Arbeidstilsynet: – Midlertidige ansettelser er helsefarlige

Foto: Redningsselskapet

Arbeidstilsynet reagerer på at regjeringen vil myke opp regelverket for midlertidige ansettelser. Flere midlertidige ansettelser øker muligheten for arbeidsulykker og uønskede helsebelastninger hevder tilsynet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven er i disse dager ute på høring. De foreslåtte endringene er i mange kretser meget omstridte og det er i sitt høringstilsvar Arbeidstilsynet slår alarm om mulige uønskede helseproblemer i samband med regjeringens ønske om å myke opp regelverket rundt midlertidige ansettelser.

– Vi er positive til regjeringens ønske om å få flere i arbeid ved å tillate flere midlertidige ansettelser, men vi er skeptiske til de negative konsekvenser et slikt frislipp kan få når det gjelder arbeidstakernes helsesituasjon, skriver tilsynet i sitt høringstilsvar.

Tilsvaret er undertegnet av tilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen og avdelingsdirektør for lov og regelverk Gry Singsaas.

Mer utsatte
I sitt høringstilsvar peker Arbeidstilsynet på at det gjennom studier er bevist at midlertidig ansatte ofte er utsatt for en større risiko for å pådra seg helseproblemer enn hva som er tilfellet hos en med fast ansettelse.

– Midlertidig ansettelser kan gi større mulighet for utvikling av psykiske plager, arbeidsskader og en generelt dårlig allmenn helsetilstand, understreker tilsynet.

Arbeidstilsynet peker spesielt på manglende HMS-opplæring og manglende kunnskap om bruk av pålagt verneutstyr som årsaker til at midlertidig ansatte er mer utsatt for helseplager enn andre.

De viser også til at midlertidig ansatte er mye mer tilbakeholdne med å melde sykdom og skade da arbeidstakerne er redde for å miste sitt oppdrag om slikt meldes inn.

Større sjanse for ulykker
Arbeidstilsynet frykter nå også at et frislipp av midlertidig stillinger på arbeidsmarkedet kan føre til en økning i antallet arbeidsulykker her til lands.

– Undersøkelser fra bygg- og anleggsbransjen viser at i 2009 var 54 prosent av de ansatte som var involvert i arbeidsulykker midlertidig ansatte og annen forskningsdata viser at det er liten grunn til å tro at dette vil endre seg, forklarer tilsynet.

Arbeidstilsynet konkluderer i tilsvaret med at de mener det er forskningsmessig overvekt for å hevde at midlertidig ansettelser har en negativ innvirkning på den enkelte arbeidstaker og dennes helsetilstand.

– Når det i andre europeiske land entydig er påvist betydelige negative virkninger av midlertidige ansettelser er dette noe myndighetene også må legge som grunnlag for utarbeidelsen av et nytt lovverk her hjemme, konkluderer Finboe Svendsen og Singsaas.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Arbeidstilsynet: – Midlertidige ansettelser er helsefarlige

  1. Regjeringas åpning for midlertidige ansettelser er selvsagt et middel for å øke masseinnvandringen til Norge ytterligere.

Kommentarfeltet er lukket.