Nestleder i Transportarbeiderforbundet: – Bryggesjauerne svikes av forbundet

Foto: Christian Boger

Full strid i Norsk Transportarbeiderforbund gjør det umulig å sette i gang nye sympatiaksjoner og blokader til støtte for de ulovlig utestengte havnearbeiderne ved Oslo havn.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger (tekst og foto)

Interne stridigheter har ulmet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) i lengre tid. De kom virkelig til overflaten for et par uker siden da forbundsleder Roger Hansen og to andre styremedlemmer under forbundets styremøte gjorde det klart at de ville anke forbundsstyrets ønske om å sette i gang sympatiaksjoner for havnearbeiderne til forbundets representantskap. Havnearbeiderne er utestengt fra en rekke norske havner de har tariff på. Hansen og resten av mindretallet hadde rett til å kreve at saken blir oversendt representantskapet, men 1. nestleder i NTF, Lars M. Johnsen, er likevel svært skuffet over mindretallets beslutning.

— Vi står nå midt opp i en utrolig viktig kamp. Derfor er jeg både overrasket og svært skuffet over at forbundslederen og hans medsammensvorne går til det skritt å blokkere igangsettingen av nye blokader og sympatiaksjoner for å få en slutt på havnekonflikten, sier Johnsen til Radikal Portal.

— Kampen satt flere steg tilbake

Det er ikke bare Johnsen og hans nestlederkollega, Terje F. Samuelsen, som er kraftig irriterte på NTF-lederen. Radikal Portal har i lengre tid fulgt havnekonflikten tett og har også vært til stede på flere av «havnemarsjene» før valget. Her har frustrasjonen over eget forbund vært til å ta og føle på.

— Akkurat nå føles det som den viktige kampen vi kjemper er satt flere steg tilbake. Det er ganske uforståelig, og gjør det vanskeligere for oss, at mindretallet i forbundsstyret saboterer kampen vår på denne måten, sier nestleder i Oslo Bryggearbeideres forening (OBF), Tommy Torgersen.

Torgersen og hans kolleger ser for seg at kampen kan bli enda lengre og hardere enn antatt etter vedtaket i NTF.

— Dette gjør på ingen måter kampen vår noe enklere, men vi er klare til å kjempe i mange år, og så får vi håpe at striden innad i forbundet kan løses så raskt som mulig, slik at vi også kan få enda større makt bak kravene våre, understreker han.

Aksjoner i Sverige innstilles

Stridighetene i NTF får ringvirkninger for sympatiaksjonene i andre land. Siden i våres har bryggesjauere tilknyttet det svenske havnearbeiderforbundet boikottet lasting og lossing av fartøy som skal til eller fra Yilports terminal i Oslo. For rundt fjorten dager siden ga svenskene beskjed om at de innstiller aksjonene sine på grunn av handlingslammelsen hos NTF.

— Vi har fått beskjed om at svenskene innstiller sine aksjoner av hensyn til sine egne medlemmer og deres økonomi, og fordi de mener at NTF må ta mer ansvar.

— Svenskene har som en del av boikotten blant annet nektet å jobbe overtid. Jeg har full forståelse for at de ikke ønsker å stå alene når det gjelder å tape penger på å gå til sympatiaksjoner, påpeker Langgaard.

Lederen i det svenske havnearbeiderforbundet, Eskil Röner, sier til Radikal Portal at de mer enn gjerne gjenopptar aksjonene når en ser en større vilje til gjennomføring av sympatiaksjoner også fra NTFs side.

— Et svik mot havnearbeiderne

Det interne bråket i forbundet gjør at et vedtak om nye sympatiaksjoner for bryggesjauerne i Oslo og ellers i landet vil la vente på seg.

— Dette vedtaket gjør at vi blir sittende med «hendene bundet på ryggen» i en stor og viktig konflikt. Skal vi få en løsning raskt på plass i denne konflikten, som bryggesjauerne så absolutt fortjener, har vi ikke tid til å sitte og vente på at forbundets organer skal krangle seg ferdig. Havnearbeiderne hadde forstått dette om det var flertallet som hadde kommet med anken. Så lenge dette kommer fra mindretallet, er det å se på som et svik, mener Johnsen.

Forbundsleder Roger Hansen sier til nettstedet FriFagbevegelse at anken kommer som et resultat av at man etter hans syn har ført en strategi som ikke virker.

— Dette handler om hvordan vi skal bruke pengene og hvordan vi skal løse havnekonfliktene. Selv om jeg tilhører mindretallet, mener jeg det organisatorisk er viktig at representantskapet får si sitt om saken, siden den er så omfattende, påpeker Hansen.

Steil konflikt kan splitte forbundet

Konflikten innad i NTF henger sammen med en langvarig intern maktkamp hvor fraksjoner står mot hverandre og er uenige i saker og prioriteringer. De siste ukene har en rekke leserbrev hos Frifagbevegelse tegnet et klart bilde av en intern maktkamp. Nestlederne Lars M. Johnsen og Terje Samuelsen fronter kampen for bryggesjauerne, med forbundsleder Roger Hansen som motpart.

En rekke kilder Radikal Portal har vært i kontakt med frykter nå at denne saken kan føre til en varig splittelse i forbundet. Fra flere hold legges det ikke skjul på at mange medlemmer ønsker å kvitte seg med forbundslederen. Etter det Radikal Portal kjenner til jobbes det både med planer om innkalling til ekstraordinært landsmøte og også direkte mistillitsforslag til forbundslederen på grunn av hans håndtering av bryggesjauerkonflikten.

Når det gjelder en eventuell splittelse i forbundet, er det usikkert om dette vil ha noen positiv innvirkning på bryggesjauerne og deres kamp. Skulle man ha ønske om å bryte med NTF, ville det naturlige valget være å gå over til YS, men heller ikke her er det sikkert at kampen vil få en høyere prioritet.

— Det er på ingen måte sikkert at vi vil ha noe å tjene på å forlate NTF. Det eneste vi vet sikkert er at vi på ingen måte har gitt opp kampen nå og vi er klare til å kjempe så lenge vi må, sier bryggerarbeiderforeningens Tommy Torgersen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned