Debattmøte: Er Frp et rasistisk parti?

Foto: Imbecillsallad

Tid: Tirsdag 14. januar kl 18
Sted: Kulturhuset i Oslo, Youngstorget 3

DEBATTANTER:
* Jon Rogstad, professor og forskningsleder hos Fafo
* Kristian Norheim, stortingsrepresentant for Frp
* Florence Aryanik, Ungdom mot rasisme, som ble truet til taushet på krystallnattmarkeringen i november
* Magnus Eriksson, redaksjonsmedlem i Radikal Portal, master om rasisme.
DEBATTLEDER: Linn Stalsberg, journalist og forfatter
——
Den svenske komikeren Özz Nujen og Aftonbladets spaltist, Ehsan Fadakar, mener Frp er rasistisk. Det gjør også Thiago Ferrer Morini, i spanske El País. Han sier: ”FrP fornekter det som det norske samfunnet er avhengig av; nemlig innvandringen. Slike holdninger kan man bare ha dersom man er rasist.» En rekke norske meningsbærere mener så ikke er tilfelle, for eksempel Jens Stoltenberg (AP) som sier: Jeg mener rasisme er når du diskriminerer mennesker på grunn av rase eller hudfarge… Det er jeg imot. Men jeg mener at det er desto viktigere å være tydelig i forhold til hvordan vi bruker ord og uttrykk som skaper fordommer som bygger opp avstand mellom mennesker. Der har vi som politiske ledere et ansvar, og der har jeg vært kritisk til mye av det Fremskrittspartiet har stått for og gjort, men jeg mener likevel det er et skarpt skille mellom det og rasisme.
SPØRSMÅL: Hva er rasisme og hvem har rett? Svenske kommentatorer som mener Frp er et rasistisk parti eller dem som forsvarer partiet mot rasismeanklager? Hvis Frp er rasistisk, hva er det ved partiet som gjør det rasistisk? Hvordan bekjemper vi rasisme?
Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned