Havneboikotten i Drammen inn for EFTA-domstolen

Havnearbeidernes blokade av det danske firmaet Holship i Drammen Havn blir nå bragt inn for EFTA-domstolen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Etter at Borgerting lagmannsrett i september i fjor slo fast at havnearbeidernes boikott av firmaet Holship i Drammen Havn var lovlig anket firmaet dommen inn for Høyesterett. Mandag falt kjennelsen hvor Høyesterett oversender saken til EFTA-domstolen for en endelig avgjørelse. Saken kommer trolig opp for domstolen i løpet av høsten.

— Ulovlig monopol
Stridens kjerne er kravet fra LO og NTF om at Holship slutter seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere. Denne gir fortrinnsrett til NTF-organiserte havnearbeidere. Holship på sin side vil ikke inngå noen slik avtale da de vil bruke egne ansatte til disse oppgavene.

 Vi mener havneorganiseringen i Norge, med fortrinnsrett til havnearbeid for ett forbund i LO, er et form for monopol som er i strid med EØS-avtalen artikkel 31, 53 og 54, sier Holships advokal Nicolai Skarning til NTB.

Han er nå derfor meget fornøyd med at saken vil bli bragt inn for EFTA-domstolen.

— På bakgrunn av at vi mener dette er et ulovlig monopol som strider mot EØS-avtalen er vi veldig godt fornøyde med at saken kommer inn for EFTA-domstolen.

Lang konflikt
Konflikten i Drammen Havn har pågått siden april i fjor da Norsk Transportarbeiderforbund fikk medhold av tingretten i å kunne starte blokade av Holships anlegg i Drammen Havn etter at bedriften hadde nektet å inngå en tariffavtale med havnearbeiderne. Tingrettens tillatelse ble senere trukket tilbake av lagmannsretten til ankebehandlingen var ferdig. Ankebehandlingen resulterte i at lagmannsretten fant boikotten mot Holship lovlig.

Siden avgjørelsen i lagmannsretten har partene stått steilt mot hverandre og en endelig avklaring på konflikten i løpet av høsten vil dermed bli ønsket velkommen av begge parter.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned