arbeiderklasse

Ytringsfrihet og klasse

2020-03-21 // 1 kommentar

De lavere klassene er helt fraværende innen de fleste debatter. Deres syn blir slik sensurert bort. Ytringsfriheten er et knapphetsgode som bare noen få har tilgang [...]

Fedreland

2018-05-17 // 1 kommentar

Åja, vi også elsker dette landet med sot og skorstensrøk og [...]

Oss indianere i mellom

2017-11-22 // 0 kommentarer

Store norske leksikon fjerner indianer fra ordboka. De kan ta arbeidsgiver og arbeidstaker i sammen [...]