Da solidariteten tok slutt

Foto: U. Ivanov, RIAN Archive, Wikimedia Commons.

Sosialistisk Ungdom bør bruke kreftene sine på andre ting enn å ville stenge grensene for arbeidsinnvandrere fra EØS.

Björn Fröhlich
Om Björn Fröhlich (6 artikler)
Björn Fröhlich (f. 1982) er litteraturviter og underviser i norsk som fremmedspråk. Han er ikke noen ekspert på landbruk, men er glad i dyra, miljøet og helsa si.

Europa befinner seg i en av de største økonomiske krisene noensinne. Spania, Hellas, Italia – vi pleide å tenke på sydenferie når landene ble nevnt. Nå kretser tankene rundt skyhøy arbeidsledighet,  lange køer foran suppekjøkkener og en stadig voksende mengde desillusjonerte og deprimerte mennesker. Krisehjelpen utdelt av det spanske Røde Kors retter seg for første gang mot egen sultrammet befolkning. I Hellas utnyttes situasjonen av nynazister som deler ut mat og klær, så klart kun til grekere.

For den såkalte venstresida burde det være en selvfølge å svare på krisa med solidaritet for arbeiderne i de kriserammede landene. Men langt i fra! Sosialistisk Ungdom (SU) vil heller stenge grensene for arbeidsinnvandrere fra EØS. I god gammel proteksjonistisk ånd skal norske arbeidsplasser med sine forholdsvis gode vilkår bli utilgjengelige for dem som kommer utenfra. En slik argumentasjon er velkjent – for høyresida. Litt av en overraskelse å finne den igjen i en uttalelse fra SU sitt landsstyremøte. Ikke bare nærmer SU seg høyresidens tankeverden, SU-lederen tar likeså godt høyresidas retorikk i munnen. For Andreas Halse er det snakk om ‘import’ av arbeidere.

For en organisasjon som hevder å være sosialistisk, solidarisk, og revolusjonær er dette et påfallende lite solidarisk forslag. Det blir ikke noe bedre av at SU er frekke nok til likevel å bruke ordet ’solidaritet’ hele fem ganger i nevnte uttalelse. Det er dessuten pinlig lite kreativt å direkte overta høyresidas fremmedfiendtlige og avhumaniserende språkbruk, pakket inn i sosialpolitiske argumenter, og kalle det sosialisme.

Misforstå meg rett, det finnes mange gode grunner for å være mot EØS-avtalen, om det nå er mangelen på demokrati og gjennomskinnelighet, den stadige militariseringen av EU-politikken, eller dens nyliberale profil som ser på miljøvern og arbeiderrettigheter som handelshindringer. Jeg har derfor full forståelse for krav om at Norge skal melde seg ut av EØS. Å begrunne dette kravet med at norske arbeidsplasser må vernes mot ‘fri import’ av arbeidere fra utlandet er imidlertid et skikkelig bomskudd. Slike uttalelser er direkte farlige for det sosialistiske prosjektet. For det første tåkelegger en på denne måten årsaken til at norske lønns- og arbeidsvilkår trues: Nemlig at kapitalismen er iboende ustabil og at den derfor havner i krise på krise. For det andre underbygger en et fremmedfiendtlig resonnement: de stjeler jobbene våre.

Istedenfor å fremme denne skremselspropagandaen som mistenkeliggjør unge europeere som kommer til Norge med håp om et bedre liv, burde SU heller vise seg solidarisk overfor dem. SU kunne for eksempel heller brukt kreftene på en kampanje for å få utenlandske arbeidere inn i fagforeningene og dermed inn i den norske arbeiderbevegelsen. SU kunne organisert åpne møter om krisen og Norges rolle som kreditor. SU kunne gjort informasjon om tariffavtaler, fagorganisering, og lignende tilgjenglig på flere språk, i samarbeid med unge sosialister fra resten av kontinentet. Fagbevegelsen i Norge har tross alt vist seg å være rimelig flinke til å takle utfordringene som EØS medfører ved å fokusere på kampen mot sosial dumping uten å kreve utestenging av arbeidsfolk. Kampen for et bedre samfunn foregår ikke mellom oss her i Norge og dem der i Europa. Den foregår mellom oss som er avhengige av lønnsarbeid og dem som tjener på dette arbeidet. For å bruke et ord som er gått litt av moten: det dreier seg om klassekamp.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned