-periode, siden det var fri flyt fra EU. Men disse kan bare våge å ytre seg, for da kommer Gule & co: rasisme, forkvaklet menneskesyn, farlig retorikk, osv, osv, osv. Utdannet håndverker og har vært arbeidsledig lenge? Du bør lide i stillhet, ellers setter godhetstyrannene deg i bås med PEGIDA, Breivik og Hermannsen og latterliggjør deg offentlig.

  Swedbank sin fremtidsøkonom Anna Felländer skisserte nylig hvordan fremtiden vil se ut når de «høyt utdannede» flyktningene skal i arbeid. Når en nordmann har en drittjobb som skal gjøres (snømåking, maling), så trenger han kun trykke litt på telefonen sin. Så kommer en innvandrer og gjør jobben. Alt skjer på telefonen så kontakten på tvers av klassene blir minimal. Billig, raskt og effektivt. Midt i blinken for den Ola Nordmann, som ikke vil måke snø, men heller være på hytta. Der kan han føle litt på hvor deilig det er å bo i et samfunn der alle er like, og kanskje senke en og annen tanke til de stakkars båtflyktninger.

  Løp og kjøp!

  • AvatarPeeWeeMadman // 2016-04-27 kl 10:42 //

   Et annet spørsmål er jo om innvandrerne faktisk vil akseptere å være en underbetalt og utnyttet underklasse over tid? Det virker som om mange tror at konflikter opphører bare man får folk i jobb, men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Ser man på europeisk historie, så er jo lav lønn en minst like stor årsak til sosial konflikt som arbeidsledighet! En annen sak man ser i f.eks. USA er at om de jobbene som er tilgjengelige for enkelte grupper har for lav lønn, så vil mange rett og slett velge kriminalitet som et alternativ til å disse jobbene. Den fremtid disse økonomene ønsker for innvandrerne, å leve på sultelønn i flere av verdens rikeste land, skaper jo en såpass kjip skjebne av både kriminalitet og terrorisme blir brukbare alternativer.

   • AvatarWiggo Abrahamsen // 2016-04-28 kl 00:01 //

    – Og der har Radikal Portal sin Glavlit vært innom og slettet kommentaren ja. Det gjelder å gå i takt, kamerater!

    • Ja ganske utrolig. Var jo ingenting i den gode kommenteren din som bryter med retningslinjene. Den satte bare artikkelen til Gule i en større sammenheng hvor framveksten av superrike (som i USA) henger sammen med lav sosial tillit i samfunnet. Noe Sverige for eksempel er på god vei til å utvikle med nedbryting av sosiale rettigheter og utvikling av parallell-samfunn.

Kommentarfeltet er lukket.