Fallende råvarepriser, en trussel mot regnskogen

Foto: Ruy Vasco

Eksperter frykter at dagens fallende råvarepriser vil føre til en akselerasjon i utryddelsen av verdens regnskog.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Det siste tiårets ‘råvareboom’ har hjulpet mange av av de latin-amerikanske landene ut av fattigdom og inn i en ny verden. Med noen av verdens største lagre av viktige råvarer som olje og mineraler har man kunnet tjene seg rike på på utvinning og salg av disse. Mange av anleggene ligger i regnskogen i Amazonas, og mye av skogen har blitt fjernet for å få plass til nye anlegg. Nå frykter ekspertene at dagens fallende råvarepriser og enkelte lands økende utenlandsgjeld kan få katastrofale følger for regnskogen i Amazonas.

— En nedgang i råvareprisene fører til lavere inntekter og en svakere vekst i de nasjonale økonomiene. Dette gjør at myndighetene blir mer og mer opptatt av å utvinne mer mineraler for salg og dermed er man plutselig ikke lengre så interessert i å bevare regnskogen, sier utvikligsøkonom Kevin Gallagher ved universitetet i Boston til The Guardian.

Svakere økonomisk vekst
Etter et tiår med stor etterspørsel og høy økonomisk vekst står nå de latinamerikanske landene ved et veiskille. En ny rapport fra Verdensbanken viser at man framover venter en reduksjon i den økonomiske veksten i regionen. Dette skyldes delvis de fallende råvareprisene og delvis den fallende økonomiske veksten i Kina, som er et av de største markedene for varer fra regionen.

— Når prisene faller og veksten avtar er det ikke uvanlig å se at mange investorer forsøker å kjøpe seg billig inn i prouksjonsområdene. Derfor er det ikke overraskende om vi i de neste årene vil se en stor økning i kinesisk aktivitet i regnskogen, fortsetter Gallagher.

Mindre hensyn til miljøet
Nedgangen i råvareprisene har også ført til at fkere av landene i regionen har vedtatt å sette til side miljøtiltak for å legge til rette for en større mineralutvinning i regnskogen. I Peru har man vedtatt å redusere miljøtiltakene i forhold til olje- og gassprooduksjonen mens man i Ecuador har auksjonert bort mye av regnskogen til kinesiske olje- og gasselskaper.

Ecuador er så avhengig av Kina at de er villige til å gå på akkord med miljøhensyn for å sørge for at landet fortsetter den økonomiske fremgangen en har sett de siste årene, sier miljø- og menneskerettighetsaktivist, Adam Zuckerman.

Store regionale forskjeller
Nye satelittbilder av Amazonas viser at det er store regionale forskjeller i avskogingsproblematikken. Mens avskogingen i Brasil siden 2004 har sunket med hele 75 prosent viser oversiktsbildene at avskogingen i Bolivia, Peru, Colombia og fem andre land i regionen har økt med med tre ganger så mye siden 2004. Bare i fjor økte avskogingen i disse landene med totalt 120 prosent.

— Det er på tide for verden å innse at dagens investeringer i Amazonas ikke gagner miljøet, sier leder for miljøorganisasjonen Friends of the Earth, Roberto Smeraldi.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned