Oss indianere i mellom

En ung Friedrich Engels

Store norske leksikon fjerner indianer fra ordboka. De kan ta arbeidsgiver og arbeidstaker i sammen slengen.

Ola Bog
Om Ola Bog (8 artikler)
Ola Bog er poet, bor i Oslo og er medlem av Rødt St. Hanshaugen.

Hvis Store norske leksikon, som nå kvitter seg med indianerne, vil gjøre en innsats som ikke er helt 1984 så kan de jo begynne med ARBEIDSGIVER og ARBEIDSTAKER. To ord som virkelig lyver om virkeligheten her på Jorda. Ord som lyver om det helt grunnleggende i livet: forholdet mellom mennesker.

arbeidsgiver
arbeidsgiver er en person eller virksomhet som sysselsetter arbeidstakere.
https://snl.no/arbeidsgiver

arbeidstaker
arbeidstaker, en som er ansatt for å utføre arbeid i en annens tjeneste.
https://snl.no/arbeidstaker

Vi gir ordet til Friedrich Engels:

«Det ville ikke falle meg inn å innføre i ‘Kapitalen’ den vanlige sjargongen som tyske økonomer pleier å bruke, dette kaudervelske, som f.eks. kaller den for arbeidsgiver som mot kontant betaling lar andre arbeide for seg og kaller dem for arbeidstakere som gir fra seg arbeidet mot lønn. Også på fransk blir travail til daglig brukt i betydningen ‘sysselsetting’. Franskmennene ville imidlertid med rette anse de økonomene for å være gale som ville kalle kapitalisten for donneur de travail (giver av arbeid) og arbeideren for receveur de travail (mottaker av arbeid).» – Friedrich Engels  (London, 7. november 1883. Forord til Kapitalens tredje opplag)

I Norge omtales altså de som tar som givere. Og omvendt. Dét er grovt.

Det er mer ‘moralsk høyverdig’ å gi enn å ta. Derfor jobber borgerskapets overbetalte ingeniører i overbygninga frenetisk med å sikre at språket ikke speiler virkeligheten. Og de lykkes bra. Fagrørsla, venstresida – vi kaller kapitalistene givere hele gjengen av oss. Dette går på selve produksjonsmåtens kjerne: forholdet mellom mennesker. Det er dette forholdet revolusjonære vil og skal og må forandre. En bra begynnelse vil det være å bruke ord og begreper som beskriver virkeligheten slik som den er. Det er vanskelig å tenke med andre ord og begreper enn dem som er i omløp. Så la oss sette disse orda i omløp og bruke dem konsekvent: ARBEIDER og ARBEIDSKJØPER.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned