2014 historiens varmeste år – David Attenborough krever handling

Foto: Balázs Törö

2014 ble offisielt det varmeste året i historien. Nå krever naturfilmguru David Attenborough handlig fra verdens ledere for å reversere den globale oppvarmingen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Tall lagt fram av FNs meteorologiorganisasjon (WMO) mandag viser at 2014 er det varmeste året en har registrert siden man begynte å registrere værdata i 1880. Tallene viser i tillegg at alle de ti varmeste årene i historien har funnet sted siden 1997.

Krever rask handling
Statistikken har skremt både forskere og naturvernere. En av de som nå er meget bekymret for framtiden er den britiske naturfotografen og tv-kjendisen sir David Attenborough. Han krever nå at verdens ledere tar problemet på alvor.

— Det er urovekkende at politikere og myndighetspersoner ikke tar problemet med global oppvarming mer på alvor, sier han til The Independent.

Han understreker at det nå er viktig at alle krefter blir satt inn på å løse problemet om vi ønsker å overleve i framtiden.

— Hvis vi ikke gjør noe med de klimautfordringene vi ser i dag vil det føre til at verdens befolkning vil komme til å sulte i hjel.

— På tide å stå sammen
Attenborough mener det nå er på høy tid at verdens ledere og befolkning står sammen for å løse de utfordringene klimaendringene i dag utgjør for verdens befolkning.

— Aldri i menneskehetens historie har vi alle klart å stå sammen for å løse de utfordringer som har truet oss. Nå er det på tide at vi står sammen og sørger for å bekjempe klimaendringene.

Han er dog redd for at klimaendringene er kommet så langt at det er for sent å redde verden slik vi kjenner den i dag.

— Når det gjelder klimaendringene vil vi aldri kunne gjøre nok for å bekjempe dem på grunn av enormiteten av problemet. Det blir likevel feil å ikke gjøre noe, da noe innsats er bedre enn ingen, slår han fast.

Rekord uten kraftig «El Niño»
Mandagens temperaturoversikt er, ifølge en rekke forskere, spesielt bekymringsverdig i og med at man i til tross for de høye temperaturene i 2014 ikke så noen sterk utgave av værfenomenet «El Niño». Dette fenomenet har de siste årene fått mye av skylda for økningen av temperaturen rundt om i verden.

— Dette er den første temperaturrekorden vi har sett uten at det har forekommet en sterk «El Niño». Derfor kan en bare spekulere i hvilken kraftig oppvarming den neste sterke «El Niño» vil føre med seg, understreker NASA-forskeren Gavin A. Schmidt.

Klimaendringene har ikke stoppet opp
Klimaet og endringene i dette har i lang tid vært et tema for diskusjon blant tilhengere og motstandere av teorien om den globale oppvarmingen. Mens kritikerne mener at denne ikke er menneskeskapt, og noen sågar mener at den tok slutt i 1998, mener nå flere og flere at klimaendringene må være menneskeskapte og fortsatt aktive.

— Det er vanskelig å si noe om et enkelt år, til tross for at det er et rekordår. Når en likevel ser at de varmeste årene i historien er 2014, 2010 og 2004 er det ingen grunn til å tro at klimaendringene har stoppet opp, sier Stefan Rahmstorf, leder for Klimainstituttet i Potsdam, til New York Times.

Han får således støtte av klimaforsker Michael E. Mann ved Pensylvania State University.

— Det er veldig usannsynlig at vi nå ser det varmeste tiåret i historien uten at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer.

Varmest også i Norge
Det er ikke bare ute i verden en nå begynner å merke klimaendringene. Også her hjemme var 2014 det varmeste året i historien. Statistikk fra Meteorologisk Institutt viser at gjennomsnittstemperaturen for 2014 her til lands var 2,2 grader over normalen, og året ble dermed det varmeste siden instituttet startet sine registreringer i 1900.

— 2014 var et helt spesielt år og det er sjeldent vi ser en så stor økning i temperaturen fra et år til et annet, sier klimaforsker ved Meteorologisk Institutt Hans Olav Hygen til Radikal Portal.

Han understreker at det ikke bare er Norge som følte hetebølgen i 2014, men at store deler av Nord-Europa også merket en betydelig temperaturøkning.

— Det er mange deler av verden som hadde det varmere enn normalt i løpet av fjåoråret, men spesielt var temperaturøkningen i nordlige deler av Europa merkbar.

Temperaturøkningen ser ut til å fortsette
Så langt i 2015 er det heller ingenting som tyder på at trenden med økende temperaturer verden over er i ferd med å stanse opp. Nylig publiserte tall fra Meteorologisk Institutt viser at temperaturøkningen også fortsetter inn i det nye året.

— Statistikken for januar viser at månedstemperaturen for landet lå 2,6 grader over normalen. Ved noen målestasjoner på Østlandet har vi til og med hatt utslag som viser at gjennomsnittstemperaturen har ligget fem til syv grader over normalen, forteller Hygen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på 2014 historiens varmeste år – David Attenborough krever handling

  1. AvatarBjörn Fröhlich // 2015-02-04 kl 14:33 //

    «Han krever nå at verdens ledere tar problemet på alvor.»

    Dette er blitt krevd av diverse mer eller mindre kjente folk i flere tiår nå. Kanskje på tide å innse at det er naivt å tro at lederne våre kommer til å redde oss? Klimaforandringene er for viktige til at vi kan overlate problemet til politikere og kosernsjefer. Hvis vi ønsker å gjøre noe med dem, kreves det aktiv motstand på grasrotnivå. Slik som f.eks. Rising Tide bevegelsen i USA som blokkerer utbygging av oljeledninger eller skogsokkupantene i Hambach i Tyskland som motsetter seg utvinning av kull.

    • Det er ingen som motsetter seg den store bruk av energi til personlig benyttelse.

  2. En svakhet med teorien om global oppvarming er at man bare snakker om temperaturstigning, mens teorien egentlig dreier seg om økning av total varmeenergi i verden. I disse tider ser vi feks at norske isbreer smelter og man finner plutselig gamle redskaper og våpen som har ligget dekket til av isen i kanskje to tusen år. For å smelte is krever det tilførsel av varmeenergi. Flytende vann inneholder mer varmeenergi enn is. Når isen smelter så kan det godt hende at både luftemperaturen og havtemperatur forblir konstant, det som øker er derimot mengden av flytende vann i havet. Når isbreen har blitt smeltet bort vil fjellet under isbreen fange opp solstrålene og det vil kunne føre til at lufttemperaturen øker.

Kommentarfeltet er lukket.