Oslo Freedom Forum

Oslo Freedom Forums høyrevridde agenda

12. april 2017 // 16 kommentarer

Oslo Freedom Forum skal sette fokus på frihet og menneskerettigheter, men er en taleplass for kuppmakere og undertrykkende maktfolk på den ytterliggående høyresida i [...]