arbeiderklasse

Ytringsfrihet og klasse

// 0 Comments

De lavere klassene er helt fraværende innen de fleste debatter. Deres syn blir slik sensurert bort. Ytringsfriheten er et knapphetsgode som bare noen få har tilgang [...]

Fedreland

// 1 Comment

Åja, vi også elsker dette landet med sot og skorstensrøk og [...]