Ny rapport: Lavere inntekt for briter i 2022 enn i 2008

Illustrasjonsbilde av reinholdsarbeid. Foto: Kevin Rofidal

Angrep på arbeideres rettigheter, velferdskutt og økende forskjeller mellom fattig og rik. Storbritannia kan stå overfor et enestående tilfelle av to tiår med uten lønnsvekst.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

I en rapport som kom ut på fredag legger tenketanken Institute for Fiscal Studies (IFS) fram sine analyser av den britiske økonomien. Basert på utviklinga det siste tiåret, britiske myndigheters egne prognoser for vekst og de politiske føringene lagt i budsjettet og den mer langsiktige politiske prosessen har IFS kommet kommer med sine spådommer for de neste årene. Og bildet de tegner er dystert for den britiske arbeiderklassen.

— Vi står i fare for å miste, ikke bare ett, men to årtier med lønnsvekst. Vi må alle bli vant til at gradvis økende levestandard er noe som tilhører ei stadig fjernere fortid, sa direktøren for IFS, Roger Johnson, i forbindelse med lanseringa.

LES OGSÅ: 27 % i London lever i fattigdom — nesten halvparten av de fattige er familier i jobb

På torsdag leverte det offentlige Office for Budget Responsibility sine prognoser som viste en drastisk reduksjon i både forventet økonomisk vekst og lønnsøkning. Etter finanskrisa inntraff med full styrke i 2008 har reallønna i Storbritannia falt, inflasjonen har altså vært større enn eventuelle lønnsøkninger, noe som gjør at folk har mindre å rutte med.

I forbindelse med finanskrisa krympet den britiske økonomien og har i årene etter vokst med drøyt én prosent i året. Men ingenting av denne veksten har kommet arbeidere til gode. Angrep på fagforeninger og lover som beskytter arbeidere kombinert med en utvidelse av deltidsarbeid, inkludert beryktede nulltimerskontrakter og ubetalte «internships» har bidratt til lavere lønn på tross av at den offisielle arbeidsløsheta er så lav som 4,3 prosent og dermed under nivået før finanskrisa. Børsen — London Stock Exchange — er imidleritid langt over førkrisenivået og nesten det dobbelte av hva den var da den traff bunn i 2009, noe som vitner om at den beskjedne økonomiske veksten har sildret ned i lommene til de aller rikeste.

LES OGSÅ: IMF: Høyere skatt til de rike gir mindre ulikhet uten å ramme økonomisk vekst

John McDonnell, sjef for økonomisk politikk for Det britiske arbeiderpartiet, Labour, var raskt ute med kritikk.

— Syv år med kuttpolitikk har ikke bare forverret liv og kastet våre offentlige tjenester inn i krise, det har også rammet produktivitetsveksten og dratt ned levestandarden.

De konservative har sittet i regjering siden 2010 og kuttet i offentlige tjenester. Etter at de presenterte sitt budsjett på fredag har de fått kritikk også fra egne rekker. En liten økning i helsebudsjettet kalles av tidligere regjeringsmedlemmer for De konservative som «ikke bærekraftig» og kortsiktig med tanke på at den offentlige helsetjenesten i Storbritannia skal kunne komme seg ut av det som av store deler av media og det politiske landskap kalles for en krise.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned