NRK og sniskytterne på Maidan

Foto: Alicia M Anderson

Hemmelige telefonsamtaler som er lekket viser det er høyst uklart hvem snikskytterne var som drepte 100 mennesker på Maidanplassen i Kiev. Likevel hevder Vesten det var Janukovitsj.

Torgeir Salih Holgersen
Om Torgeir Salih Holgersen (10 artikler)
Torgeir Salih Holgersen er lektor og lærebokforfatter. Han underviser i geografi, samfunnsfag og historie på Blindern videregående skole.

 

I forrige uke la NRK ut nyheten om at utenriksministeren i Estland skaper tvil om hvem som sto bak drapene på demonstranter på Maidan-plassen. Dagen etter la NRK Dagsrevyen til grunn at det var avsatte president Janukovitsj som ga ordre om å skyte, uten å framlegge ny informasjon.

Propaganda
Russiske politikere og medier blir med rette beskyldt for å drive propaganda. Ingen kan uten videre legge til grunn at det Putin sier, eller at det som står på russiske nettsteder, som Russia Today, automatisk er sant. Men i dekninga av krisa i Ukraina, framstår ikke norske og andre vestlige politikere, eller NRK og andre vestlige medier, som noe bedre.

Det som er et ubestridt faktum, er at rundt hundre mennesker ble drept under konfrontasjoner mellom demonstranter og politi på Maidan-plassen i Kiev. Flertallet av de drepte var demonstranter, men det var også mange politifolk blant de drepte. Et klart flertall av de drepte ble skutt, trolig av snikskyttere. Men hvor kom snikskytterne fra, og hvem ga ordre om å utplassere dem?

Hemmelig telefonopptak lekket
De nye makthaverne har fra første stund hevdet bastant at det var avsatte president Janukovitsj som ga ordren om å skyte, og har på det grunnlaget sendt ut arrestordre på Janukovitsj, med anklage om massedrap. Janukovitsj har like bastant avvist at han skal ha gitt noen slike ordre. Vestlige politikere og medier har fra begynnelsen lagt til grunn at de nye makthavernes framstilling er sann. Men på hvilket grunnlag? Har de selv gjort undersøkelser? Har de snakket med nøytrale vitner på plassen? Eller har de bare uten videre lagt til grunn at “de gode” alltid snakker sant?

Et sjeldent unntak var det da NRK 5. mars på sine nettsider la ut en melding som inkluderte følgende:

“Eit telefonopptak mellom to EU-leiarar har no sått tvil om versjonen til dei nye makthavarane i Kiev.

Det aktuelle opptaket er av ein telefonsamtale mellom utanriksministeren i Estland, Urmas Paet, og EUs utanrikssjef Catherine Ashton, etter at Paet vitja Kiev 25. februar. 

Her fortel Paet at han har snakka med ein lege, Olga Bogomolets, som hadde undersøkt mange av dei døde. Paet seier at ho var sikker på at det var dei same skarpskyttarane som hadde skote både demonstrantar og politifolk. Legen slo fast at det var brukt same type kuler, og at skotsåra var svært like, sa han.”

Hvem var snikskytterne?
I følge Russia Today, som først brakte nyheten, har Paet også uttalt at “det nå fins en sterkere og sterkere forståelse at det ikke var Janukovitsj, men noen fra den nye koalisjonen som sto bak snikskytterne.” 

Det estiske utenriksdepartementet bekrefter også offisielt at lydopptaket er genuint, selv om det i samme uttalelse benekter at utenriksministeren skal ha ment at de nåværende makthaverne nødvendigvis sto bak.

Britiske Daily Telegraph fikk etter nyheten sprakk tak i Bogomolets. Til Telegraph avkrefter hun delvis det Paet refererer henne på. Hun understreker at hun som lege ikke har kunnet si noe sikkert om hvem som sto bak skytinga:

«Myself I saw only protesters. I do not know the type of wounds suffered by military people,» she told The Telegraph. «I have no access to those people.»

But she said she had asked for a full forensic criminal investigation into the deaths that occurred in the Maidan. «No one who just sees the wounds when treating the victims can make a determination about the type of weapons. I hope international experts and Ukrainian investigators will make a determination of what type of weapons, who was involved in the killings and how it was done. I have no data to prove anything.

Lyver EU-toppene?
Det framstår som at Paet enten har misoppfattet Bogomolets eller har hatt andre kilder som grunnlag for å uttale seg slik han gjorde i samtalen med Ashton. Likevel er det påfallende at lederne i EU og andre vestlige land har uttalt seg så skråsikkert til støtte for de ukrainske myndighetenes versjon, når det altså var blitt formidlet et budskap til EUs øverste ansvarlige for utenrikssaker fra en av EU-landenes egne utenriksministere, og som i høy grad stiller spørsmål ved denne versjonen.

Selv om grunnlaget mangler for å hevde at det fins klare beviser for at det er det var fra den daværende opposisjonen snikskytterne kom, har det heller ikke blitt framlagt noe mer konkret som skulle tilsi at beskyldningene mot Janukovitsj holder noe mer vann. Likevel var det dette som ble lagt til grunn under Dagsrevyens sending 6. mars, både av utenriksminister Børge Brende, og av Dagsrevyens reporter Peter Svaar. For å gjengi ordrett det som ble sagt i reportasjen:

Peter Svaar: “Gateslaget er over. Men spenningen er langt fra utløst. I dag er Maidan et blomsterhav, som også Børge Brende bidro til, for å minnes de 103 som mistet livet, mange av dem skutt av Janukovitsj-regimets snikskyttere.” 

Børge Brende: “Janukovitsj har veldig mye å stå til ansvar for, og han bør da også stilles for retten og få prøvd det som da skjedde her; drap på uskyldige ungdommer, studenter, journalister som brukte sin demokratiske rett.”

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned