Nei til krig i Mali!

Foto: Defence Images

Det tyske Venstrepartiet (Die Linke) er sterkt mot en vestlig intervensjon i Mali. Her er antikrigstalen til partiets talsperson, Christine Buchholz, i Riksdagen 13. juni.

Foto: Defence Images

President! Mine damer og herrer, ”det som nå skjer i Mali representerer en ny plyndring av kontinentets naturressurser.”

(Philipp Missfelder (CDU / CSU): Åh, vær så snill frøken Buchholz, spar oss for dette!)

Dette var reaksjonen til den tidligere maliske kulturministeren, Aminata Traoré, til dagens militære intervensjon i hennes land.

Det tyske forsvaret støtter nå den tidligere kolonimakten Frankrike i deres langvarige okkupasjon av landet. Mens Traoré og andre maliere er mot.

(applaus fra Venstrepartiet)

Hvordan kan det faktum at regjeringen i Bamako igjen har forlenget unntakstilstanden (til juli) stemme overens med deres positive vurdering av hva som er oppnådd der siden begynnelsen av styrkeutplasseringen? Ni medlemmer av opposisjonen i parlamentet – seks av dem fra Nord-Mali – vil miste sin immunitet takket være statsministerens personlige innsats. Er det slik en politikk for forsoning ser ut? Hvordan skal et valg kunne finne sted i denne situasjonen?

Sannheten er at det tyske forsvarets krigsinnsats ikke bistår befolkningen i Mali. Det støtter opp om undertrykkelse. Og det er en grunn til dette. Som så ofte er tilfellet, er ikke målet å stabilisere demokratiet. Målet er å støtte opp om et regime som gir vestlige selskaper tilgang til Malis økonomi og ressurser.
Nesten hele Mali er delt opp i kvadratiske flater, hvor lisenser til å berike seg på råvarer blir utstedt. Målet er å sikre at det tyske militæret får en fot i døren, slik at tyske selskaper ikke ender opp tomhendte dersom nye mineralrikdommer blir oppdaget i regionen.

(Dr. Martin Lindner (FDP): bildet må alltid passe!)

Landet er fullt av ressurser. Mali har store reserver av gull, kobber, jern, diamanter, granitt, naturgass, fosfat, bauxitt og olje. 40 prosent av uranet til de franske atomkraftverkene kommer fra Niger, hvor det blir utvunnet på den maliske grensen. Det er antatt at uranforekomster også fins i Mali. Hva betyr dette konkret? I det maliske lokalsamfunnet Falea skal for eksempel en urangruve bygges. Gruven truer med å ødelegge landbruket, miljøet og kulturarven, samt å forgifte grunnvannet. Folket i Falea er derfor mot gruven.

Mine damer og herrer, jeg støtter den internasjonale kampanjen for å redde Falea fra gruveselskapene. Dere støtter en krig i Sahel-regionen for å beskytte den franske atomindustrien og gruveselskapene. Det er forskjellen mellom deres politikk og vår politikk.

(Applaus fra Venstrepartiet. Dr. Martin Lindner (FDP): Er dette avskjedstalen din?)

Forbundsdagen ønsker nå å fortsette praktisk talt uendret, selv om Tysklands tilstedeværelse siden februar pågikk under AFISMA-mandat. Utplasseringen har rett og slett bare fått en ny etikett, en FN-etikett. Man skulle tro at nåværende tidspunkt var en mulighet til å gjøre opp status: hva var det egentlig de franske kampflyene, fylt opp med bensin fra det tyske forsvaret, har holdt på med? Hvilke
mål bombet de? Hvor mange mennesker døde?

Ikke et ord har blitt sagt om dette – verken i forslaget eller i komiteen, og heller ikke her i plenum. Man kunne få inntrykk av at det er en del av politikken ikke å snakke om ofrene

Jeg anser SPDs og De Grønnes aksept av dette som en skam. Dere gir regjeringen mer eller mindre et carte blanche til en utplassering, der ingen nøyaktig vet hva som blir bombet.

Aminata Traoré sier «Mali blir ydmyket. Vi er vitne til militarisering av samfunnet «. Mine damer og herrer, Venstrepartiert vil ikke bidra til denne ydmykelsen.

(Applaus fra Venstrepartiet. Philipp Missfelder (CDU / CSU): Du bør skamme deg, frøken Buchholz).

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned