Sosiologopprør mot amerikansk politi

Foto: Loavesofbread

Amerikanske sosiologer er sterkt kritiske til myndighetenes håndtering av opptøyene i Ferguson. Nå har over 1400 av dem forfattet et kritisk brev til myndighetene rundt temaet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Lille Ferguson, Missouri har i det siste vært på alles lepper etter raseopptøyene som oppstod etter at den uvåæpnede afro-amerikaneren Michael Brown (18) ble drept) av en hvit politimann. I etterkant av opptøyene har kritikken mot myndighetens håndtering av opptøyene, og årsakene til disse, vært hard fra flere fronter.

rapporterer nettstedet about.com at over 1400 amerikanske sosiologer har forfattet et åpent brev hvor de uttrykker seg svært kritisk til myndighetenes håndtering av opptøyene som oppstod og årsakene til disse.

Store sosiale forskjeller

Sosiologene bak det åpne brevet hevder det er de store sosiale og økonomiske forskjellene som lå bak opptøyene. I tillegg peker de spesielt på politiets fremferd i ‘svarte områder’ som en svært viktig årsak til at opptøyene oppstod.

– I stedet for å føle seg beskyttet av politiet føler mange svarte amerikanere i området seg plaget av politiet og mange av dem er svært redde for at noen av deres skal bli plaget eller trakassert av politiet, sier assisterende professor i sosiologi Neda Maghbouleh til about.com.

Magbouleh var en av initiativtagerne til det åpne brevet. Hun mener nå at en rekke tiltak må til for å bedre forholdene i området for å forhindre nye opptøyer.

– Vi ber gjennom dette brevet nå om at myndighetene må ha en større fokus på de sosiale forholdene som skaper slike opptøyer og vi mener sterkt at bare en langsiktig og god strategi for å bedre forholdene fra myndighetenes side kan hindre lignende opptøyer i framtiden, understreker hun.

Det åpne brevet avsluttes med en liste på åtte punkter som forfatterne mener må gjennomføres for at man skal kunne unngå lignende opptøyer i fremtiden. Blant disse kravene finner man punkter som en borgerrettslig granskning av drapet på Michael Brown, et krav om at alle politifolk skal måtte bære videokamera som en del av uniformen og opprettelsen av et ‘Ferguson Fond’ som skal sørge for økonomisk støtte til sosiale reformer i området.

Under følger en video fra DemocracyNow! som viser at at politiet i Ferguson har finansiert egen drift gjennom bøtlegging av fattige svarte:

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned