Britiske arbeidere med laveste lønnsvekst i OECD

Foto: Highways England

Reallønnen i Storbritannia sank med 10,4% mellom 2007 og 2015, hvilket gir en delt sisteplass med Hellas.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Andreas Moksnes

En ny rapport fra TUC (hovedsammenslutningen av fagforeninger i Storbritannia) viser at britenes gjennomsnittlige reallønn falt med 10,4% mellom 2007 og 2015. Lønnsveksten i Storbritannia er dermed den laveste blant alle ledende OECD-land i etterkant av finanskrisen. Kun Hellas opplevde et like stort fall i reallønnsnivå i samme periode, og ellers var det kun Portugal som opplevde at reallønnen gikk ned.

Til sammenlikning har lønningene i Polen vokst med 23%, i Tyskland med 14% og i Frankrike med 11%. Rapporten baserer seg på ferske tall fra OECD, som viser en gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,7% blant 29 ulike land.

LES OGSÅ: Brexit: Dagen arbeiderklassen slo tilbake

— Ikke la arbeiderne ta Brexit-regninga
Det britiske finansdepartementet kommenterte at tallene ikke fullstendig reflekterer den britiske levestandarden og påpekte at sysselsettingen i landet har gått opp med 0,6% i samme periode. I land som Polen og Tyskland har man derimot både oppnådd høyere sysselsetting og høyere lønnsnivå.

Utviklingen har gått ekstra hardt utover kvinner, og særlig ”millennials”, folk under 34 år. Generalsekretæren i TUC, Frances O’Grady, uttalte i en pressemelding at britiske arbeidere ikke vil tåle å måtte betale for nye økonomiske nedgangstider: ”Arbeiderne må ikke bli sittende med regningen for en Brexit-tilbakegang på samme måte som de gjorde for bankkrisen.”

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned