Norske muslimer som kritiserer imam Shah blir forsøkt kneblet

Foto: Bjørn Erik Pedersen

De som har gått ut og sagt seg uenig med imamen, får slengt etter seg at de må respektere imamen fordi han er eldre.

Uzma Rana
Om Uzma Rana (3 artikler)
Uzma Rana er freelancejournalist. Hun har tidligere jobbet for Utrop og flere humanitære organisasjoner.

Imamen for den største moskeen i Norge Nehmat Ali Shah måtte be om unnskyldning på grunn av sin deltagelse i en minnestund i Pakistan for drapsmannen Mumtaz Qadri. Dessuten deltok han på en demonstrasjon foran den pakistanske ambassaden til støtte for Mumtaz Qadri, som ble dømt til døden for drapet på guvernøren Salman Taseer.

I etterkant av nyhetssaken i Utrop hvor blant annet Maria Khan er intervjuet, er det flere pakistanere som gir uttrykk for at kritikken som rettes mot imam Shah, ikke trenger å bli formidlet gjennom media, men at man kan ta diskusjonen innad blant muslimer.

Imamen selv forklarte at han var der for å be for Qadri og ikke for å støtte ham. Det er en god tanke. Man skal be for alle som dør, uansett om de var gode eller ei. Hvis imamen forventer at forklaringen hans skal bli tatt på alvor, måtte han også bedt for veldig mange andre. Det virker ikke tilfeldig at han bare ber akkurat for drapsmannen.

LES OGSÅ: Vil ha imam Shah fjernet

Respekt
Mange unge tar avstand fra imamens handlinger og synes det er feil at imamen deltok. Imamen sier også at han representerte norsk-pakistanske muslimer i Norge. Det er kritikkverdig, for hans handlinger er ikke representative for pakistanske muslimer.

«Han har jo bedt om unnskyldning hvorfor maser man videre,» uttaler enkelte norskpakistanere i sosiale medier og får støtte fra likesinnede. Det er ikke mas, men det er et krav og ønske om at han tar ansvar for sin rolle og viser forståelse for hvilket samfunn han lever i.

Foto: Claudio Castello

Foto: Claudio Castello

Etter å ha fulgt med i nyhetsbildet og mediedebattene de siste årene, stiller jeg meg følgende spørsmål: Framstiller media i overveiende grad etniske minoriteter som et problem i stedet for en ressurs?

De som har gått ut og sagt seg uenig med imamen, får slengt etter seg at de må respektere imamen fordi han er eldre. Ja, vi må ha respekt for våre eldre. I denne saken virker det som om dette argumentet brukes til å kneble dem som er uenige. Oppfordrer man til dialog bak lukkede dører, er det ikke sikkert at det fører til forandringer. Ville man blitt hørt i det hele tatt?

Hvis man skal argumentere for at man er respektløs mot eldre fordi man blir intervjuet om noe og mener noe i media, så kommer vi ikke langt. Det er viktig at leserne får se mangfoldet av meninger, slik at det ikke blir bare de som setter muslimene i et dårlig lys som blir talspersoner i media.

Åpenhet er nødvendig
Vi skal også ha rom for åpenhet slik at man får en positiv utvikling i moskemiljøene. For mange følger blindt det som blir forkynt på religiøse arenaer, som for eksempel i moskeer. Det er derfor viktig å kreve en viss kvalitet og bevissthet om hva slags holdninger man sprer.

En god imam lytter til sin menighet og gir gode råd. Og det finnes både gode imamer og dårlige imamer.

Denne saken er tidligere publisert i Utrop.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned