Blasfemi – fra synd til dyd

Foto: Aurelien Guichard

Skal vi virkelig mene at demokratiet er avhengig av at man ”tør” såre millioner av andre mennesker?

Hans Olav Fekjær
Om Hans Olav Fekjær (8 artikler)
Hans Olav Fekjær er psykiater og var svært aktiv i SF på 60-tallet. Hjemmeside: www.fekjaer.org/hansolav.html
For oss som lever i det sekulære Norge er de brutale drapene i Paris absurde. Karikaturtegningene er jo bare et symbol. Hvis vi likevel skal prøve å forstå hva som foregikk inne i hodet på gjerningsmennene, dreier det seg om en reaksjon på blasfemi, som de anser som en dødssynd. Blasfemi er i straffelovens § 142 definert som ”…i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for nogen trosbekjennelse.” Lovdata slår fast at ”Historisk sett har det vært meget strenge straffer for blasfemi innen de forskjellige religioner, i alminnelighet dødsstraff etter forutgående lemlestelse.”

Unødig å såre
Selv vokste jeg opp i et ikke-religiøst hjem, men også der lærte vi barn at blasfemi var galt. Ikke fordi det var straffbart, men fordi en ikke unødig skal såre andre mennesker. Det er hevet over tvil at mange muslimer oppfatter Muhammed-karikaturene som grov blasfemi. Ytterst få vil av den grunn foreta drap, men vi opplevde tidligere store opptøyer i flere muslimske land, og TV viste at også det norske flagg ble brent av demonstranter. Det er grunn til å anta at millioner av muslimer følte seg krenket av tegningene.

LES OGSÅ: Charlie Hebdo slo i alle retninger

Koloniherrenes arvinger tråkker på dem
Ulf Andenæs i Aftenposten skrev under en tidligere karikaturstrid: ”Hva noen her hjemme ser som en strid for den frie tanke, det er i deres øyne Vestens hovmod. Det er imperialistenes og koloniherrenes arvinger som atter en gang tråkker på dem, nå ved å tråkke på det som på deres kanter er hellig.”

Forbød fri demonstrasjon
De fleste vestlige kommentatorer sier at dette er en kamp for ytringsfriheten og dermed for demokratiet. I vår store selvgodhet framstilles ytringsfriheten som et absolutt gode som skal trumfe alle andre hensyn. Slik er det ikke i praksis. Foruten at injurielovgivningen setter grenser, setter landenes myndigheter også andre grenser. For eksempel er det i USA tillatt å si hva som helst i små grupper, men da Occupy Wall Street-bevegelsen vokste, fikk den ikke lov til å være på en plass (Liberty Park) slik opprørsbevegelser i Cairo og andre steder fikk, og over 700 mennesker ble arrestert da bevegelsen marsjerte over Brooklyn Bridge.

LES OGSÅ: Ytringsfriheten på ytringsfrihetesfundementalistenes alter

Demokratiets Bolde Ridder
De som trykker karikaturene, framstilles av mange som modige helter for demokratiets sak. Redaktør Selbekk var den første i Norge som trykket tegningene og er åpenbart meget stolt over å være Demokratiets Bolde Ridder. Ytringsfrihetskommisjonen  foreslo i 1999 å oppheve det norske forbudet mot blasfemi, men dette ble avvist av Stortinget. De kristne kretser, som redaktør Selbekk representerer, er de som er ivrigst på å beholde lovforbudet mot blasfemi. Det må da kalles underlig at han selv er stolt over å ha gjort noe millioner av muslimer oppfatter som blasfemi.

Hvem er feige?
Mange mediefolk sier at nå gjelder det å ikke være ”feige” og flere medier har trykket tegningene. Men skal vi virkelig mene at demokratiet er avhengig av at man ”tør” såre millioner av andre mennesker? Vi kan mene de er dumme, men det er et faktum at det som tidligere var en synd også i vår kultur, fortsatt ikke anses som en dyd i alle kulturer. Da Statens Filmtilsyn i 1980 forbød filmen ”Life of Brian”, ble det henvist til forbudet mot blasfemi. Så det er ikke veldig lenge siden vi nordmenn var like ”dumme” som mange muslimer er i dag.

 LES OGSÅ: — Skremmende at rasistiske meninger gis plass i det offentlige rom

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.