Parallellsamfunn

FOTO: Fra YouTube

De føler seg ofte overlegne andre og følger gjerne egne normer som bryter med norsk lov. Slik undergraver de samfunnets verdier og velferdsstatens ordninger, som de likevel utnytter når det passer dem.

Lars Gule
Om Lars Gule (5 artikler)
Filosof, samfunnsdebattant og førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har tidligere vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

I den senere tid har oppmerksomheten blitt rettet mot parallellsamfunn. Utviklingen av slike samfunn kan være uheldig, men er ikke noe nytt. De har eksistert lenge.

I en serie reportasjer har Aftenposten satt søkelys på visse sider av et slikt parallellsamfunn her i landet og med forgreininger til andre land. Det handler om mennesker som slutter seg sammen av ideologiske grunner. De føler seg ofte overlegne andre og følger gjerne egne normer som bryter med norsk lov. På den måten undergraver de både samfunnests verdier og velferdsstatens ordninger, som de likevel utnytter når det passer dem.

En eksklusiv klubb
Går vi noe videre enn Aftenposten har gjort, ser vi at disse menneskene foretrekker å bo i egne bydeler, omgitt av likesinnede. Derfor gifter de seg også helst innenfor gruppen. Noen ganger er ekteskapene arrangert – av økonomiske grunner.

Denne typen parallellsamfunn er knyttet til andre slike samfunn i andre land og utgjør ganske tette internasjonale nettverk. Derfor forekommer også ekteskap over landegrensene, men innenfor gruppen.

Omgangsformen kan være spesiell, med egne kleskoder og utesteder som er foretrukket, og særskilte hobbyer som er veldig populære innenfor gruppen.

Ofte velger man private skoler for sine barn, som formidler gruppens ideologi, selv om dette kan være dyrt. Ikke sjelden sendes også barna på skoler i utlandet – for å få den beste utdanningen som det da gjerne heter.

Lukketheten i disse miljøene fører gjerne til utvikling av et eget språk – varianter av morsmålet som anses finere eller mer korrekt enn andres språk. Gjennom sin status forsøker man så å gjøre eget språk til norm.

Og vi snakker om en gruppe som har lært å drive lobbyvirksomhet for sine saker, som støtter hverande politisk. Gjennom politiske organer har de da også fått betydelig innflytelse. De har dermed blitt i stand til å definere hva som er politisk korrekt til enhver tid.

Økende segregering
Nei, jeg skriver ikke om muslimer denne gangen – men om de rike og superrike. De som holder seg for seg selv i egne bydeler og i kjempevillaer, som bruker dyre restauranter, snakker pent, snyter på skatten og plasserer penger i skatteparadiser, de som ikke er så nøye med verken trafikkregler eller byggeforskrifter, og som undergraver fellesskapet, som sender barna på privatskoler og dyre internatskoler i utlandet, de som bygger seg kjempehytter med utallige doer og har superdyre hobbyer som båtraceing. Og som nødig omgås vanlige mennesker.

Vi får være glade for at sosialdemokratiet likevel har sørget for en rimelig integrering av denne gruppen her i landet, gjennom blant annet å stille krav – til betaling av skatt for eksempel. Men parallelliteten øker også i Norge med framveksten av en ny og grotesk rikdomskultur. Da er det en mager trøst at situasjonen er mye verre i andre land. Likevel, slike parallellsamfunn bør bekjempes.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.