Krisepolitikk uten krise: De blåblå gir Norge politikken som har ført Hellas ut i uføre

Foto: European People's Party

Høyresiden ønsker å vise verden at det ikke er noen alternativer, at deres løsninger er eneste "bærekraftige" mulighet. Syriza beviser ikke det bare det motsatte - de beviser både posisjoner og innsats i det kampen egentlig kjempes mellom.

Isak Lekve
Om Isak Lekve (27 artikler)
Aktivist, skribent, sosiolog - og sosialist.

For noen uker siden ble jeg som far til en nydelig fireåring intervjuet av to spanske sosiologer som var kommet hit for å studere hvorvidt det som for dem fremstår som et fantastisk likestilt norsk velferdssamfunn, også har innflytelse på menns holdninger til foreldrerollen.

Overraskelsen var imidlertid stor da jeg fortalte dem at vår borgerlige regjering, nylig hadde valgt å reversere en del av foreldrepermisjonen som var forbeholdt far. Jeg forklarte at bakgrunnen var et regnestykke fra finansdepartementet at om man gjorde flere uker «valgfrie» så ville de i all hovedsak tas ut av kvinner – og kvinner tjener som kjent dårligere enn menn. Slik fikk man både levert «valgfrihet» og spart penger. Litt useriøst la jeg til at «vår regjering kjører krisepolitikk selv uten krise».

Hellas presset til høyrepolitikk
Det er imidlertid noe i dette om man sammenligninger den type politikk troikaen har presset på Hellas og andre kriseland – og den vår regjering også søker, og her er vi ved kjernen i noe ganske interessant. Hvordan solidariteten med det greske folk ser ut til å være forbeholdt venstresiden – mens solidariteten med «nødvendigheten av kutt» ser ut til å være hovedsaklig forbeholdt høyresiden.

Det troikaen har krevd av Hellas og andre land som har mottatt krisepakker er nemlig privatiseringer, avreguleringer, lavere offentlig forbruk og svekkede arbeidstakerrettigheter – i tillegg til noen «målrettede skatteletter» til de aller rikeste. Hørte jeg «vekstfremmende skatteletter»? -Til forveksling likt det vår egen regjering kjører frem som sine store prosjekter for reform av velferdsstaten. Her argumenteres det om nødvendigheten av reformene med at man vil «redde velferdsstaten», i Hellas er det bare staten overhodet som må reddes.

LES OGSÅ: Redningsaksjon for velfersstaten? – høyreretorikk i et historisk perspektiv

De blåblå kjører gresk krisepolitikk
Likheten er selvsagt slående. Dette er samme politikk med ulik begrunnelse. Nettopp derfor er det så viktig for høyresiden å si, til tross for den stadig mer åpenbare fiaskoen kuttpolitikken har vist seg å bli, at land som Hellas må fortsette i samme spor – noe annet ville nemlig også være å innrømme utilstrekkeligheten i sammenhengen mellom egne mål og virkemidler. Derfor ser vi i dag finansminister Siv Jensen gå ut og si at «en ikke bare løpe fra forpliktelser landets myndigheter tidligere har tatt på seg», mens kommentatorene i VG og Schibsteds samarbeidsnettsted E24 i all sin enøyde markedsdogmatisme kjører samme linje. Og et stadig mer radikalt Senterparti sammen med Sosialistisk Venstreparti og Rødt i dag ønsker at Norge skal stille seg på grekernes side mot overmakten.

Men nettopp fordi både venstresiden og høyresiden har så sterke interesser i dette spillet – er det ekstra interessant å analysere hvordan media har forholdt seg til krisen. Som jeg kommenterte i går  har det såkalte «venstrevridde» norske medielandskapet – selvsagt med unntak av en avis som Klassekampen som ligger under 20 000 i opplag (omtrent halvparten av velgerne til Rødt) i all hovedsak stått fjellstøtt på troikaens side i kravet om at grekerne må «vise ansvar» o.s.v., og mytene har florert i media. Nå er det imidlertid bevegelse. Krisen er rett og slett for katastrofal. Dagbladet snudde i går på lederplass, og i dag har de gitt plass til to kommentarer og et debattinnlegg som alle stiller spørsmålstegn ved myter de selv inntill nylig forsvarte.

Syriza beviser at det finnes alternativer
Den ene av de stiller til og med spørsmålet om økonomi er gresk for grekerne og skriver:

«Men økonomi er åpenbart også gresk for kreditorene, som så langt har sluppet unna sitt ansvar, og for EU, som ikke tok ansvaret med kontroll på alvor.»

Og så er økonomi selvsagt gresk, det betyr noe slikt som læren om huset eller husholdningen. På gresk. Og er ikke lengre bare noe grekere mangler forståelse av. Selv høyresidens høyborg her på vestlandet viser bevegelse i sin leder i dag! Kan vi snart også forvente oss noen grundige analyser av hvor «hjelpen» til Hellas egentlig endte opp?

En slik vending må imidlertid også begynne å stille seriøse spørsmålstegn med hvorfor vår egen folkevalgte regjering kjører sin egen variant av en åpenbart totalt mislykket krisepolitikk – og det selv uten krise!

Inntil videre, får vi nøye oss med dette, som viser hva konflikten dypest sett handler om, og hvorfor den er så politisert. Som jeg allerede har skrevet: Høyresiden ønsker å vise verden og spesielt velgere at de ikke har noen alternativer, at også i Norge er dette den eneste «bærekraftige» muligheten slik Margaret Thatcher så fint formulerte det for 30 år siden. Men Syriza beviser ikke det bare det motsatte – de beviser både posisjoner og innsats i det kampen egentlig kjempes mellom:

This referendum is a fight between the Greeks and Europe’s cruel capitalism

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

65 kommentarer på Krisepolitikk uten krise: De blåblå gir Norge politikken som har ført Hellas ut i uføre

 1. AvatarMagne Andersen // 2015-06-30 kl 21:30 //

  Snakk om uvitenhet fra ende til annen. Det Lekve kaller for «kjører krisepolitikk selv uten krise» handler egentlig om å føre en politikk hvor man ønsker å videreføre en velferdstat og sikkerhetsnett for de som faktisk trenger det. Ikke som under Stoltenberg-regjeringen hvor man både stimulerte til og lukket øynene for at flest mulig som egentlig ikke behøvde sikkerhetsnettet men som valgte dette. Trolig fordi det er langt mer behagelig enn å måtte stå opp i minusgrader for å gå på et ærli arbe.

  Men for å klargjøre: Den avgåtte regjeringen førte Norge inn i en slags krise-situasjon hvis man har et langsiktig fokus. For under Stoltenberg så ble Norge mer avhengig av oljen, vi blåste opp de offentlige kostnader kraftig og mtp å være et særdeles høykostland så begikk den avgåtte regjeringen et slags landssvik med manglende investeringer i infrastruktur og ikke minst teknologiutvikling.

  Det er ikke bærekraftig å ha en slik omseggripende offentlig sektor. Det er ikke bærekraftig at en slik andel av befolknning i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet og lever av offentlige almisser.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-30 kl 22:59 //

   Sist jeg sjekket hadde Norge tredje høyest sysselsetting av alle OECD-land. I tillegg går arbeidsløsheta som forventa opp under denne regjeringa og er høyere enn den var når finanskrisa herja på sitt verste. Det er altså Høyre-Frp som sender folk ut av arbeidslivet og slik har det alltid vært med høyresida. I motsetning til venstresida vil de at folk skal lide mer når de først har falt ut i arbeidløshet på tross av at økonomisk forskning viser at det ikke har den effekten de påstår at det har.
   Denne regjeringa vil i større grad enn den forrige gjøre oss avhengig av olje ved å åpne opp alle mulige sårbare områder for utvinning.
   Mende som trenger mister jo sine ordninger under denne regjeringa. I tillegg legger de til rette for mafiavirksomhet i arbeidslivet og sosial dumping.
   Alle påstandene dine feilet miserabelt. Og forresten, de landssvikbeskyldningene er noe av det mest smålige og patetiske jeg har lest på en stund. Alle vet at det er ytre høyre, ofte med støtte av den moderate høyresida, som har stått for det landssviket vi har hatt en noen grad i dette landet, fra samarbeid med nazistene under krigen til bombetrusler mot barneskoler og 17. mai-tog. Skjerpings!

   • Ledigheten går opp på grunn av oljeprisen. Ikke på grunn av noen regjering overhodet. Dette er fundamental økonomi. Sett deg tilbake på skolebenken

    • AvatarAxel Fjeld // 2015-07-01 kl 09:32 //

     Det er også fundamentalt samfunnsfag at en regjering som fører en skikkelig motkonjukturpolitikk vil kunne begrense en slik ledighet, og det har regjeringen ikke gjort.

     • Analyseevnene står til stryk. Oljeprisen har falt kraftig. At man tror at en økning i ledighet da skyldes politiske årsaker, er fascinerende.

     • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 17:52 //

      Sånn er det når ideologi overstyrer realisme. Da klarer en ikke å se klart.

   • AvatarCartmenez // 2015-07-01 kl 06:22 //

    Her gjelder det at man tar av seg høyre venstre brillene… At arbeidsløsheten går opp nå skyldes helt andre ting enn det som var gjeldende under finanskrisen. Vi er langt mer sårbare for svigninger i olje pris enn en finanisell krise i utlandet. Hvordan regjeringen tar tak i dette gjennstaar å se men som du skriver er det mulig det åpner for utvinninger av olje i områder man tidligere ikke trengte. Den forrige regjeringen hadde «luksusen» av at man egentlig ikke trengte å f.eks åpne lofoten for oljeletning i og med at oljenaeringen gikk så det grein og enest gode argument for å apne for ytterligere leting var å forlenge oljealderen 10-20-30år fram i tid.

    Nå er situasjonen ganske annen der man enten kan åpne nye områder og hape det stimulerer til økt investeringer eller man kan fåreta en storstilt omstilling av norsk arbeidskraft i dårlige tider. 95% av politkere vil velge det foerste for det er sånnsett den enkleste løsningen men du har rett at dette vil bare forlenge vår oljeavhengighet. Hverken Hoyresiden eller Venstresiden har vist noe visjonaert lederskap på dette feltet.

    Mafiavirksomhet og sosial dumping har foregått over lang tid i Norge og det blir useriøst å si at noen legger til rekke for dette. Begge sider ønsker ikke en slik utvikling men det største problemet er at i de bransjene som dette foregaar er det liten kontakt med den «politiske elite» innenfor begge sider av politikken. Videre har den jevne borger tjent godt på utvikligen vi har sett med f.eks billigere handtverkere osv.

    • AvatarAxel Fjeld // 2015-07-01 kl 09:33 //

     Enten de vil eller ikke, så legger regjeringen til rette for mafiavirksomhet når de fjerner kollektiv søksmålsrett fra AML. Jeg vet ikke om de er frekke eller bare dumme, men resultatet er det samme.

     • AvatarCartmenez // 2015-07-01 kl 10:08 //

      Tja man har og kan finne langt bedre løsninger på sosial dumping enn å tillate kollektive søksmål på vegne av individer som muligens ikke vil dette. Jeg vil nå ikke kalle det frekt å fjerne en omstridt lov som kun har vaert i virke i 2 år.

    • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 17:51 //

     100% riktig!

   • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 17:50 //

    Dette kan du da seriøst ikke mene?

    En ting er hva dere sier rundt lunchbordet for å inspierere hverandre, men når du setter meningene dine på trykk må du opptre sannferdig og nyansert.

    Kan du underbygge denne påstanden og i tillegg komme med argumenter for å komme opp igjen på samme nivå?

    «I tillegg går arbeidsløsheta som forventa opp under denne regjeringa og er høyere enn den var når finanskrisa herja på sitt verste.
    Det er altså Høyre-Frp som sender folk ut av arbeidslivet»

  • AvatarPål Asle Pettersen // 2015-07-01 kl 11:00 //

   Uff Magne, hvor mange ganger skal vi nå måtte høre denne samme tåkete leksa?? Hva i all verden er det egentlig du snakker om her? Er det nav-reformene du sikter til? Tror du virkelig at innskjerping av reglene for uføretrygd fører til at NAV klarer å sile bort de som egentlig ikke trenger sikkerhetsnett? I så fall bør du lese deg opp litt. Det er som oftest de mest ressurssterke som klarer å manøvrere seg gjennom en stadig mer kompleks NAV-labyrint, og ikke nødvendigvis de som har behov for hjelp. Det er jo forøvrig interessant å merke seg at store deler av de som ble rammet av innskjerpingene av uføretrygd var blåblå-velgere (som nå sverget på at de aldri skulle stemme på de blåblå igjen).

   spar oss forøvrig for klisjeer som «ærlig arbeid» og landssvik-tøvet. det gjør bare innlegget ditt useriøst og latterlig.

  • AvatarDidrik Vegem Didriksen // 2015-07-02 kl 02:40 //

   Om du kikker litt i raporter skrevet av IMF og OECD sine økonomer ( 2 økonomer i hver gruppe er tildelt Nobelpris i økonomi) så anbefaler de økning i formueskatt på «død» formue ( eiendom, lystbåtr, luksusbiler o.l.) Ikke senking eller fjerning av formueskatten. De anbefaler også generell økning av skatt på aksje utbytte og andre finans inntekter. Grunnen er enkel.: Når 1 % av en nasjons befolkning tar imot 40% av inntektene og de 20% med lavest inntekt deler på 4- 6% av inntektene, ryker økonomien over ende igjenn. Dette var bildet p slutten av 20åra i USA og gjentok seg i samme land i 2000 – 2007. Hva hjelper det å produsere varer når ingen har penger å kjøpe varene for. Da produserer man fort kun for lager, og fremtidig konkurs. Om det skal opprettholdes vekst må real lønna øke minst 0,5 – 1% pr år. Går real lønnen ned eller stopper opp vil økonomien i landet gå fort nedover. Det verste en stats leder kan gjøre er å terpe på at det vil bli nedgangstider. Det er ikke den måten en får opp investerings takten i ett land. Er statsministeren pesimist, vil det føre til nedgangstider selv i tider da økonomien egentlig skulle øke.

 2. AvatarJoakim Moellersen // 2015-06-30 kl 23:14 //

  Så det var altså som mange av oss sa: de «nye løsningene» var bare resirkulerte dogmer om at fattige og arbeidsfolk får det bedre om man hiver penger etter rike og svekker velferdsordningene.

 3. Det går dårlig med Hellas fordi de sløste, hadde for lav pensjonsalder, osv.. 2400 milliarder i gjeld. Å kalle dette for «blåblå politikk» er rett og slett uvitenhet. Skulle forvente litt mer av en sosiolog.

  • Avatarlars randby // 2015-07-01 kl 08:43 //

   Om man er pensjonist eller arbeidsledig går vel nesten ut på ett i Hellas. Med en ledighet langt opp på tyvetallet vil det ikke hjelpe noe som helst å heve pensjonsalderen, det vil ikke være jobber til de avtroppende pensjonistene.

   Når det er sagt er det vel to utfordringer Hellas sliter med, en meget høy gjeld som tynger og en innenrikspolitikk som ikke funker. Spørsmålet er dog om sletting av gjelden vil endre grekernes syn på det å betale inn til fellesskapet og sikre en god fordelingspolitikk som ikke igjen blir lånebasert.

   Om nå alt går galt og Hellas går ut av eurosonen, vil de fortsatt ha plass i den europeiske unionen. For det er vel ikke tvil om at det vil være veldig mange fattige grekere om man ikke får til en avtale. Vil da EU sitter rolig og se på at ett av medlemslandene fremstår omtrent som armadaen av gummibåter som nå plukkes opp i Middelhavet. Eller vil de måtte pøse på med nødhjelp som kan koste vel så mye som litt eller meget kamelspising fra alle parter.

   • AvatarSigurd Evensen // 2015-07-01 kl 10:07 //

    Det er vel så enkelt at grekerne må lære å forsørge seg selv!
    Begriper ikke at noen tror at de i lengden kan kjøpe sitt daglige brød og ellers leve av lånte penger.

    • AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 10:13 //

     Grekerne har selv stemt fram politikere som lover gull og grønne skoger så de kan vel egentlig takke litt seg selv? Uansett så er det noe merkelig med et system der politikerne kan love flere og flere goder for å ‘kjøpe’ seg stemmer på skattebetalernes bekostning, dette er jo ikke bærekraftig på sikt. I tillegg er det rett og slett grovt umoralsk mot de menneskene som faktisk prøver å være sparsommelige og ansvarlige, men som likevel blir tvunget til å ta regningen for den uansvarlige politikken som føres.

     • AvatarSigurd Evensen // 2015-07-01 kl 10:20 //

      Ja, syd europeere er langt flinkere til å kose seg enn til å arbeide.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 10:27 //

      Nå er jeg ikke noen stor fan av generaliseringer, men ja; de har en litt annen kultur der. Uansett så er tragedien oppi det hele at krisen i Hellas også går utover de som har forsøkt å være sparsommelige og fornuftige.

     • AvatarSigurd Evensen // 2015-07-01 kl 11:15 //

      Kanskje det tidligere burde vært folkeavstemning om låneopptakene, og kanskje folkene da hadde satt ned foten før katastrofen var et faktum?
      Da hadde politikerne i alle fall hatt ryggen fri.
      De politikerne som har ført landet ut i bunnløs gjeld skulle jo absolutt blitt stilt til ansvar, og livsvarig fengsel ville jo vært en mild reaksjon her!

     • Avatarlars randby // 2015-07-01 kl 12:28 //

      Du har helt rett i at det er umoralsk men det er neppe noe nytt fenomen. Vi ser jo det her i Norge også, våre politikere er engstelige for å berører de tiltakene de vet vil være upopulære hos majoritetsbefolkningen. Lar man denne angsten styre politikken kan det på sikt gå veldig galt.

      Den greske gjelden er på rundt 250 000 kr per hode. Den er lik enten man er fattig eller rik. Så tenk deg selv, du er arbeidsledig og får en regning i posten på en halv million kroner som skal betales. Nå kan du protestere på at plutselig ble regningen dobbelt så stor men lønningene i Norge er nok omtrent det doble av lønningene i Hellas.

      Det er ikke noen ny krise Hellas har kommet opp i dette ha pågått i mange tiår og låneopptaket de greske myndigheter har tatt opp blir nå synlige for de som står ansvarlige for dem, det greske folket.

      Spørsmålet er da hvordan skal de klare å betale det tilbake, er det realistisk å få det til. Det som er klart er at Hellas vil være i en konstant krise i mange mange år fremover samme hva som skjer. De som kommer til å ta den største støyten er de nederst på rangstigen samt samfunnet generelt som nok vil oppleve mer kriminalitet mer fattigdom og mer utrygghet.

      Vi som bor i Norge har atter en grunn til å være glade for at vi bor her og ikke andre steder som for eksempel i Hellas.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 13:33 //

      Politikerne her i Norge er livredde for å gjøre helt nødvendige sparetiltak i frykt for å miste stemmer. Ingen politikere tørr å røre de alt for generøse velferdsordningene her i landet, hvilket vil føre til massivt budsjettunderskudd den dagen oljen tar slutt. I stedet kjører de på med valgflesk som «gratis ditt» og «gratis datt» for å tiltrekke seg velgere, hviket fører til en ytterligere økning i offentlige utgifter; ikke så ulikt det de har gjort i Hellas. Det som enn så lenge har reddet Norge er oljen.

      Når det gjelder politikerne i Hellas så er de egentlig prikk like som de vi har her i Norge: de har kjøpt seg stemmer ved å innføre stadig mer generøse velferdsordninger. Dessverre for Hellas så har de ikke hatt noen oljeformue, derfor har politikerne heller finansiert ‘festen’ med lånte penger. Regningen for festen beløper seg, som du sier, til kr 250 000 pr hode. Vet ikke helt hvor du hentet tallet fra, men greit nok.

      Det som imidlertid er det triste oppi det hele er at også de som har prøvd å leve sparsommelig og fornuftig nå får svi for andre sin uansvarlighet. Hellas kommer forøvrig aldri til å klare å betale tilbake lånene (tror jeg da), så det beste for de på lang sikt er at de erklærer seg konkurs og forsøker å distansere seg fra diktatorspirene i Brüssel.

      Vi som bor i Norge skal forøvrig være glade for at vi enn så lenge har oljepenger, men når oljen tar slutt så vil pipa få en annen lyd. 🙂

     • Avatarlars randby // 2015-07-01 kl 14:38 //

      For Norges del kan vi nok sikkert strides når vi skal definere velferdsordningene 🙂 Noen vil mene at støtte til religiøsitet og politikk er unødvendige velferdsordninger. Andre vil tenke at pensjonene er for høye og det er for gode kår for arbeidsledige og de som blir syke. Atter andre vil mene at idrett får klare seg selv, vil folk gå på ski i lysløyper så får de fikse det selv og grønt gress på vinterstid er og blir utopi i ett vinterland. Haller til ditt og haller til datt kan folk sette opp selv. Slik kan vi holde det gående 🙂

      Oljepengene er noe som bør porsjoneres ut slik det har blitt gjort til nå. Oljen har ligget der lenger enn det landet har eksistert og skal det fordeles til nasjonens beste bør nok forvaltningstid og utbetalingstid settes til noen tusen år fremover. Vi som lever i dag bør med en gang trekke tilbake tanken om at dette er våre penger.

      Som sagt vi bør være glade for at vi ikke må ta på oss grekernes sandaler.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 14:46 //

      For/mot velferdsordninger er et tema for en annen gang, men her må man være klar over at det er en vesentlig forskjell på et velferdssamfunn og en velferdsstat. Jeg føler ofte at disse to begrepene brukes om hverandre.

      Uansett så kan vel vi alle være enig i at man ikke bør finansiere velferdsordninger med lånte penger, eller skatter og avgifter som er på et så høyt nivå at det går utover verdiskapning!? 🙂

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-21 kl 13:58 //

      Du hevder at du er rasjonell, men her snakker du om hva som er moralsk og umoralsk? Dere later som dere er rasjonelle, men egentlig er dere moralister.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-21 kl 15:01 //

      Yesh der har du oss liberalister: maktgale moralister alle som en.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-21 kl 18:33 //

      Noe argumenter kommer du dog ikke med. Jeg lurer på hva som er så rasjonelt med å vise til moral?

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-22 kl 08:09 //

      Hæ? Er det som krav at jeg må komme med rasjonelle argumenter også nå? Trodde det holdt å gjøre som deg: trolle og komme med personagrep.

  • Dummeste jeg har hørt. Du bare kaster opp samme retorikk som det du selv har blitt fortalt. De «sløste» ikke noe mer enn andre. Tenk deg litt om.

   • Så 2400 milliarder er bare luft for deg? Har du sett på luksusfellen før?

   • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 17:45 //

    Joda, de har sløst men det er ikke hele sannheten.

    Folket i Hellas har blitt «ranet» av styrtrike folk og EU ga Hellas et «ulovlig» kriselån de aldri ville klare å betjene. Får å innfri krav, måtte de selge unna offentlig eiendom (folkets sin eiendom) til spekulanter som kjøpte de til spottpris.

 4. AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 09:54 //

  Nå er det vel sosialistene i Hellas som har fått Hellas ut i uføret da, ikke de «blåblå». Sosialistene har jo gjennom en årrekke innført flere og flere «samfunnsgoder» uten å tenke på at dette er noe som faktisk koster flesk og slettes ikke er «gratis».

  Det politikerne i Hellas (og også her på berget) gjør er å love mer og mer for å lure velgerne til å stemme på de, men dette er overhodet ikke bærekraftig på sikt. Det blir som at mor og far kappes om å skjemme bort ungene sine.

  Det har foregått på omtrent denne måten:
  – Stem på oss så får du ‘gratis’ sykehus».

  – Nei stem på oss så gir vi deg ‘gratis’ sykehus og ‘gratis’ skole».
  – Nei oss, vi lover å gi deg ‘gratis’ sykehus, ‘gratis’ skole OG ‘gratis’ velferd».

  Nei Isak Lekve, dette var et billig forsøk på å sverte høyresiden. Dersom du vil rette fingeren mot noen så får du rette den mot de sosialistiske politikerne.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-07-01 kl 12:06 //

   Høsten 2009 innrømmet den nyvalgte statsministeren i Hellas at landet sto overfor en økonomisk krise grunnet elendige statsfinanser. Det var en sosialdemokrat som hadde tok over for en liberalistisk-konservativ regjering. Så det er nok dine kompiser, Liberalist1, som må ta på seg hovedansvaret for å ha kjørt landet i grøfta. Det er i tillegg de som har innført de groveste kuttene i Hellas som har brakt arbeidsledigheta opp sammen med fattigdommen, selvmordsratene og utflyttingen.

   • AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 12:17 //

    Hvilken liberalistisk-konservativ regjering er det egentlig du snakker om? Snakker du om hva partiene kaller seg eller ser du på hvilken politikk de fører? Så vidt jeg er bekjent så har Hellas opp gjennom årene ført en sosialdemokratisk politikk, hvilket innebærer en aktiv velferdsstat som har blitt finansiert med høye skatter, høye avgifter og høye lån. Det er intet liberalistisk med denne typen politikk. Det er den samme politikken som føres her i Norge av samtlige partier på tinget, både fra ytterste venstre til ytterste høyre.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-07-01 kl 12:41 //

     Regjeringa til Kostas Karamanlis, 2004-2009, hvor det dominerende partiet var den liberalistisk-konservative Nea Demokratia.
     Jeg skjønner at du og andre liberalister vil framskrive ideologien deres for å ha noe som helst å gjøre med at millioner av mennesker får livene sine ødelagt i Europa, men det er nå en gang virkeligheten. Det ville vært mer rasjonelt å bytte til en mer fornuftig verdensanskuelse.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 12:50 //

      Igjen: se på hvilken politikk som føres, ikke hva politikerne kaller seg eller hva media prøver å stemple politikerne som. Den demokratisk republikken Nord-Korea er ikke noe demokrati selv om de har demokrati i navnet sitt. En liberalist er ingen liberalist dersom han fører en sosialdemokratisk politikk.
      If it walks like a duck, quacks like a duck and looks like a duck; then it’s a duck.

      Det er egentlig ganske enkelt: dersom man støtter en politikk der staten skal tilby ‘gratis’ skole, ‘gratis’ velferd, ‘gratis’ ditt og ‘gratis’ datt, da er man en sosialdemokrat. Kostas Karamanlis gjorde ingenting før å gjøre noe med Hellas sine problemer, derfor føyer han seg inn i rekken av udugelige sosialdemokratiske politikere.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2015-07-01 kl 14:45 //

      Høye offentlige utgifter er på ingen måte motsetninger til konservativ og liberalistisk politikk. De bare bruker pengene på rikfolk, kapital og krig i stedet for velferd.
      Uansvarlig lånefinansiering er også ganske standard for høyresida. Bare se på USA de siste drøyt 30 årene, Bergen og Oslo kommune.
      Grekerne har ikke stemt på at de skulle bli svindlet inn i euroen og at staten skulle ta seg lån over hodet. Det har hele veien blitt skjult for folket med hjelp av EU og Goldman Sachs.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-01 kl 14:58 //

      Det du egentlig da her snakker om er korrupte politikere som er i politikken for egen vinnings skyld, noe som er en helt annen diskusjon. At det finnes tullepolitikere på begge sider av skalaen finnes det vel liten tvil om.

      Ellers så har nok ikke grekerne stemt for å bli svindlet, det tror jeg neppe.
      Men at flertallet av grekere har stemt på de politikerne som har lovet bort mest fremfor de som har talt for å føre en ansvarsfull og sparsommelig økonomisk politikk, det er det vel liten tvil om!? Problemet er bare at politikerne har vært nødt til å bruke lånte penger for å kunne holde løftene sine, noe som kvalifiserer til å havne på luksusfellen i beste sendetid.

      Forøvrig så er det vel ikke spesielt overraskende at pampene i Brüssel forsøker å skjule sannheten for det folket i Europa?

     • AvatarJoakim Moellersen // 2015-07-01 kl 23:01 //

      Nei. Ta en titt på liberalismens historie. Slavehandel, imperialisme og krigføring. Dette er ting som ideologene har støttet, ikke bare på teoretisk plan.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-02 kl 07:39 //

      Tror du skal sette deg tilbake på skolebenken igjen Joakim, for du kan tydeligvis ingenting om historie. Enten det eller så var dette bare et dårlig forsøk på å kaste inn en brannfakkel.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2015-07-02 kl 11:23 //

      Kanskje du bør lese deg litt opp på din egen isme. Her har du noe å starte med:
      John Locke against freedom: https://www.jacobinmag.com/2015/06/locke-treatise-slavery-private-property/
      F.A. Hayek: Nyliberalismens entreprenør: http://wp.respublica.no/?p=551
      Jeg komme med flere anbefalinger om det er ønskelig, men det bør være en grei start.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-02 kl 11:55 //

      Kanskje du selv bør sette deg litt mer inn i de tingene du kommenterer, for nå driver du og kaster stein i glasshus.

      Men man kan vel ikke forvente annet her inne på denne Radikal Portal. Her inne florer det jo av kommunister og sosialister, og de er som kjent ikke spesielt sterke tilhengere av frihet. Her inne er opp ned, bak er frem og frihet er slaveri.

     • AvatarJoakim Moellersen // 2015-07-02 kl 13:10 //

      Hehe. Jeg regner det som en anerkjennelse av artiklenes innhold og det jeg skreiv i forrige kommentar, at liberalismen og spesielt dens mest praktiserte form i dag, nyliberalismen, er en elitistisk ideologi som har vært blant pådriverne for de verste grusomheter.
      Jeg forstår at det kan være vanskelig å være liberalist i dag, men det må da gå an å ha bedre argumenter enn at man peker til regimer som holdt på før jeg ble født og som nesten alle på venstresida har tatt avstand fra.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-02 kl 14:03 //

      Da vet jeg ikke hvilken liberalisme du tenker på, for den liberalismen som jeg tenker på har ingenting med verken slavehandel, krig eller elendighet å gjøre.

      Hva Locke og Hayek har skrevet eller sagt skal ikke jeg begynne å svare på.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-09 kl 20:53 //

      Skal man virkelig leve et liv i skikkelig fred, så skal man leve et liv hvor man på ingen måter bestemmer eller begrenser andre sine muligheter. Derfor burde du flytte ut i skogen og leve av jakt og sanking, om du virkelig ønsker å leve uavhengig og fritt…. Det å eie landområder er jo uansett en form for tvang. Ingen som støtter eiendomsrett til land, ressurser og andre ting skapt av naturen er egentlig for «fred».

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-20 kl 09:18 //

      Hva er dette for et svar? Er det en oppfordring? En faktaopplysning? Eller noe annet?

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-20 kl 12:08 //

      Du er nok rett og slett bare for dum til å forstå sammenhengen. Jeg tror nok at liberalister flest er relativt enkle, da liberalismen er en relativt enkel ideologi og forstå. Dette fører dog til at den blir for enkel til å være relevant for virkeligheten. Er jo slående hvordan liberalister i Norge stort sett er ingeniører og IT folk. Få folk med utdannelser hvor forståelse av samfunnet rundt dem inngår.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-20 kl 16:50 //

      Ja det må nok være det, jeg er en dumming. Trallala… så bra at jeg har deg til å tenke for meg da. Fint å ha en opplyst elite som tenker på oss dumme sauer. 😉

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-20 kl 20:42 //

      Nå er jo dere faktisk beryktet for å ikke tenke selv. Det er kun to liberalister i den norske debatten idag som har kommet med egne meninger, Onar Åm og Vegard Marthinsen. Alle de andre er bare pappegøyer for meningene til de to. Dere skriver jo så likt at andre folk rett og slett ikke klarer å se forskjell på dere! Noe mer dogmatisk enn liberalister inspirert av Ayn Rand finnes knapt i dagens debatt.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-21 kl 08:03 //

      Nå begynner jeg seriøst å lure på hvor gammel du egentlig er, for maken til infantil argumentasjon skal du lete lenge etter. Du kaller dine meddebattanter dumme, ignorante og … pappegøyer? Du presterer også å skrive her nede at liberalister ønsker at andre mennesker skal dø og lide, hvilket jo er så langt på jordet at jeg ikke vet om jeg skal le eller gråte.

      Nå er det jo mulig at det er slik dere debatterer her inne på denne tulleportalen, eller kanskje du bare forsøker å provosere eller dra meg inn i en «flamewar»!? Uansett så er det jo ganske tydelig at du selv ikke evner å komme med noen rasjonelle argumenter da du må ty til personangrep og generaliseringer over en lav sko, og det er noe ihverfall jeg ikke gidder å bruke tid på.

      Du får heller ha en god dag så lenge, så ser jeg frem til å se hva du måtte prestere å skrive neste gang. Kanskje jeg får meg en god latter da også. 😉

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-21 kl 13:52 //

      Du kommer jo aldri med rasjonelle argumenter selv. Liberalister er jo stort sett folk som lider av mildere grader av autisme eller så er de rett og slett sosiopater. Har også sett dere har noen harry håndtverkere som liker å tøffe seg litt blant dere også.

      Når det gjelder med dette med pappegøyer så er dog dette åpenbart. Er jo bare å se hvordan dere på mange fora handler i flokk. Det er faktisk slående hvor like deres argumenter er og tilogmed hvor likt måten dere ordlegger dere på er.

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-21 kl 14:59 //

      Blabblaablataiblaablaaaa… det er omtrent sånn du høres ut nå. 🙂

      Hva er egentlig greia med deg? Klarer du ikke å skrive et eneste innlegg uten å måtte ty til personangrep og generaliseringer over en lav sko? Sliter du med mindreverdighetskomplekser eller er du bare et lite barn?

      Uansett så må du bare kjøre på, jeg har lært meg retorikken din nå så tar meg ikke noe nær av det. Faktisk så synes jeg bare det er tragisk og litt trist at såkalte voksne mennesker ikke klarer å avstå fra en så infantil debatteknikk.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-21 kl 18:33 //

      Nå kom jo du hit bare for å generalisere og komme med personkarakteristikker om folkene som henger på Radikal Portal, så forstår egentlig ikke hva du klager over?

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-22 kl 08:08 //

      Pst, du glemte å gå til personangrep.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-22 kl 13:14 //

      Beklager, jeg begynner å bli gammel. Da er det ikke så lett å huske på alt lenger.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-20 kl 12:11 //

      Jeg vil da si at sosialister respekterer liberalister sine meninger, i og med at de aksepterer at liberalistene gjennomfører sitt samfunn om de faktisk klarer å vinne valg. Dette i sterk kontrast til liberalistene som ikke aksepterer at noen andre vinner valg og gjennomfører sin politikk. Slik sett er det heller liberalistene som ikke respekterer andre sine meninger!

     • AvatarLiberalist1 // 2015-07-20 kl 16:52 //

      Sosialister respekterer liberalister sine meninger? HAHAHA, det var dagens. DET har jeg faktisk til gode å se ennå. Det er jo bare for deg selv å se deg selv i speilet: du presterte jo i sted å si at jeg er for dum til å se sammenhengen. Jomen sa jeg respekt.

     • AvatarPeeWeeMadman // 2015-07-20 kl 20:40 //

      Jeg respekterer ikke liberalister, men så er jeg heller ingen typisk sosialist. Mange sosialister jeg har møtt mener jeg heller hører hjemme blant Le Pen og Danske Folkeparti.

      Det er jo uansett dere som ønsker at folk skal dø fordi de har lav markedsverdi på arbeidsmarkedet. Det er (dessverre) ingen sosialister i Norge idag som mener at liberalister skal dø eller lide.

     • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 17:41 //

      Du har nesten rett.
      Der er jo noen grupper i Norge som fortsatt fremhever Stalin og Mao, men jeg kan ikke huske at du hverken har støttet eller tatt avstand til de.

      Når liberalist1 er så tydelig i sine synspunkter er det litt kleint å se at du prøver å dytte på han holdninger og tanker som han sier han ikke er enig i!
      Det er faktisk helt ok å forsøke å forstå hva som blir sagt, en trenger ikke alltid tenke det verste.

     • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 17:34 //

      Ikke vær så hard med Møllersen da!
      Inne i hver venstreaktivist er der en realist som kjemper for å komme seg ut 🙂
      Han er på vei så gi han litt tid.

      Møllersen: håper du aksepterer litt humor fra en som leser dine kommentarer, litt for å lære og litt for undres over hvordan ideologi slår ut på argumentasjonen.

     • AvatarLuminous // 2015-07-02 kl 17:28 //

      Interessant diskusjon, men du faller litt i gjennom når du i din argumentasjon utelukkende bruke kommuner med høyreordfører (eller kanskje helt tilfedig?)

      Se f. eks. Trondheim kommune som er AP-styrt.
      Dette er ikke mine tall så jeg vet ikke om de er korrekte:

      «Den trønderske moroskatten til Helga Pedersen bunner ut i den årsakssammenhengen at røde Rita har ført Trondheim inn i luksusfellen og lar innbyggerne blø for dette.

      Når Rita Ottervik tok over som ordfører i 2003 så var den kommunale gjelden 5 mrd. Åtte år senere og under hennes tredje periode som ordfører er den konstant over 12 mrd med et jevnt sig mot 13 mrd. I 2014 ble det som en del av budsjettforslaget for 2015 foreslått en økonomisk plan som å øker kommunens gjeld til anslagsvis 17,7 mrd i de neste 4 år. Bare å betjene denne gjelden koster over en milliard pr år. Pengee som ellers kunne ha blii brukt til pleitrengende, barnehager og skoler.

      Så å skyve pleietrengende, barnehager og skoler foran seg for å legitimere blodskatten som dette økonomiske rotet medfører, er bare patetisk av AP sin sverteminister Helga Pedersen. Spesielt når årsaken er null økonomisk styring av hennes partifelle.

      Både Frp og Høyre hadde i sine alternative budsjettforslag for 2015 en helt annen økonomisk styring og sterk reduksjon av gjelden. Røde Rita må ut av rådhuset til høsten for å hindre at Trondheim Kommune går helt over styr»

      https://www.document.no/2015/07/helga-pedersens-bidrag-er-registrert/

 5. AvatarSigurd Evensen // 2015-07-01 kl 10:02 //

  Jøye oss altså, på høy tid å inndra stipendet til denne stipendiaten og sette han i arbeid i stedet for å la han leke seg for skattebetalernes regning!
  Verre tøv enn dette skal en lete lenge etter!

 6. AvatarDerullandei // 2015-07-01 kl 14:04 //

  Stille spørsmål – sette spørsmålstegn. Beklager grammatikkdogmatismen, men to ganger i en artikkel ble for mye for meg. Håper det rettes opp. Ellers takk for interessant innspill.

 7. Vekstfremmende skattelettelser?
  Det sentrale spørsmål er vel om skattelettelser for bedrifter fører til økte investeringer og til økt aktivitet i næringslivet slik som høyresiden hevder.

  Fram til finanskrisen inntraff fungerte det nok på dette vis i stor grad. Etter finanskrisen opplevde man derimot sviktende etterspørsel i store deler av verdensøkonomien. Investeringene i Europa har blitt stadig mindre etter finanskrisen. Investeringene i norsk næringsliv har i stor grad stoppet opp i 2015. I en slik situasjon hjelper det ikke med skattelette til bedriftene. Bedriftene investerer fordi de regner med økt etterspørsel i framtiden. Ved sviktende etterspørselen utsettes investeringene i påvente av bedre tider. Eventuelt kan det investeres i automatisering, men dette kan ha som negativ konsekvens at arbeidsledigheten øker, økt arbeidsledighet betyr igjen lavere forbruk og lavere etterspørsel.

  Skattelette betyr at offentlig etterspørsel reduseres (feks ved at kommunenes inntekter faller slik som vi nå ser). Dette betyr igjen lavere offentlig etterspørsel rettet mot privat næringsliv. Dette fall i offentlig etterspørsel vil i liten grad bli kompensert gjennom skattelettelser som i teorien skal føre til økte investeringer i privat næringsliv. Årsaken er at vi befinner oss i en lavkonjunktur. Skattelettelsene til dagens regjering svekker i praksis næringslivet og reduserer aktiviteten i økonomien. Skal man få igang økt aktivitet i næringslivet kan dette gjøres ved at det offentlige setter igang ekstraordinære prosjekter slik som bygging av veier, jernbane, vedlikehold av vann og avløp og økt vedlikehold av offentlige bygninger. Dette vil skape økt etterspørsel som igjen vil stimulere til økt aktivitet i næringslivet.

  Problemet i dagens økonomi ligger ikke på tilbudssiden, men på etterspørselsiden. Det ser ut til at Finansdepartementet forstår dette. Men derimot virker det ikke som at Siv og Erna klarer å forstå dette.

Kommentarfeltet er lukket.