Hvor står havnekonflikten nå?

Foto: Wibeke Bergheim

«Dette kommer til å bli en langvarig konflikt», hørte vi fagforeningsledere si i havnekonfliktens spede begynnelse. Konflikten(e) er ikke på langt nær over.

Silje Kjosbakken
Om Silje Kjosbakken (3 artikler)
Silje Kjosbakken er andre nestleder i Rødt og står på førsteplass for Rødt Akershus. Hun blogger om havnekonflikten på bryggesjauerfrue.blogg.no

Vi er nå kommet dithen hvor desperate arbeidsgivere og havneeiere har tydd til provokasjoner, maktmisbruk og respektløshet overfor inngåtte avtaler. La oss ta en liten gjennomgang av de ulike konfliktene for å se hvor vi står i dag.

Status per 1.Oktober 2014

Risavika

Dette er floken i havnekonflikten. Vi må helt tilbake til 2009 da Risavika Terminal ble etablert og NHO LT nektet å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). Havnen hevdes å være privat og med det ikke omfattet av havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip. 1. november 2013 ble det igangsatt en boikott av Risavika Terminal etter at det i 2012 igjen ble avvist inngåelse av tariffavtale.

Vi venter nå på at saken skal opp i lagmannsretten en gang i begynnelsen av 2015. I mellomtiden losses og lastes skipene av skipenes mannskap samt innleide fra NorSea (IE organiserte), mens havnearbeiderne daglig står utenfor gaten til terminalen og deler ut informasjon. Det har de nå gjort i snart ett år!

Tromsø

7. desember ble havnearbeiderne i Tromsø tatt ut i sympatistreik for å støtte opp under kravet om tariffavtale i Risavika. Kort tid etter at sympatistreiken ble igangsatt i Tromsø inndro havnedirektør Hallvard Pettersen ISPS-klareringene (ISPS er ment å heve sikkerheten på sjøen og i havner blant annet mot terror) til havnearbeiderne slik at arbeidsgivere som i utgangspunktet hadde fått dispensasjon fra streiken, falt bort. Uten denne klareringen hadde de ikke lenger tillatelse til å oppholde seg på ISPS-terminaler/områder. I dag tyr til og med Posten/Bring til streikebryteri.

I Tromsø har streikebrytere og havnedirektør fått støtte av politimester Sæverud. Dette har resultert i trussel om bøter, samt arrest av 41 blokadevakter i sommer. Inn i maja bar det. Ingen av dem vedtok bot og det er ventet en rettssak som følge av dette i begynnelsen av november (4.-7.nov).

I månedsskiftet november/desember inneværende år skal Arbeidsretten avgjøre om det Nor Lines bedriver på Prostneset, også kalt «Hurtigrutekaia», er streikebryteri. Det har blitt noen heftige diskusjoner rundt om i cyberspace mellom Nor Lines’ ansatte med sympatisører og havnearbeiderne med deres støttespillere. Undrer stadig på om de ansatte i Nor Lines hadde valgt annerledes om de hadde fått informasjon om eventuelle konsekvenser ved at de valgte å utføre havnearbeidernes jobb.

Mosjøen

Likt med Tromsø, ble havnearbeiderne i Mosjøen tatt ut i sympatistreik i begynnelsen av desember 2013. Hjørnesteinsbedriften i Vefsn kommune, Alcoa, fikk dispensasjon fra streiken og alt fortsatte som før frem til begynnelsen av mai i år. Da hadde arbeidsgiver og terminaloperatør Mosjøen Industriterminal (MIT) over en halv million kroner utestående i form av ubetalte fakturaer til havnearbeiderne i Mosjøen. Dette var inntekter havnearbeiderne var avhengige av for å utbetale lønn. MIT fikk flere varsler, til slutt så de seg nødt til å legge ned arbeidet for å på den måten kreve inn utestående beløp. Alcoa svarte da umiddelbart med å inndra ISPS-klareringen til havnearbeiderne 8.mai i år. Dette var altså takken for dispensasjonen og velviljen fra havnearbeiderne. Ulovlig lock out!

LO lokalt er her totalt fraværende og havnearbeiderne står for det meste av mobilisering til markeringer samt informasjon til lokalbefolkningen på egenhånd. Hvor er dere «LO Mosjøen og omegn»?

Drammen

Også her er det et krav om tariffavtale som arbeidsgiver nekter å inngå. Arbeidsgiver er Holship og er medlem av arbeidsgiverforeningen Bedriftsforbundet. I år har både Tingrett og Lagmannsrett behandlet lovlighet rundt boikott fra havnearbeiderne. Begge instanser har gitt havnearbeiderne og NTF medhold.

Parallelt er det reist en påstand om organisasjonstvang av havnearbeiderne. Dette ble avvist av Lagmannsretten. Bedriftsforbundet har også oversendt påstanden for behandling i Europarådets sosialkomité. Holship har fortsatt ikke anket dommen, de har én uke igjen i tenkeboksen før de må foreta seg noe.

Oslo

I Oslo har havnearbeiderne hovedsaklig vært offer for en svertekampanje og trakassering fra arbeidsgivere og havneeier gjennom media. I løpet av konflikten er syv mann blitt varslet om oppsigelse. Begrunnelsen var røde tall. I realiteten var den uoffisielle planen nedbemanning til lossekontoret ikke hadde flere ansatte igjen. Tre ble sagt opp i sommer. Oppsigelsene ble nylig trukket. I følge arbeidsgiverne som sitter med overtall i styrende organer, er tallene til Oslo Losse- og Lastekontor brått blitt grønne igjen og det er ikke lenger nødvendig med nedbemanning. Den uoffisielle grunnen er surr i papirer fra arbeidsgiversiden som til slutt endte med ugyldige oppsigelser.

Tidligere i sommer ble det kjent at det kommunale foretaket Oslo Havn KF har «solgt» driften av containerterminalen til et tyrkisk firma, Yilport Holding. Kontrakten løper i 20 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 10 år. Samtlige ansatte i dagens to terminaloperatører har nå mottatt oppsigelser, siste arbeidsdag ved overgangen til 2015. Havnearbeiderne er ikke berørt av den nye terminaloperatøren eller oppsigelsene ved nåværende terminaloperatører.

I Oslo har dagens operatører på de to containerterminalene kun etterlevd rammeavtalen til havnearbeiderne. De har ikke signert den. De har hevdet at dette var private terminaler og dermed ikke trengte å benytte seg av havnearbeiderne, men heller bruke egne terminalansatte. I september var omfanget til behandling i Arbeidsretten. Er Ormsund- og Sjursøya terminalen private- og gjelder rammeavtalen i private havner? Kjennelsen er ventet i neste uke.

Arbeidsgiverforeningen NHO LT, altså hovedmotpart i tariffavtalene til Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og havnearbeiderne, har bedt ESA (EFTAs overvåkningsorgan) vurdere lovligheten av tariffavtalene. Samme avtalene som ble signert så sent som i mai i år.

Norges havnearbeidere fronter i dag en kamp på vegne av oss alle! De kjemper om retten til tariffavtale, ordnede forhold og rettigheter i arbeidslivet. Og like viktig, kjemper de en kamp for havnearbeidere internasjonalt og mottar derfor støtteerklæringer fra hele verden. Samholdet verdens havnearbeidere har skapt, skal man ikke kødde med!

Arbeidsgivere, NHO, Bedriftsforbundet og havneeiere trenerer dette til det kjedsommelige. De misbruker et allerede overbelastet rettssystem med anke etter anke. I mellomtiden må vi smøre oss med tålmodighet og en god porsjon vilje til å slåss! Og ikke minst må vi sørge for å spre (riktig) informasjon til den menige mann. Iløpet av konfliktens første år, har havnearbeiderne fått flere tusen støttespillere. Motparten hadde neppe regnet med å møte den motstand vi skulle vise dem. La oss bli flere! La oss stå sammen mot rasering av opparbeidede rettigheter og organiserte forhold!

Støtt og følg havnekonflikten  på Solidaritet med havnearbeiderne og Bryggesjauerfrue.

Markering i Mosjøen 18. oktober

Markering i Tromsø 4.-7. november

Ja til tariffavtale! Nei til sosial dumping!»

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Hvor står havnekonflikten nå?

 1. AvatarBjørn Larsen // 2014-10-01 kl 21:59 //

  «Undrer stadig på om de ansatte i Nor Lines hadde valgt annerledes om de hadde fått informasjon om eventuelle konsekvenser ved at de valgte å utføre havnearbeidernes jobb.» …Hva er egentlig konsekvensene?

  • AvatarRoar Langaard // 2014-10-02 kl 10:12 //

   Dette kan bli konsekvensen, Bjørn.

   «Fafo-forsker Kristin Alsos viser til Hovedavtalen mellom LO og NHO som sier at ansatte kan nekte å jobbe sammen med personer som har vist utilbørlig opptreden, og at et eksempel på det er å ha vært streikebryter. Forskeren forklarer til Frifagbevegelse at hvis man overtar arbeidet til de som er i streik er det streikebryteri. – See more at: http://www.heis.no/arkiv/ta-deg-en-bolle#sthash.FzCxUifU.dpuf«

Kommentarfeltet er lukket.