Oslobudsjettet: Byrådet dobler Oslos gjeld

Foto: Alexander Ottesen

Byrådets budsjettforslag vil ifølge dem selv skape en økt satsning på miljø, skole og velferd. For å gjennomføre dette tar de opp svimlende lån som vil doble Oslos gjeldsbyrde over de neste fire årene.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Høyre-byrådet i hovedstaden la onsdag fram sitt forslag til budsjett for perioden 2016-2019. Budsjettforslaget, som trolig blir byrådets siste, skal gi en økt satsning på skole, miljø og velferdstjenester.

— Dette budsjettet har en klar grønn profil, med fokus på klima og miljø. I tillegg satser vi hardt på kollektivtrafikk gjennom blant annet annet realiseringen av Lørenbanen. Vi skal også fortsette satsningen på Osloskolen slik at den kan fortsette å være landets beste skole, sa finansbyråd Eirik Lae Solberg til pressen.

Tar opp store lån – dobler kommunens gjeld
Byrådets satsingsstrategi for de neste fore årene vil komme til å koste penger, og da Høyre og støttepartiene er i mot innføring av venstresidens eiendomsskatt, vil satsningene måtte bli finansiert ved å ta opp store lån. Dette til tross for at byrådet selv hevder at kommunen ikke trenger inntektene fra eiendomsskatten.

— Kommunen gikk med overskudd i fjor. Vi har et stort økonomisk handlingsrom etter å ha styrt byen godt i mange år. Oslo har lavest gjeldsgrad av de store byene. Vi trenger ikke eiendomsskatt, sier Solberg.

Tall Aftenposten har hentet inn viser imidlertid at Oslo kommune legger opp til en dobling av gjelden sin. I økonomiplanen, som er grunnlaget for budsjettforslaget, viser det seg at kommunens totale gjeld i fireårsperioden vil øke fra 33 milliarder i år til rundt 49 milliarder i 2019. Lae Solberg er likevel ikke bekymret for gjeldsbyrden Høyre-byrådet er i ferd med å pålegge hovedstaden.

— Vi er nå midt inne i en periode med historisk høye investeringer og stor gjeldsvekst. Det vil være krevende i mange år framover. Men heldigvis har Oslo kommune et svært godt utgangspunkt. Vår gjeldsoppbygging har nemlig begynt fra et lavt nivå. Vi er i følge SSB med god margin den storbyen i landet med lavest gjeldsgrad.

Effektivisering av eldreomsorgen
Et av byrådets store satsninger de neste fire årene, om det blir vedtatt, vil være satsningen på eldreomsorgen. Her vil byrådet gjennom effektivisering, automatisering og satsning på bygg skape en ny og bedre eldreomsorg.

— Vi vil satse hardt på velferdsteknologi, som medisindispensere i hjemmetjensten. I tillegg ønsker vi å satse på fornyelse av sykehjemmene vi har slik at de ikke ser ut som sykehus, men mer som en bolig for brukerne, sier eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf)

Kvalbein lover også en stor satsing på nye sykehjemsplasser i perioden. I tillegg vil byrådet bevilge penger til 1500 nye omsorgsboliger i løpet av perioden.

— Det vi ser med den nye eldregenerasjonen er at de ønsker å bo hjemme. De vil leve trygt i et miljø hvor de kan leve mest mulig selvstendig selvstendig. Tilbudet er så populært at vi vil bevilge penger til 1500 omsorg pluss boliger innen 2020.

Halvvering av klimautslipp
En stor satsing på miljøet står også på programmet de neste fire årene om samarbeidspartiene får det som de ønsker. Her er man ikke minst opptatt av en økt satsing på kollektivtrafikk og kutt i miljøskadelige utslipp.

— Vi har som mål å halvere de klimaskadelige utslippene i hovedstaden innen 2030. For å få til dette kreves det en koordinert og langsiktig innsats på tvers av de kommunale etatene, sier miljø- og samferdselsbyråd Guri Melbye (V).

Hun er svært fornøyd med den satsingen byrådet de siste årene har fått til i kollektivtrafikken og lover at fortsatt satsing vil gjøre denne formen for miljøvennlig transport enda mer attraktiv for byens befolkning i årene som kommer.

— Takket være målrettet satsning over lang tid har vi lykkes å være godt i gang med grønn transportrevolusjon i Oslo. 64 prosent reiser nå uten bil – 34 prosent bruker bil. Det blir en kraftig satsing sykkel og kollektiv i kommende periode.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

4 kommentarer på Oslobudsjettet: Byrådet dobler Oslos gjeld

 1. Når Oslo vokser slik som nå, er det vel bare et tidsspørsmål før Oslo må ha ny vannforsyning, og det kan vel bli skikkelig kostbart?
  Er Oslo på vei til rett og slett å gå konkurs, og vil eneste redning være å selge ut mest mulig av arvesølvet (dvs privatisering)?

 2. AvatarLiberalist1 // 2015-09-25 kl 17:42 //

  Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: når utgiftene overskrider inntektene og politikerne står overfor følgende tre valg:

  1. Kutte i utgifter og tilbud.
  2. Øke skatter/avgifter.
  3. Ta opp lån.

  Gjett da hvilket punkt politikerne IKKE velger. 🙂

 3. Ikke nødvendigvis for å forsvare det nåværende byrådet, men Trondheim som har hatt rødt styre i åresvis har altså over dobbelt så stor gjeld som Oslo pr innbygger. Sånn bare for å nyansere litt.

  http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article11155754.ece

  Det koster å bygge skoler og veier og infrastruktur generelt.

  • AvatarLiberalist1 // 2015-09-28 kl 07:54 //

   Selvsagt koster det å bygge ting og tang, men kanskje saken er at dagens modell gjør ting unødvendig dyrt? Dessuten må man heller ikke glemme at ALT kan jo i prinsippet gjøres av staten på skattebetalernes regning, men det betyr ikke at det er en god idé. 🙂

Kommentarfeltet er lukket.