Ny rapport: Svensk statlig TV-kanal diskriminerer arbeiderklassen

Flere yrkesgrupperstår i fare for å bli såkalte arbeidende fattige. Her representert ved bygningsarbyeeidere.

Det svenske statsfjernsynet diskriminerer arbeiderklassen og gir de bare 5 prosent skjermtid på tross av at de utgjør 50 prosent av befolkningen. Et demokratisk problem, sier forskere.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Kim Fredriksson, redaktør i Aktuellt Fokus

Den svenske tenketanken Katalys har gitt ut en ny rapport som viser at arbeidsklassens diskrimineres i den svenske statlige TV-kanalen SVT. Ifølge rapportens forfattere, Fredrik Stiernstedt og Peter Jakobsson, som er forsker i medie- og kommunikasjonsvitenskap, kan folk som tilhører arbeiderklassen nesten aldri komme til på svenske TV-skjermer. Bare fem prosent av de som deltar i svensk statsfjernsyn kan betraktes som arbeiderklasse. En ekstremt lav andel i forhold til middel- og overklassen, da arbeiderklassen representerer mer enn 50 prosent av svenske befolkningen.

LES OGSÅ: Skal eldre arbeidere fratas ei ferieuke?

Forskerne mener at arbeidsklassens usynlighet kan få negative konsekvenser, og at den manglende representasjonen i prinsippet er et demokrati- og maktproblem. Forklaringen på hvorfor arbeiderklassen blir usynlig, finner forskere blant annet i medieprodusentenes sosiale klasse, og at det er en utbredt misforståelse i de høyere sosiale lagene at klassesamfunnet ikke lenger eksisterer.

«På grunnlag av SVTs spesifikke oppdrag, bør de tillate stemmer fra hele landet og fra alle lag av befolkningen som skal høres. Ikke bare politikere, kapitaleiere, ledere og personer med godt betalt og respektert akademiske kirker, men også folk som jobber i bransjer og med yrker der det ikke er med i stillingsbeskrivelsen for å være en person som blir lyttet til», skriver de to forskerne i et debattinnlegg i Expressen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned