Erna Solbergs egne riksmobbere

Foto: Statsministerens kontor/Torbjørn Tandberg

Med ansettelsene av Sandberg, Jensen og Listhaug som ministre forer Erna Solberg hverdagsrasismen og mobbingen hun påstår å være imot.

Cathrine Sandnes
Om Cathrine Sandnes (4 artikler)
Cathrine Sandnes er første vara for Rødt i Søndre Nordstrands bydelsutvalg.

Få dager etter 22. juli-terroren i 2011 uttalte Erna Solberg til VG at hun var bekymret for hverdagsrasismen. «Muslimer behandles slik jødene ble behandlet på 30-tallet», sa hun den gangen. Siden da har hun blitt statsminister. I sin første nyttårstale til folket var hun opptatt av mobbing. Hun har etter hvert innstilt tre riksmobbere i regjeringen. Sylvi Listhaug, Per Sandberg og Siv Jensen er alle kjent for sin hatske retorikk og for å spre fordommer om ikke-vestlige innvandrere generelt og om muslimer spesielt. Gjennom media, og fra talerstoler rundt om i det ganske land sprer de hat med statsministerens velsignelse. Det er ikke dette Solberg sikter til når hun snakker om hverdagsrasisme selv om det har blitt aldri så hverdagslig, og gir grobunn for hverdagsrasismen som Solberg påsto at hun var bekymret for.

LES OGSÅ om Per Sandberg: 50 nyanser av grums

Hvordan kunne det gå så galt?
Den svenske filmskaperen Ruben Østlund peker på noe vesentlig. I et intervju i Dagsavisen nylig sa han at kravet om provokasjon i offentligheten utgjør den virkelige mediekrisen i vår tid. «Etter Sverigedemokraterna handler absolutt alt om provokasjon, og deres oppslutning beror på at de og tematikken får stor plass i mediene». «Som politiker blir du ikke valgt om du ikke er kontroversiell», sa han videre.

Dette har vi også sett her hjemme. Jeg kunne ønsket meg en innvandrings- og integreringsminister som hadde kunnskap om og respekt for internasjonal rett og norsk lov, som var ansvarlig, som hadde empati, og naturligvis en som som ikke la konspirasjonsteorier til grunn for politikken. Det var så vist ikke det Solberg ønsket seg. Listhaug har selv uttalt at hun tror det er det at hun «kan stå i stormen» som var grunnen til at Solberg valgte henne. Det var nok også det at hun har et særlig talent for å skape storm vil jeg tro. Slik får de stadig oppmerksomheten rettet mot seg. Ruben Østlund satte det litt på spissen: «Om Donald Trump og Sverigedemokratene får femti prosent av all oppmerksomhet i mediene vil de også få femti prosent oppslutning ved valget». Målinger her hjemme den siste tiden viser at 55 prosent av befolkningen sier at de støtter Listhaug.

LES OGSÅ: Nazister og islamofober til støtte for Sylvi Listhaug

En retorikk etter Tumyrs smak
På Frps landsmøte i 2009 brukte Siv Jensen begrepet «snikislamisering» offentlig for første gang. Før den tid var det kun de som frekventerte de mest grumsete nettstedene som kjente begrepet, for eksempel SIANs (Stopp islamiseringen av Norge) nettside. Lederen i SIAN den gangen, Arne Tumyr, som var den første til å bruke begrepet «snikislamisering» i Norge, jublet. I forkant av det påfølgende landsmøtet til Frp skrev han følgende på organisasjonens nettside: «I denne måneden skal Frp ha sitt landsmøte. Vi håper at partiformannen og landsmøtet for øvrig følger opp på en slik måte at innvandrings-, asyl- og anti-islampolitikken blir den altoverskyggende sak under høstens valgkamp. Lykkes det Frp — med kunnskap og ufortrøden dristighet å få frem hva dette valget egentlig gjelder — at nå må det norske folk redde landet for kommende generasjoner — vil partiet kunne oppnå et brakvalg.»

Naturligvis fikk han ønsket oppfylt. Hvor hadde Frp vært uten innvandrere og flyktninger? Langt under sperregrensen vil jeg tro. Ifølge Dagbladet (26. januar 2015 ) mener 88 prosent av Frps velgere at muslimsk innvandring og islamsk påvirkning er en trussel for det norske samfunnet. De sa seg dermed enige i hovedbudskapet til den antiislamske bevegelsen Pegida.

Den samme Tumyr mener at islam og politikerne (les: de rødgrønne/ «kulturmarxistene») har ansvaret for 22. juli, ikke Breivik.  Han tror i likhet med Breivik på Eurabia-konspirasjonen om at det foregår hemmelige forhandlinger mellom venstrevridde politikere, akademikere og muslimer om at muslimer skal overta Europa. Det var bakgrunnen for at han ble innkalt som vitne av Breiviks forsvarere. Han bevitnet at Breivik ikke var alene om denne bekymringen. «Snikislamiseringen» sier de skjer gjennom at muslimer tar kontroll over og islamiserer alle samfunnsinstitusjoner som skole, helse, domstoler og myndigheter samt gjennom at muslimene snart vil være mer tallrike som følge av at de ifølge konspirasjonen ikke bruker prevensjon. Herav kommer begrepet «snikislamisering».

LES OGSÅ hvordan de borgerlige kalte Frp rasistisk før regjeringssamarbeiedet: En liten friskusliste

Halalkjøttrusselen
For Siv Jensen, Carl I. Hagen, Christian T. Gjedde og andre politikere og samfunnsdebattanter som har omfavnet begrepet er det at det bygges moskeer, at det serveres halalmat ved sykehjem og fengsler, tillates bønnerom og hijab «snikislamisering», selv om det naturligvis skjer helt åpent, rett foran øynene våre. For Frp beviser det at muslimer ikke ønsker å integrere seg (de har jo som mål å overta ifølge konspirasjonen).

Ingenting tyder på at det har skjedd «snikislamisering» i løpet av de årene som har gått siden Jensen introduserte oss for begrepet. Våre samfunnsinstitusjoner er intakte. Hun og hennes likesinnede fortsetter imidlertid å messe. Folk har blitt vant til begrepet, det er ikke så kontroversielt lenger. Hører folk løgn og oppspinn mange nok ganger kan det etterhvert bli «sannheter». Frps politikk består i å skremme folk, samtidig som de sier at det finnes en redning – nemlig Frp. At debattklimaet har hardnet i løpet av de siste årene tror jeg vi kan slå fast. Noen markante samfunnsdebattanter har gjort det til sin kampsak å forsvare rasisme. Enkelte har sågar gjort det til sin livsoppgave å spre hat og fordommer. Ingen blir vel så mye, lest, delt og likt på Facebook som denne gjengen. For en like-junkie er fremmedfrykt et sikkert stikk.

I realiteten er vi bare «truet» av at muslimer serveres halalkjøtt på sykehjemmet, at de gis mulighet til å praktisere sin tro gjennom å be i løpet av dagen, at det bygges moskeer og at kvinnene bærer hijab. Man skal være ganske lettskremt om man synes at det er truende.

Nå som folk har blitt vant til begrepet «snikislamisering» og det ikke lengre er noe oppsiktsvekkende ved det skjærper Jensen retorikken. I sin siste landsmøtetale viste hun til terroranslagene det siste året og sa: «Islamisme er ikke annet enn nazisme av verste sort», til jubel fra salen. Såvidt jeg vet ble hun bare sitert i media. Til stadighet kan man se at profilerte samfunnsdebattanter fra ytre høyre ikke skiller mellom islamisme og jihadisme. De demoniserer derved deler av befolkningen. Naturligvis er det bevisst. Når de oftest bare blir sitert på det får de «siste ordet».

Listhaugs egne snyltere
Listhaug har en litt annen retorikk. Hun baker påstandene inn slik at de ikke uttales direkte, men tas for gitt. «Vi må kreve at flyktningene integrerer seg» sier hun. Underforstått : de vil ikke det. «De må yte ikke bare nyte» underforstått : de er snyltere og vil ikke jobbe. La oss kalle det snikislamofobisering.

«Flykningene truer velferdsstaten» sier hun videre. Det er blant argumentene hun har brukt for å stramme inn. Nyliberale Frp har aldri vært en forsvarer av velferdstaten, snarere tvert i mot har de alltid ønsket å bygge den ned, noe regjeringen er godt i gang med helt uavhengig av flyktningestrømmen. De fleste, uavhengig av partitilhørighet ser betydningen av en sterk velferdsstat. I disse tider hvor arbeidsløshetstallene stiger, ansattes rettigheter svekkes og forankringen til arbeidslivet oppleves svakere for mange vil mange være bekymret. Statsråden peker på flyktningene som trusselen, setter svake grupper opp mot hverandre og styrer etter «splitt og hersk»-prinsippet. Samtidig beskytter regjeringen skatteflyktningene, de rikeste som koster samfunnet enorme summer hvert år.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Rødt Nytt (nr. 3. 2016) «Skatteflukt koster EU 1000 milliarder euro årlig. Til sammenligning koster 1 million flyktninger EU 12,5 milliarder euro. Det er med andre ord tydelig at det er skatteflyktningene, ikke Syria-flyktninger som truer velferden og demokratiet i Norge.»

Man skulle tro at Panama Papers-saken tilsa at regjeringen flyttet fokus til de flyktningene som virkelig koster penger, men disse tar de på med silkehansker.

LES OGSÅ: Panama Papers: Når Kristin Clemet ber oss roe ned vet vi det er på tide å protestere

Insentiv eller straff?
I integreringsmeldingen legges vekten på at den norske velferdmodellen er avhengig av høy arbeidsdeltakelse og at flyktningene derfor raskest mulig må komme ut i arbeid og bli skattebetalere. Det er vel og bra, men jeg går ikke god for metoden. Regjeringens middel for en «effektiv» integrering er bruk av «insentiver», eller på godt norsk; motivasjon. «Insentivene» viste seg i stor grad å være trusler om sanksjoner. Det ser ut som om meldingen har som utgangspunkt at flyktningene ikke har indre motivasjon for å integrere seg:

For eksemel vil regjeringen bare betale ut en liten del av introduksjonsstønaden til deltakerne i introduksjonsprogrammet. De vil kun få resten dersom de viser tilstrekkelig progresjon. Man trenger ikke ha mye kunnskap om kognisjon for å forstå at mennesker som nylig har opplevd sterke traumer vil slite med konsentrasjonen selv om de er motivert for å komme seg videre. I tillegg kommer at totalsituasjonen vil variere. Mange vil være bekymret for familie som er igjen i krigsområdene eller lever i flyktningeleire. Alle vet også at folk i utgangspunktet ikke har lik evne til å tilegne seg teoretisk kunnskap, og at noen er mer vant til å være i læresituasjon enn andre.

Jeg vil tro at vissheten om at man ikke vil få utbetalt nok penger til å klare seg vil utgjøre et stressmoment som kan svekke konsentrasjonsevnen ytterligere. Videre; hvordan måler man motivasjon? Det vil være både «godhetstyrranner» og andre tyranner i systemet. Hva da med rettsikkerheten? Skal de bruke skjønn? Skal de bruke skjema?

Hat forkledt som omsorg
Store deler av innholdet i integreringsmeldingen ble lekket før den ble presentert i stortinget i mai. Det ble for eksempel klart at regjeringen ønsker at enslige mindreårige kun skal få midlertidig opphold i det de ifølge Listhaug blir sendt på flukt av foreldrene slik at de kan sende penger hjem, og slik at foreldrene skal kunne komme etter gjennom familiegjenforening. Hun sa at hun støttet seg til UNICEF-rapporten om «Barn på flukt». Kommunikasjonssjefen i UNICEF Norge, Merete Agerbak-Jensen, sendte straks epost til statsråd Listhaug hvor hun skrev «Når det gjelder påstanden om at barn sendes ut som ankerbarn er dette en påstand vi har vanskelig å finne støtte for i rapporten». UNICEF sendte også klagebrev til justisdepartementet.

Vergene til de enslige mindreårige kunne fortelle at de kun kjente til ett slikt tilfelle. Listhaug repliserte at «En er en for mye» Fra stortingets talerstol 9. juni gjentok hun mantraet med sitt sedvanlige belærende tonefall: «Vi må få slutt på at barna sendes ut på en potensiell farefull reise». Hun vil ha oss til å tro at muslimske foreldre gjerne ofrer barna sine, og at hun er barnas beskytter. I realiteten ønsker hun å svekke rettighetene til de aller svakeste. Hun sprer hat og fordommer fra Stortingets talerstol og forkler det som omsorg.  Heldigvis fikk ikke regjeringen gjennomslag for forslaget! Integreringsministeren viser stadig at hun nekter å forholde seg til virkeligheten, hun «vedtar» virkeligheten : «Jeg synes ikke at jorden er rund jeg.»

Med slike vrengebilder av innvandrere er det ingen overraskelse at Sylvi Listhaug, i likhet med Siv Jensen, tiltrekker seg en del tvilsomme elementer. I februar i år var det støttedemonstasjon for henne hvor flere profilerte rasister og nazister stilte blant de 140 frammøtte.

LES OGSÅ: Sylvi Listhaug: Praktikanten som blei landbruksminister

Gratisjobb for Stordalen som integreringsverktøy
Listhaug og regjeringen foreslo at flyktningene skal jobbe i praksisplasser. Praksisplasser kan være nyttig, man kan få opplæring i et yrke og praktisere språket, men de fire konkrete forslagene hun har kommet med er så dårlige at jeg tror ikke hun har satt seg ned og riktig prøvd å finne hva som kan være positivt for integreringen. Jeg mistenker at hun med forslaget vil vise velgerne at » Ha! De skal jammen få yte ikke bare nyte»:

I 1.mai-talen hun holdt i Drammen sa hun følgende «Når eldre sulter på sykehjem er det ikke på grunn av mangel på mat, men mangel på hender.» Hun mener at det derfor er en god ide at flyktningene jobber i praksisplasser på eldresentre og sykehjem. Jeg kjenner ikke til hvordan det er med bemanningen på sykehjemmene rundt omkring, men dersom det er mangel på hender må det naturligvis opprettes stillinger. For øvrig skal praksiskandidatene være i tillegg til ordinært ansatte, ikke istedenfor nettopp fordi de trenger opplæring før de kan ivareta jobben.

Videre foreslo hun at flyktningene skal jobbe i praksisplasser ved Choice-hoteller. Stuepiken blir hverken integrert eller bedre i norsk der hun skal jobbe alene. «Choice er villige til å bidra i integreringen» sa Listhaug. Jeg vil uttrykke det noe annerledes: De er villige til å la folk jobbe gratis for seg.

Det tredje forslaget hennes er brøytebilkjøring, altså sesongarbeid uten noen mulighet til å praktisere språket.

Det siste forslaget er praksisplasser i skolekantiner i grunnskolen. Dette skal være et prosjekt for å gi flyktningene arbeidspraksis. Vi har som alle vet ikke felles matservering på skolen i Norge. Det ville nok vært mer relevant med praksis i ordinære virksomheter.

LES OGSÅ: En Thon-pike ser tilbake

Handling over ord
Mange husker sikkert at Erna Solberg, etter at hun hadde vært i sonderingssamtaler med Frp, KrF, og Venstre i Nydalen før valget i september 2013, ble spurt på en pressekonferanse om hun ikke syntes at det var problematisk at FRP brukte begrepet «snikislamisering». Siv Jensen hvisket henne i øret» ikke kommenter»,  Solberg lystret og svarte: «Det har jeg ingen kommentar til. Det er en gammel debatt som jeg tror vi er ferdige med forlengst». Debatten pågår i høyeste grad i dag tre år senere. Man kan kanskje kalle den en skinndebatt siden den i stor grad tar utspring i falske premisser, men den pågår og pågår.

Statsminister Erna Solberg; snakk deg gjerne varm om dine bekymringer for hverdagsrasismen og mobbing, men jeg hører ikke hva du sier fordi handlingene dine roper så høyt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

23 kommentarer på Erna Solbergs egne riksmobbere

 1. AvatarLyn_Gordon // 2016-07-26 kl 17:24 //

  «I realiteten er vi bare «truet» av at muslimer serveres halalkjøtt på sykehjemmet, at de gis mulighet til å praktisere sin tro gjennom å be i løpet av dagen, at det bygges moskeer og at kvinnene bærer hijab. Man skal være ganske lettskremt om man synes at det er truende.»

  Det som er skremmende er at vi ikke greier å hegne om våre verdier og prinsipper.Å tillate dyremisshandling(halal), barnemisshandling(omskjering) kvinnediskriminering(hijab/niqab/burka/burkini) spesielt da på barn i skolen.

  Ingen har sagt som jeg vet om ihvertfall at Vesten/Europa/Norge blir islamsk i løpet av få år. Det er snakk om generasjoner, men når Norge har byttet ut nesten 20% av befolkningen på bare 30 år og utviklingen går eksponensielt så trenger en ikke være matematiker for å se hvor det KAN komme til å ende.. Jeg er ikke veldig bekymret enda, men trodde ærlig talt vi var kommet over at religion preger folks liv. At vi har så mange da spesielt fra venstresiden som kjempet i mot kirkens makt nå heier frem religiøse mørkemenn er rart. At islamistiske symboler og tenkemåter blir innbitt forsvart i «multikulturerns» navn.

  PS med islamistisk mener jeg politisk islam en ideologi så hatefull at den er helt oppe med nazismen og facismen. Det er den som skaper skiller mellom muslimer og ikke-muslimer, ikke at noen ønsker den dit peppern gror.

  • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-26 kl 20:28 //

   Med henvisning til hva du legger til grunn
   som brytninger med «våre verdier og prinsipper»;

   1.
   «Halal er dyremishandling».
   Som pescaner (spiser ikke pattedyr eller fugler) så mener jeg verken halal-slakt
   eller ordinær slakt slikt den foregår i Norge er human nok. Når det er sagt så
   ser jeg ikke hvordan halalslakt, slikt den utføres i Norge er noe verre en ordinær
   slakt. Den eneste forskjellen hos Nortura, Norges største merkevarehus for kjøtt
   og egg, er at det bes en kort bønn for de dyrene som skal bli halalkjøtt før
   blodtapping. Blodtapping skjer ETTER at dyra er lagt bevistløse av elektrisk
   støt (http://www.aftenposten.no/okonomi/Norturas-slaktemetode-er-na-godkjent-som-halal-44674b.html.)
   For øvrig stiller jeg meg tvilende til din tilsynelatende omsorg for husdyrs
   velferd. Kun 1,3 % av Nortunas slaktede dyr går til halalmat. Hvis du virkelig
   er den dyrevenn du fremstiller deg selv som burde det være en enkelt sak å finne
   kommentarer fra deg i dyrevern –eller velferdssaker, men når jeg søker på «dyr»
   blant dine 440 kommentarer registrert hos Disqus finner jeg ingen. De eneste
   referanse jeg finner til din omsorg for dyr er når du bruker det om halalslakt.
   Så ditt vikarierende argument om «dyreplageri» er ikke bare feil, men moralsk
   bankrått.

   2.
   «Omskjæring som
   barnemishandling». Her regner jeg med at du sikter til omskjæring av kvinner og
   ikke menn, ettersom omskjæring av men praktiseres i nesten like stor grad i
   ikke-religiøs sammenheng som i religiøs sammenheng (som i f.eks. USA eller
   Australia). Dette argumentet begynner jeg å bli temmelig lei av. For siste
   gang: Dette er ikke en utelukkende muslimsk ukultur og har heller ikke utspring
   i noen av de abrahamistiske trosretningene! Denne ukulturen er etterlevninger
   av Nordafrikansk overtro og praktiseres av både kristne og muslimer. Omskjæring
   av kvinner er ett viktig problem på verdensbasis som kunnskap lett kan bøte på,
   men heldigvis er dette et mikroskopisk problem i Norge.

   3.
   «Hijab, niqab, etc., som
   kvinneundertrykking». Niqab bæres av ett så lite antall kvinner i Norge at det
   like godt kunne vært null og burka eksisterer ikke i det heletatt. Når det
   kommer til hijab så er det nok tilfeller hvor dette hodeplagget blir påtvunget kvinner
   av autoritære andre, men er i hovedsak ett valg de fleste gjør selv; ikke ulikt
   valget mellom kristelig eller borgerlig konfirmasjon. For en nøktern kort gjennomgang
   av hijabens historie vil jeg anbefale denne artikkelen fra Forskning.no (http://www.aftenposten.no/okonomi/Norturas-slaktemetode-er-na-godkjent-som-halal-44674b.html).
   Men også i denne saken så vil jeg stille din motivasjon i tvil. Da jeg igjen
   søker gjennom dine kommentarer på Disqus, nå med søkeordene «kvinne» og «likestilling»,
   finner jeg kun disse ordene i tilknytning til kommentarer som du nok vil
   definere som «islamkritiske». Du tar aldri til ordet for f.eks. å kritisere skeivheten
   i lønninger og lederstillinger eller om kvinners møte med hverdagssjåvinismen.

   Det er for meg tydelig at du kun bruker de
   ovenfor nevnte argumenter kun for å snylte på deres iboende moralske og etiske
   kapital. Du gjør dette fordi du vet at dine egentlige ankepunkt mot islam og muslimer
   ikke tåler dagens lys. Dyre-, barne-, eller kvinnemishandling er bare viktige
   begreper for deg i den utstrekning de kan brukes som argumenter mot Islam.
   Feilaktig sådan.

   PS: Rælet ditt om befolkningsendring
   gidder jeg ikke å diskutere da du tydeligvis ikke evner å lese statistikk
   skikkelig.

   • AvatarLyn_Gordon // 2016-07-26 kl 22:02 //

    1.
    Halal slakt ER dyremisshandling. Kutte over strupen på dyr mens de lever, mens dyra bak i køen må se på sine atrsfrender blør ut foran dem er reint barbari. At de i Norge pynter litt på det med bedøvelse hjelper ikke på det. Det er også de kristne og ikke-religiøse på f.eks aldershjem eller fengsel som blir tvunget til å være med på uskikken og spise halal. Er ikke deres rettigheter like viktige som de religiøses?
    Til din informasjon er jeg opptatt av dyr og da spesielt rovdyrsplitikken. La ulven/gaupa/jerven/bjørnen leve 🙂 Har muligens ikke diskutert det så mye på Disqus platformen uten at det skulle ha noe med saken å gjøre.

    2.
    Det er omskjæring for menn jeg mener, da kvinnelig omskjæring er allerede forbudt etter det jeg vet. Å kutte i små barn uten medisinsk grunn er barnemisshandling i min bok. Om det er religiøs eller ikke religiøs grunn er meg revnende likegyldig.

    3.
    Jeg ser Niqab/burka(kjenner ikke forskjellen) daglig og bare på få år har det blitt mye mer utbredt. Samme med Hijab. I tillegg til at det er veldig segregerende er det ikke til å komme unna at det er ett symbol på Islamisme(politisk islam). Det står ingenting om det i hverken koran eller haddith. At voksne kan bestemme selv, ihvertfall hijab er greit for meg selv om jeg ikke liker det. Men når barn blir påtvunget det da spesielt i skolen som burde være en friplass for religiøs indoktrinering.

    Du kan mene hva du vil om mine motiver og jeg innrømmer glatt at jeg er anti-religion. Komfimerte meg selv borgerlig for 35 år siden og håper virkelig folk(flere) begynner å tenke selv. Nå står slaget mot islam da kristendommen er temmet og ikke påvirker vanlige folks hverdag lengre. Vi har enda kamper mot indoktrinering i kristne sekter også, men de har i hvertfall ikke en haug med krav som påvirker andre.

    PS: er det feil at Norge har gått fra ca 1% til 18% innvandrerbefolkning på 30 år? Tar SSB feil når de sier at nordmenn kan være minoritet i eget land innen 2100?

    • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-26 kl 22:48 //

     1.
     Du kan umulig ha lest det jeg skreiv. Det ble kanskje mye så jeg skal oppsummere: Jeg mener også at slakt av dyr i Norge er for lite human. Dyr slaktet til halal og dyr slaktet på ordinær måte behandles HELT LIKT, med unntak av en liten bønn. Bedøvede dyr kan ikke se eller føle noe som helst. Forstår du nå?

     2.
     Hvis du mener det er revnende likegyldig om gutter omskjæres på religiøst eller ikke-religiøst grunnlag, hvorfor tar du det da til inntekt for ditt argument mot islam kontra «våre verdier og prinsipper»?

     3.
     Om du ikke kjenner forskjellen på niqab og burka hvordan kan du da vite at du ser det daglig? Hva du ser trenger forøvrig ikke speile hva som er virkeligheten.

     Sukk. Hvor lenge skal dere islamofober misbruke den statistikken? Jeg gidder som sagt ikke forklare flere av dere, men lar heller SSB selv forklare deg hvorfor du tar feil: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvor-mange-innvandrere-er-det-og-blir-det-i-norge

     https://www.nrk.no/norge/eksperter-avliver-frp-pastand-1.10937380

     • AvatarLyn_Gordon // 2016-07-26 kl 23:15 //

      1.
      Er det ikke forskjell på å kutte strupen på dyr og å skyte med bolt-pistol? Får si som Kari J. Prøv å skjær over strupen på 10 dyr om dagen og se hvor gøy det er.. Hva med dem som ikke vil ha noe med halal å gjøre? Har ikke de like store rettigheter?

      2.
      Fordi antallet går opp med mange muslimske innvandrere. Fordi vi nettopp hadde en stor diskusjon om nettopp omskjæring for gutter og selv om alle medisinske eksperter frarådet det så turde ikke politikerne gjøre noe med det. Her var det sikkert like mye press fra jødiske som islamske grupper, kanskje også Amerikanere for alt jeg vet.

      3.
      Når det er heldekkende fra topp til tå, så er det enten niqab eller burka så mye vet jeg…

      Så kommer stemplingen ja.. Er Islamofob ett ord engang? Latterlig er det uansett. Her er en nyere statistikk fra SSB. I høy-alternativer er det allerede i 2060 9mill innbyggere i Norge. Og når en vet at den etnisk-Norske befolkningen ligger stabilt på ca 4mill så er vel det ganske klart eller?

      https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkfram

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-26 kl 23:43 //

      1.
      Men pokker da! Les nå hva jeg skriver! Dyra behandles HELT LIKT! De forblør ETTER de er bedøvet! Skjønner du ikke det?

      2.
      Så det er greit med omskjæring så lenge det ikke skjer i Norge? Fantastisk godhjerta av deg. Hvilke medisinske eksperter fraråder omskjæring av gutter? Kilde!

      3.
      Du vet ikke mye skjønner jeg. Hijab dekker hode (og ofte hals), niqab dekker i tillegg munn og nese og burka er heldekkende drakter med en liten rute med nett foran øynene. Hvis du ser noen med burka i Norge, vær så snill, ta ett bilde, for det vil være den første.

      4.
      Den «Norske» befolkning ligger ikke stabilt på 4 mill.! Hadde du lest bitte-litt av de linkene jeg sendte deg hadde du skjønt det.

      Men takk for den oppdaterte statistikken, den må være RADIKALT forskjellig fra den fra 2013. Lese den skal jeg vertfall og det er mer enn hva jeg kan si om deg.

     • AvatarLyn_Gordon // 2016-07-26 kl 23:58 //

      1. Såklart skjønner jeg det.. Mener fortsatt å skjøre strupen over på dyr er bestialsk om de er bedøvet eller ikke.

      2. Hvordan klarer du å trekke ut at jeg synes det er greit om det skjer utenfor Norge?
      Kilde er bl.a en debatt fra Dax18 hvor både medisinsk ekspert og barneombudet var veldig kritisk. Finner ikke den i farta, men her er en.
      http://tidsskriftet.no/article/3413283.

      3. Vet godt hva hijab er. Umulig å gå uten å se den overalt.. Er niqab da jeg ser forholdsvis ofte i Oslo og Drammen hvor jeg ferdes mest.

      4. Jo, den etnisk Norske befolkningen ligger stabilt på ca 4 mill. SSB regner på sin politiske måte og der kan ikke nordmenn bli minoritet uansett fordi 2. generasjon regnes som Norske

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-27 kl 00:33 //

      1.
      Herregud. ALLE dyr blir bløddut. Også dyr som ikke skal bli hallalmat. På samme vis. Ved kutting av halsårer eller åpning av brystet. Kan du gi deg nå?

      2.
      Fordi du mener at «…antallet går opp med mange muslimske innvandrere». Disse ville jo blitt omskåret om de bodde i Norge eller ei. Her er hva den Norske legeforening mener om omskjæring av gutter: http://tidsskriftet.no/article/3413283. De mener bl.a. at inngrepet har flere positive enn negative sider. Sånn. Ferdig med den.

      3.

      Kan det henne det er de samme 4-5 meneskene du ser ? Eller har du ett eget register?

      4.
      Du bruker lenker til SSB som
      kilde, men hevder videre at de ikke regner riktig? Å mene at andregenerasjons
      innvandrere ikke er Norske er utvetydig rasistisk.

     • AvatarLyn_Gordon // 2016-07-27 kl 01:34 //

      Om du ikke vil se forskjell på å kutte strupen på ett levende dyr og vanlig utblødning for det være opp til deg. Jeg har sett med egne øyne Eid-slakt i ett muslimsk land når hundrevis av dyr står på rekke, blir kuttet strupen over på og dør i en blodpøl mens vettskremte dyr ser på. Det er en bestialsk tradisjon basert på overtro og ikke dyrevelferd.

      Norge har ingen kontroll over andre land. Synes du barneekteskap skulle vært lovlig i Norge? De blir jo giftet bort om de bor i Norge eller ei i følge din logikk. Om du leser ut av den linken at det er flere positive sider enn negative så deg om det. Synes du likevel det er riktig å skjære i små barn som kan få ødelagte liv på grunn av det? Hvor går grensen. Innsnørte føtter som i gamle Kina? Halsringer for lengre hals?.

      Kanskje det, det er umulig å se hvem som er under de greiene. Det er uansett ett islamistisk, undertrykkende og diskriminerende plagg.

      Har ikke hevdet de regner feil. Det er imidlertid store usikkerheter og SSB beregner av en eller annen grunn at innvandringen vil gå ned etter 2030. Det kan veldig fort gå den andre veien med den eksplosive økningen i jordas befolkning pluss mulige klimaforandringer. Er det rasistisk å si at den etnisk norske befolkningen vil være i mindretall innen 2100 så er virkeligheten rasistisk…

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-27 kl 16:02 //

      Jeg begynner nesten å tro at du spiller dum for å irritere meg. Utblødning av dyr skjer på samme vis, om dyret skal bli halalkjøtt eller ikke. Eneste forskjellen er bønnen.

      For øvrig gidder jeg ikke diskutere med deg lengre, da du åpenbart ikke forstår noe av det jeg skriver eller gidder å lese noen av tekstene jeg lenker til.

      Det at jeg ikke gidder deg lengre tar du sikkert som en seier. Velbekomme.

     • AvatarLyn_Gordon // 2016-07-27 kl 19:32 //

      Utblødningen skjer mens dyret lever. Det er du som spiller dum for å forsvare overtro.. Og du har fortsatt ikke svart på om hva du mener om rettighetene til de som ikke vil ha halal-kjøtt på f.eks sykehus/hjem fengsel osv.

      Det du har produsert er en 4 år gammel lenke til SSB som jeg har lest før. Ellers er det du kommer med stråmann og brunbeising. Standard ytre-venstre.

      Det som er problemet mitt med den regressive ytre venstre er at «dere» kjemper så hardt for å islamifisere våre samfunn når de fleste( ihvertfall mange) fra muslimske områder flykter fra de islamister og ekstrem-religion. Mens ytre venstre som før har kjempet mot religion nå tar mullaene og islamistenes side konsekvent. Alle som angriper ett sett med ideer og en ideologi er rasister og det nye favorittordet islomofobe.

      Samme med artikkelforfatter her. De som kritiserer en ideologi og kultur/skikker fra 1400 år siden er liksom mobberne. Bestemt av godhetsposørene som blir kollektivt krenket på vegne av alle muslimer. Som da henger ut og mobber enkeltpersoner med navn. Snakk om bakvendtland . Men nå ser det jo ut som dere har fått mobbet Listhaug ut av politikken så da er dere vel fornøyde..

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-27 kl 21:33 //

      Jeg er som sagt ferdig med deg.

     • AvatarLyn_Gordon // 2016-07-27 kl 22:49 //

      Godt er det.. Du har ikke kommet med en eneste grunn til å forsvare islamist symboler blir normalisert utenom at de som er kritiske til dem er islamofobe. Religionsfriheten trumfer ikke menneskerettigheter og barnekonvensjonen takk og lov. At du heller ikke forstår at mange er bekymret for at nordmenn blir minoritet i Norge i løpet av 50-100 år sier og litt. Hvis du fortsatt ikke tror det er sånn kan du jo se litt på fødselraten til Norske kvinner de siste 30 år og prognoser for dem fremover. Og så sammenligne de tallene med 9 mill innbyggere i 2060.

    • AvatarStein Voll // 2016-07-26 kl 23:51 //

     I Norge er det påbudt å bløgge en fisk. Dvs samme slaktemetode som som du forakter så mye. Det er gjort forsøk på laks-slakterier, om innføre bedøving, før bløgging. Men jeg vet ikke hvor langt de har kommet med dette.
     For øvrig er det fiskeriminister Per Sandberg, som har ansvaret for avlivingsmetodene til fiskerne. Så jeg synes du skulle ta denne saken opp med han ?

 2. Avatarknut e. berger // 2016-07-26 kl 19:52 //

  «I realiteten er vi bare «truet» av at muslimer serveres halalkjøtt på sykehjemmet, at de gis mulighet til å praktisere sin tro gjennom å be i løpet av dagen, at det bygges moskeer og at kvinnene bærer hijab. Man skal være ganske lettskremt om man synes at det er truende.»

  Hva er det du foreslår? Jeg er fristet til å «gratulere deg» med en nokså bisarr timing, men antar at du av en eller annen grunn ikke er orientert om utviklingen rundt om i Europa de siste ukene. Men noe må du da ha fått med deg?

  Ifølge mediene så driver moderate muslimer med terrorvirksomhet, ingen av dem er radikale, ingen spesielt religiøse. Litt misstilpasset riktignok, noe depresjon, følelse av utenforskap….slik som de fleste av oss dødelige har det av og til.

  Vi risikerer mer en halalkjøtt osv. Dette eksempelet er for dumt. Ingen tvinger en til å spise Halalkjøtt, dessuten det man ikke vet har man ikke ondt av. Om muslimer visste hvor mye svin de har spist, i den troen at det var ordentlig halal…..

  Hva forslår du helt konkret, annet enn å kritisere politiske konkurrenter samt fokusere på et mindretall, med teorier alà Eurabia etc…Hvor hadde dere, i ditt parti vært, uten disse bevegelsene?
  Forstår du ikke at dere er gått ut på dato? dere ute på ytre fløyene. Det handler om de som er underpriviligerte. De som ikke har eller eier, helt uavhengig av hudfarge eller etnisk opphav. De som ikke lenger har noen som taler deres sak. Jeg vil gjerne si uavhengig av religion også, men det virker som om det ikke lenger nødvendigvis er tilfelle. På dèt feltet har jeg imidlertid fortsatt håp. Håper det er Nrk og aftenposten som tar feil; hakker du ihjel kvinner deriblant en høygravid eller meier ned over 80 personer, deriblant barn, er du ikke moderat. Uansett hva nrk og liknende skal ha meg til å tro. Jeg er nok dum og gammeldags, men ikke så dum.

  Så, hva har du gjort for arbeidere, for folk uten arbeid. Hva gjør du for de som har pårørende og venner som er drept i Europa de siste dagene. Hva gjør du for muslimske kvinner som ønsker bryte ut? Du trenger ikke snakke om land utenom Europa. Jeg håper du er enig i at Norge ikke burde involvere seg som krigsmakt i andre land. Hva USA og andre angår, får de feie for egen dør. Nå er det snakk om Norge og Europa. Hva gjør dere?

  Det handler om litt større risk enn å få i seg Halalkjøtt. Forresten, hva består egentlig risikoen i der?

  • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-26 kl 21:16 //

   Når medier legger vekt på at flere Islamske terrorister har lite kunnskap om Islam (for det er det du sikter til, ikkesant?), så er poenget at det ikke er Islam i seg selv som er motivator ogdrivkraft for gjerningspersonene, men andre politiske og sosiale grunner. Dette har jeg skrevet om hær: https://radikalportal.no/2016/05/10/islam-er-ikke-problemet/.Dette betyr selvsagt ikke at moderate muslimer er mer disponert for terrorisme, slik du ondsinnet antyder.

   Posttraumatisk stress-syndrom, voldtekter, tortur, drap av familie (gjerne foran deres egne øyne), kidnapping, vilkårlige arrestasjoner, etc., etc., etc., er ikke sammenlignbart med «følelse av utenforskap, noe depresjon og mistilpasning» som du så hånlig fremstiller det. Dette er noe et hvert empatisk menneske forstår.

   Fortell meg, Knut E. Berger, hvor mye halalkjøtt har muslimer spist, som de i god tro trodde var halal? Svar meg du, som visstnok har tall på dette?

   Det er ikke artikkelforfatters ansvar eller plikt å opplyse deg om hva hun har gjort for arbeidere, arbeidsløse, etterlatte eller muslimske kvinner. Det er også ravende likegyldig.

   • Avatarknut e. berger // 2016-07-26 kl 22:04 //

    Jeg antyder ikke at medier mener muslimske terrorister har lite kunnskap om islam. Vil tro disse terroristene vet mer om islam enn f.eks. nrk. Og dersom du vil diskutere, vennligst ikke ilegg meg meninger; jeg antyder ikke at moderate muslimer er «mer disponert». Det er, om du forstår det jeg skrev, motsatt. Jeg tror IKKE på denne ekle og påtatte teorien til nrk ol., om at det er moderate som står for dette. Dèt forstod du, men valgte å lese meg helt motsatt. Slutt med det, om du vil diskutere med meg.

    Når man er i stand til å utføre slikt så er du, og der ser vi ut til å være delvis enige, totalt skrudd. Hva som avstedkommer dette er nokså sammensatt vil jeg tro. Å være vitne til grusomhetene du nevner vil selvfølgelig kunne trigge mental lidelse. For noen, ikke alle…langt i fra, vil det være sykdom med symptomer som setter en istand til denne type terror. Det finnes så mange mennesker som har samme traumatiske bakgrunn som IKKE sverger til denne terroren så traume kan ikke forklare alene. Når det gjelder utenforskap osv. Så er det det samme der. Om du leser meg dit at jeg sammenlikner traume med å føle seg utenfor, så må jeg bare ta selvkritikk for elendig formulering; Jeg tror nemlig IKKE at følelsen av å være utenfor kan forklare dette. Det hører sikkert med i miksen, men funker ikke alene. Altfor mange «outcast`s» av forskjellige typer som IKKE gjør slikt, så den tesen er lettvint og håpløs. Islam rommer tilstrekkelig med agg mot annerledestroende og tilstrekkelige formaninger om slike handlinger vi ser nå, at det må være hevet over enhver tvil at islam en en meget sentral faktor, blant mange. Jeg vil gå så langt som å påstå at den er en fellesnevner. Men heller ikke denne funker alene. De fleste muslimer ville ikke drømme om dette. For islam rommer også mulighet til å tolke annerledes. Her er det på sin plass å gjenta meg selv: det er her jeg er helt uenig med nevnte medier. Jeg tror ikke en dritt på den teorien. Og det bekymrer meg at de kan arbeide langs en slik linje.

    Du virker til å være noe av en psykolog: Jeg oppfatter deg dithen at du tviler på mine evner til empati. Til det er det bare å si at jeg er inhabil. Du tror vel ikke en uten empati ville innrømme det? Så ser det ut til at du blander litt i årsak og virkning. Når det gjelder tortur, voldtekt og ekstreme sanseinntrykk så er det slik at de kan, IKKE alltid, føre posttraumatisk stress syndrom. Sistnevnte er altså ikke noe traume i seg selv. Jeg forstår naturligvis at du ikke tror det, du var bare, slik jeg var…litt klønete i formuleringen. Slik føles det når noen leser deg feil med vilje 🙂

    Vedrørende halalkjøttet så synes jeg du virker litt barnslig; du vet like godt som meg at slik statistikk ikke finnes. Jeg har vært på etpar tilstelninger der pølser og hamburgere stod på menyen. Det ble litt rot og surr i logistikk og håndtering, NEI…IKKE med vilje! Men det ble sik at man strengt talt ikke visste. Muslimene gav blaffen. Jeg er naturligvis kun èn person og kan ikke gjøre krav på at mine observasjoner skal være statistisk signifikante. Men disse to hendelsene, hvorledes folk ikke reagerte, tilstelningenes art, hvor i landet osv….sier meg at mine observasjoner langt fra var unike. Dette vet du også veldig godt.

    Artikkelforfatteren har absolutt ingen plikt overfor meg, heldigvis. Men siden hun tross alt publiserte artikkelen på en dag som dette, etter så mye jihaddrit..der blant annet en prest fikk halsen skåret over i sin egen kirke, så tenkte jeg vel at hun var litt stridslysten og kanskje var klar til å bakke opp sine meninger og sin politikk. Derfor simpelthen spurte jeg, slik du spør meg.

    Jeg finner det forøvrig naturlig at hun ikke svarer på akkurat hva hun har gjort, eller hva hun tenker gjøre, jeg mener ikke kun henne men hennes kamerater også. Personlig tror jeg ikke hun har gjort en dritt. Og jo, det synes jeg er relevant. At du synes det er ravende likegyldig….vel, deg om dèt.

    • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-26 kl 23:23 //

     Du forfekter at det er Islam og ikke politikk som er drivkraften til terroristene, såpass forstår jeg deg. Og du har rett i at du ikke antyder at medier mener muslimske terrorister har lite kunnskap om islam, det er det jeg som gjør. Jeg tror NRK har eksperter som kan mer om Islam enn mange av terroristene, det er hele poenget mitt.

     Det som ser ut til å være hele poenget ditt er at psykisk syke mennesker med «tilpasningsproblemer» sjeldent utfører uhyrligheter og terror. Det er først når dette mikses inn med Islam at folk begynner å smelle av bomber. Skriften mellom linjene dine taler høyere en teksten selv.

     Din lemfeldige holdning til muslimer som får i seg ikke-halal kjøtt ser ut til å være en diametral motsetning til din indignasjon over at det serveres halalkjøtt til innsatte og pensjonister. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen?

     Det er ikke opp til ditt forgodtbefinnende å utfordre noen på saker som ikke er relevante for tema. Det er rett å slett dårlig debattskikk. Det finnes nok av kommentarfelt for de sakene du ønsket å ta opp. Dessuten ba du henne ikke bakke opp verken politikk eller meninger, men å ramse opp hva hun har gjort eller ikke gjort for den ene og den andre.

     At du mener hva artikkelforfatter har gjort for arbeidere er relevant for en debatt om mobbing og rasisme sier mer om deg, enn det gjør om meg.

     For øvrig mener jeg Karthago bør tilintetgjøres.

     • Avatarknut e. berger // 2016-07-27 kl 11:37 //

      Nei, jeg sier ikke at det er islam og ikke politikk som er drivkraft. Jeg mener det er flere faktorer/drivkrefter. Men å tro at islam ikke er den sentrale faktoren blir uforståelig for meg. Jeg vil gå så langt som å sammenlikne med forskjellige drinker i en bar; du kan ha så stort utvalg du bare vil, med så mange forskjellige ingredienser, men uansett hvilken drink, alkohol er en av delene. Så kan vi være enige i at alkohol er ok i seg selv. Men missbruk? Dessuten, islam, i denne kontekst, er også såpass politisert at det av og til kan være vanskelig å se hvor religionen slutter og politikken begynner. Videre, er det vel klart det er mange av disse terroristene, som utfører ugjerningene som ikke akkurat er imammateriale. Men, de som står bak og bestemmer hva, hvor, hvorledes etc. Og som i tillegg kommer med fathwaer samt oppfordrer alle muslimer, medlemmer av is eller ei, til å begå vold mot vesten og våre verdier….de kan sin koran og sin religion. Hva nrk`s «spesialister» angår. Vel, «spesialist» er meg bekjent ingen beskyttet tittel. De fleste som utfører dette er kun kanonføde, nyttige idioter i hendene på kynikere.

      Du sier det ikke er «islam i seg selv» som er drivkraft, men sosiale og politiske forhold, så bruker du deg selv som kilde…….da jeg leste det tenkte jeg umiddelbart på Gaius Julius Caesar, «nå er det like før han begynner å omtale seg selv i 3person også, tenkte jeg». Så ser jeg nå avslutningen på ditt tilsvar! Morsomt.

      Ja, jeg mener bestemt at folk som er rammet at psykisk lidelse og dermed lider av symptomer som igjen gir tilpasningsvansker ikke automatisk begår vold eller terror. Hos noen, spesielt kanskje om man lider av paranoide forestillinger og i tillegg er psykotisk, så kan det foreligge voldsrisiko, spesielt under psykose. At de dermed utfører terrorhandlinger pga. av dette tviler jeg på. Men der er jeg redd vi må vente på forskningen. Vet faktisk ikke om det foreligger noe data på dette. Jeg mener heller ikke at terroristene er så syke. En person med slike lidelser ville neppe klart den taktiske delen av planlegging opp mot selve aksjonen. Det strategiske er det jo, som jeg var inne på, andre som tar seg av. Nede på det taktiske nivået kreves en viss evne til improvisasjon. For å få til dette bør man nok være noenlunde «i vater». Så de er nok ikke så syke, verken i gjerningsøyeblikk eller rett forut. Det blir vel litt som med abb, ravende gal og så sjuk så sjuk….i besittelse av en verdensanskuelse, en stor historie; her er det bare å fylle inn det som passer..religion, ideologi, konspirasjonsideer…u name it. Til tross for galskapen, fullstendig tilregnelig. Både strafferettslig og generelt.
      Så blander man inn andre faktorer. Raseri, fullt forståelig forøvrig, over vestens innblanding og ugang, forestilling om hevn. Hvem kan klandre dem? Mildt sagt vanskelig stilling hjemme, for de som bor med sin familie, der de skvises mellom krav fra to kanter. Rasisme, klart det finnes rasisme ute i vårt samfunn også. Det blir for mye, det kan hvem som helst se. Men dette er ikke tilstrekkelig. Fordi det finnes så mange folk i samme situasjon, fra andre deler av verden. De ser ikke ut til å ha samme hangen til å drepe mens de hoier om at guden deres er større.
      Så hvor ille jeg synes dette er, så kommer iallefall ikke jeg unna at islam alltid er èn av flere bestanddeler når det kommer til denne type terror. Du kan jo spørre andre muslimer rundt omkring på vår klode. Jeg er dessverre ikke istand til å bruke meg selv som kilde, men du kan jo ta en titt på dette: http://www.visionofhumanity.org/#/page/our-gti-findings

      Jeg synes forøvrig du er noe autoritær i din stil, det hadde nok gjort seg med en mer ydmyk tilnærming. Når jeg mener jeg kan spørre/utfordre artikkelforfatter på saker som jeg finner relevante utfra min vinkel, som i utgangspunktet var hennes svært usaklige timing for publiseringen, vel så er det min mening. At man kan trekke inn andre problemstillinger i temaet bør også kunne gå. Terror slik den utfoldes, bl.a. med rasisme som nok en drivende faktor, fører til enda mer rasisme. Blir en ond sirkel dette.

      Jeg oppfatter deg slik at du mener noe av det jeg tar opp ikke skal debatteres her inne, men andre steder. Jeg er tilhenger av ytringsfrihet, dog under ansvar. Dersom radikalportal mener disse temaene ikke skal kunne drøftes her inne, så regner jeg med at de klarer å kommunisere det til meg. At du har din mening er jo helt greit. Men du kan i det minste redegjøre for hvorfor «faciten» er slik du mener. Jeg var nokså klar tror jeg, på at jeg mente henne OG hennes kamerater i partiet Rødt. Dersom artikkelforfatter ikke vil eller gidder svare, så er det hennes fordømte rett. En rett jeg respekterer. Kanskje skulle du også respektere denne. Føler hun mine spørsmål er verdt et svar, vel..la henne svare selv.

      For øvrig vil jeg minne deg på at du er ingen Cato.

     • AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2016-07-27 kl 21:30 //

      Da jeg refererer til min egen artikkel, gjør jeg det for å klargjøre hva jeg mener om hva som ligger til grunn for flere terroristers motivasjon. I artikkelen finner du kilder som ikke jeg tar kredit for.

      Jeg forstår at du mener det er flere faktorer som skaper en terrorist, men mitt ankepunkt er at du til stadighet peker på Islam som den utløsende faktor, som selve katalysatoren for terrorhandlinger. Det er her jeg mener du går for langt og blir for ensidig i din analyse. At det står mørkemenn bak flere av disse angrepene stemmer, men også deres motivasjon er politisk. I min artikkel, som jeg henviser til, drar jeg frem IRA som sammenligning. De brukte katolisismen som ett samlende verktøy, men hadde forskjellige idehistorie og ett felles mål. Betyr det at vi skal skylde all volden de sto for på alle katolikker, eller på det katolske budskapet i seg selv?

      Islam er ikke den utløsende eller viktigste faktor i volden vi er vitne til for tiden, kun innpakningen på pillen vi tvinges til å svelge. Radikaliseringen og volden som følger er ett resultat av politikken og imperialismen vi i vesten tukter Midtøsten med. Denne volden er ikke ett resultat av en spontan religiøs oppvåkning i ett politisk vakuum, men en kulminasjon av vår egen fremførsel.

      I Norge har alle terrorangrep blitt utført av ekstremhøyre og nazister, det satt ingen imam bak dem.

      For meg må du gjerne diskutere hva du vil på radikal portal, men da i tråder som er relevante for temaet.

      Til slutt vil jeg si at jeg finner det gledelig og morsomt at du tok min referanse til Cato.

     • Avatarknut e. berger // 2016-07-27 kl 21:58 //

      Se der, der begynner vi å nærme oss noe som ligner på enighet. Jeg mener altså ikke at islam er den utløsende faktoren. Det kan være fristende å mene det, det skal jeg innrømme. Fordi det hadde vært lettvint. Det finnes imidlertid ingen logikk, slik jeg ser det, i en slik antakelse. Det er kun en fellesnevner. Triggeren kan være individuell for hver enkelt terrorist. Etterhvert som etterforskning og kunnskap vil komme, tipper jeg enkelte triggere også vil peke seg ut. At selve religionen islam vil være en av disse triggerne vil overraske meg.

      Jeg tør påstå at de aller fleste faktorer allerede er kjente, selv om kombinasjonene kanskje ikke er like kjente. Det er et stort paradoks, fordi vi sitter egentlig på alle verktøy som behøves for å få bukt med denne utviklingen. Dette skylder myndighetene alle borgere. Muslimer som ikke muslimer. Får det fortsette derimot, er jeg redd det vil avstedkomme motreaksjoner, en mengde uskyldige liv samt bevisstløs og idiotisk rasisme i alle retninger, «all over the place».

      At vesten har gjort -OG fortsatt gjør, mye ugang, understatement of the day, rundt omkring er et faktum som gjør meg rasende. At Norge går til krig i Libya, uten parlamentarisk prosess som grunnloven krever, at anmeldelse for disse brudd bare avvises…alt dette. Jeg forstår veldig godt at dette skaper hat og ønsker om hevn fra folk som bor der missilene «leveres» som myndigheten ynder å kalle det. Selv hadde jeg vært den første til å plukke opp det første og beste….og forventer intet annet tilbake. Skulle bare ønske jeg hadde innflytelse til å stoppe galskapen.

      Du har rett hva terrorisme i Norge gjelder. Måtte du fortsatt får rett på det punktet….

 3. AvatarStein Voll // 2016-07-26 kl 23:54 //

  Det skjedde noe for 2 år siden, som ikke passer inn i Frp sin retorikk. Da kristne og andre religioner ble forfulgt på det groveste av IS i Syria, var det ikke Israel, de dro til. Men de kommunistiske muslimer i nord.
  Men det som ikke passer inn i Frp sin retorikk, blir ganske enkelt fornektet.

 4. AvatarGerhard Isaksen // 2016-10-15 kl 23:59 //

  Andre riksmobbere:

  Kilde: http://www.vg.no/nyheter/meninger/vil-hatet-skifte-side/a/10126270/

  Kilde: http://www.vg.no/spesial/2012/tybring-gjedde/

  Kilde: http://m.db.no/2014/02/23/nyheter/innenriks/helga_pedersen/arbeiderpartiet/31986135/

  Kilde: http://www.itromso.no/nyheter/article11613657.ece

  Kilde: https://www.nrk.no/finnmark/mdg-politiker-etterlyste-heksebrenning-1.12768079

  Kilde: http://radionova.no/artikkel/amper-stemning-p-parolemte-for-8–mars
  (PS. Denne oppførselen har partiet Rødt’s fulle støtte, den som tier samtykker. Kudos til ungdomslederen for å faktisk ta et oppgjør med Jaquessons oppførsel, skulle bare ønske moderpartiet hadde gjort det samme. DS.)

Kommentarfeltet er lukket.