folkehelse

Mørketall – fakta om voldtekt

14. november 2017 // 5 kommentarer

Vi snakker her om et omfattende samfunnsproblem, et gedigent folkehelseproblem. Vi snakker om stygge, inngrodde holdninger, seiglivede myter og politisk passivitet. Nå må [...]

En blå-blå uhelsepolitikk

7. september 2015 // 0 kommentarer

Hvordan kan Høyre og Frp tillate seg å si at de vil fokusere på bedring av folks psykiske helse og samtidig presse barn og ungdom inn et mål- og resultatstyrt helvete, [...]

HIV-pasienter lever lengre enn noen gang

17. juli 2015 // 0 kommentarer

Mennesker diagnostisert med HIV lever i dag 20 år lengre en ved årtusenskiftet. FN advarer likevel mot at vi kan få en ny AIDS-epidemi om ikke fokuset på nye medisiner og [...]

Barn må betale for foreldres vaksinefrykt

9. desember 2014 // 44 kommentarer

Den såkalte “vaksineskepsisen” har fått et nytt oppbluss i media etter at finansmannen Øystein Stray Spetalen gikk ut mot HPV-vaksinen som nå er blitt en del av [...]