Norsk hykleri i Amazonas

Foto: Wikimedia commons

På søndag er det den årlige TV-aksjonen, til verdens regnskoger. Samtidig byr norsk oljekapital, ved Statoil, på oljefelter langt inn i Amazonas. Norge gir med en hånd og tar med den andre.

Anne-Linn Lernes Høiseth
Om Anne-Linn Lernes Høiseth (3 artikler)
Anne-Linn, 28 år, født og oppvokst i Tromsø, aktiv i fagbevegelsen siden 2009. Samfunnsengasjert og liker å skrive om det.
Brasil har i disse dager auksjonert bort fracking-lisenser over store landområder, blant annet i Amazonas. Fracking, eller hydraulisk fraksjonering, er når man sprenger opp berggrunnen for å komme til gassreserver i skiferlagene. (Se Hva er fracking?)

7.oktober i år ble 266 fracking-felt, som strekker seg over 16 stater og langt inn i Amazonas, auksjonert bort. Selskaper fra 17 land inkludert BP, ExxonMobil, Shell og også Statoil var registrert som budgivere. I alt 38 selskaper kjempet om tilgang til feltene.

Noen av feltene strekker seg inn på urbefolkningers områder. I alt 77 urfolkgrupper vil bli berørt.

Trussel mot urfolk
Coãlizao Não Fracking Brasil sier: «Fracking vil skape en hel rekke nye trusler mot urfolksamfunnene. Grunnvannskilder blir forurenset av giftige og kreftfremkallende stoffer, luftforurensning, nedbryting av skogens økosystemer og fauna både på land og i vann, ufruktbar jord for landbruk og beitemark, i tillegg til den direkte trusselen mot folkehelsen i form av økt kreftforekomst, alvorlige nevrologiske skader, hjertesykdom og fødselsdefekter. Fracking fører også til økt hyppighet og intensitet i jordskjelv.»

Brasils regjering på sin side, har tatt et standpunkt om at fracking ikke er en trussel og helt ufarlig, i et forsøk på å stilne stemmene som protesterer. Saken vekker internasjonalt engasjement, og miljøorganisasjoner verden over vil nå vise at de fins og vil gjøre det de kan for å stoppe dette angrepet på en verdensressurs. Også andre steder vokser motstanden mot fracking.

Regnskogen er uunnværlig
I tillegg til de katastrofale konsekvensene frackingen vil ha for urbefolkningen og økosystemene i Amazonas, vil skadene på regnskogen merkes langt utenfor Brasils landegrenser. Regnskogen i Amazonas er hjemmet til en tredjedel av verdens kjente plante-, insekt- og dyrearter. Amazonas produserer 50 prosent av regnet i regionen og påvirker værsystemene på store deler av den sørlige halvkule. I tillegg lagrer regnskog store mengder karbon og er dermed med på å bremse klimaendringene som følge av karbonutslipp.

18. oktober avholdes årets TV-aksjon på NRK, og årets mottaker er Regnskogfondet.

Verdens regnskoger er livsgrunnlaget til 260 millioner mennesker. Skogene forsyner verden med livsviktige medisiner, mat, og vann. Vil du være med å redde regnskogene? Bli regnskogvokter! Du kan melde deg som bøssebærer, eller ringe inn bidrag.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned