Nazistene styrket i Europaparlamentet

Foto: Doommeer

Brakvalg for ytre høyre, skriker overskriftene etter EU-valget i helgen. Britiske United Kingdom Independence Party (UKIP) og franske Front National (FN) gjorde det spesielt godt.

Anne Marie Mollén
Om Anne Marie Mollén (4 artikler)
Anne Marie Mollén jobber som rådgiver ved Antirasistisk Senter.
Shoaib Sultan
Om Shoaib Sultan (0 artikler)
Shoaib Sultan er rådgiver ved Antirasistisk Senter, med ekstremisme som spesialfelt.
Problematisk? Absolutt, men enda mer betenkelig er det at rene nazistiske partier har styrket seg i antall seter i EU-parlamentet.

Naziparti fra Tyskland
Det lite kjente tyske nazipartiet, Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) har for første gang vunnet et sete i EU-parlamentet, med én prosent av stemmene i ryggen. Dette skjedde grunnet endring i valgloven, som fjernet minstekravet på tre prosent av stemmene. Partiet har heller aldri vunnet parlamentsplass i Tyskland og har flere ganger vært forsøkt erklært forbudt. Partiet kjemper for å bevare den hvite rase og har blant annet uttalt at Europa er de hvites kontinent og må forbli så, og at et ikke-hvitt USA er en krigserklæring mot alle som tror på en verdensorden basert på kultur, språk og historie.

Skremmende fra Hellas og Ungarn
Det greske Gyllent Daggry har også kommet seg inn i EU-parlamentet for første gang. Med nesten 10 prosent av stemmene ble det Hellas tredje største parti, og har fått to parlamentsmedlemmer. Dette er et parti som sliter med at flere parlamentsmedlemmer samt ledere i partiet er under etterforskning grunnet kriminelle forhold. Gyllent Daggry er kjent for en rekke angrep på synlige utlendinger og havnet i trøbbel etter at et medlem av partiet drepte en kjent rapper.

I tillegg har nazistiske Jobbik sikret vel 14 prosent av stemmene og blitt det nest største partiet i Ungarn, og får derved beholde sine tre seter. Selv om vi her snakker om et veldig lite antall seter, viser det en glidning mot ytre høyre som bør vekke bekymring hos flere. Antidemokratiske krefter som bruker demokratiet for å få makt, er en vanskelig utfordring. Med Europas historie med nazisme såpass friskt i minne, er det skremmende å se denne utviklingen.

De høyreradikale vokser fort
Utover dette er den store nyheten at høyreradikale og fremmedfiendtlige partier generelt har hatt stor fremgang. Det som får mest oppmerksomhet, er det vi var innom innledningsvis. UKIP og FN har gjort brakvalg, der omtrent hver fjerde stemme i de respektive landene gikk til disse partiene. Dette gjør dem til Storbritannias og Frankrikes største partier, med over 20 parlamentsmedlemmer hver.

Dansk folkeparti (DF) har doblet antallet parlamentsseter til fire, og er med 26 prosent av stemmene det største partiet fra Danmark. Sverigedemokratarna (SD), med nesten tre ganger så mange stemmer som tidligere, er inne i EU-parlamentet for første gang med to seter. Finske Sannfinnene er også inne med to seter. De var inne siste periode også, men da i en koalisjon som fikk inn ett medlem.

Alt er ikke ille
I alt pratet om et brakvalg er det også viktig å ha i bakhodet at vi snakker om ca. 10 prosent av EU-parlamentet. Det er lett å se seg blind på fremgangen partiene fra ytre høyre har hatt og skape en forestilling om en situasjon som er enda verre enn den er.

Det er omtrent halvparten av EU-landene som har fått inn partier fra ytre høyre i Parlamentet, og ikke alle partiene har hatt en fremgang. I Storbritannia har det mer tydelige rasistiske partiet, British National Party (BNP), mistet alle sine seter. Italienske Lega Nord, som var forventet å falle ut, mistet flere parlamentsmedlemmer, men har fremdeles fem seter. Gert Wilders parti i Nederland, Partij voor de Vrijheid, gikk tilbake, men beholder likevel 4 plasser. Belgiske Vlaams Belang har blitt halvert, men er fortsatt til stede med ett sete.

Det er også viktig å huske på at valgdeltagelsen ved EU-valg er veldig lav. Deltagelsen ved dette valget er omtrent som sist, som var det laveste noensinne, med omtrent 43 prosent.

Uavhengige ekstremister?
Det blir viktig og interessant å følge de ulike partiene og se hvorvidt de greier å samle seg i én eller to blokker. Vi har tidligere skrevet om EU-systemet. Europe for Freedom and Democracy (EFD) synes å være en sammenslutning som flere av disse vil søke seg til, men det er lite sannsynlig at de mest ekstreme partiene, og da i hvert fall de tre nazipartiene, får delta i denne gruppen. Det er derfor en mulighet, om enn lite trolig, at vi får se en ny og mer ekstrem gruppering. Kravet om minst 25 medlemmer og medlemmer fra minst 7 ulike land gjør at to grupper kan bli vanskelig å nå, så valgene de forskjellige partiene tar fremover, har ekstra stor betydning. Må de ekstreme partiene fortsette å være uavhengige, eller greier de å få med seg nok medlemmer fra andre partier til å kunne danne en egen gruppe?

Selv om vi ønsker å unngå en krisemaksimering, er det ingen grunn for å påstå at utviklingen ikke er bekymringsverdig. Et styrket ytre høyre fører til mer penger og mer makt til disse partiene, som i verste fall kan føre til en enda bredere oppslutning rundt neste valg. At nazistiske partier er inne, selv med få seter, er dramatisk. Nazisters budskap, politikk og ideologi er uforenelig med menneskerettighetene og de verdiene vi alle burde kjempe for å beholde.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Nazistene styrket i Europaparlamentet | Jakten på kunnskap

Kommentarfeltet er lukket.