Utenriksdepartementet sprer feilinformasjon om TISA til kommunene

FOTO: Attac

Man kan ikke akseptere at kommunene skal bli feilinformert av departementene.

Merete Flostrand
Om Merete Flostrand (2 artikler)
Merete Flostrand er 43 år, mor til 3 barn, kokk og stolt bryggesjauerfrue. Er engasjert i Vefsn Nei til EU, Rødt Vefsn, Fellesaksjonen og Stopp TTIP/TISA.

Utenriksdepartementets representant Camilla Høvding Blom har sendt et brev rundt til TISA-frie kommuner hvor hun aktivt feilinformerer lokale politikere om TISA-avtalen.

Vi i organisasjonen STOPP TISA/TTIP ser svært alvorlig på at lokalpolitikere blir villedet med en tekst som i beste fall kan kalles et redigert skriv.

LES OGSÅ: TISA: En udemokratisk tvangstrøye

Årsaken til at vi fikk lest brevet fra utenriksdepartementets representant Camilla H Blom var i forbindelse med vårt arbeid med å få vedtatt flest mulig TISA fri kommuner.

Utenriksdepartementets Camilla H Blom har sendt et likelydende brev ut til landets TISA fri kommuner. I vårt samarbeid med mange kommunepolitikere rundt om i landet, har vi ikke sett annet enn at disse er godt informert om hva TISA i realiteten er.

I henhold til Wikileaks-lekkasjene kan vi med sikkerhet fastslå at TISA omhandler privatisering og konkurranseutsetting i alle sektorer. I henhold til Norges offisielle handelspolitikk heter det at handelspolitikken som føres er åpen. Men hva er åpent ved TISA-forhandlingene, Camilla H. Blom? Hvor åpne kan TISA-forhandlingene være når et flertall i stortinget stemte ned innsyn i rammeavtalen?

Som kjent er ikke en rammeavtale en forhandlingstekst , men angir rammer for hva man forhandler om,  hvilke sektorer som vil bli berørt og hvordan de berøres. Dette ville altså ikke regjeringen med støttepartier gi folket eller folkevalgte i kommuner innsyn i.

Vi i STOPP TISA/TTIP-organisasjonen vet at det ikke finnes investor stat tvisteløsning i TISA avtalen, det vet også lokalpolitikere vi har samarbeidet med og ganske mange andre.

Men hvorfor forteller du ikke kommunene noe om frys- og skralleklausulen i TISA, Camilla Høvding Blom? Selv EU-parlamentet avviser den.

Frys og skralleklausulen gjør at uansett nyvalgt regjering kan ikke disse endre det som alt er blitt forhandlet i TISA-avtalen. Ei heller kan våre politikere vedta lover og regler som er strengere enn anført i TISA. Det sikrer evig blå politikk og full liberalisering innen alle sektorer, noe som kan føre til ny finanskrise i verst tenkelige fall.

LES OGSÅ: Motstand mot EØS, TISA og TTIP som arbeiderkamp

Godt samarbeid med organisasjoner og fagbevegelse er viktig. Da er det særs viktig at man også leser advarslene som kommer fra organisasjons-Norge!

Det er blank løgn at TISA ikke vil privatisere og konkurranseutsette mange sektorer, likeså at TISA forhandles åpent i tråd med norsk handelspolitiske føringer.
Både i WTO og GATS greide man ikke enes om en felles løsning for tjenester og landbruk. Doha-runden krasjet også.

At Camilla Høvding Blom får seg til å sende feilinformasjon til folkevalgte , er skremmende. Enda mer skremmende er det at hun påstår hun har organisasjonslivet og fagbevegelsen i ryggen.
Utenriksdepartementets Camilla H. Blom nevner ikke med ett ord frys og skrallefunksjonen, eller advarslene fra organisasjon-Norge
Det er ei utvikling i den norske politikken som man ikke kan akseptere. Man kan ikke akseptere at kommunepolitikere skal  bli feilinformert av departementene om avgjørelser de skal ta ikke kan bestemme hva som er best for sine innbyggere.

Avvikling av demokratiet kan ikke fortsette , ei heller regjeringens feilinformasjon. Jeg vil henvise til lekkasjene om TISA fra Wikileaks.org.
Det er for øvrig en av svært få kilder man har ettersom regjeringen holder TISA-forhandlingene hemmelig og forhandler bak vår rygg.

Brevet fra Camille Høvding Blom til kommunene:

13495676_10209732308967160_7797700417157920956_o

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Utenriksdepartementet sprer feilinformasjon om TISA til kommunene

  1. AvatarJarle Hammen Knudsen // 2016-07-01 kl 10:44 //

    Er det meninga vi skal kunne lese brevet fra Camille Høvding Blom til kommunene? Det skjer ikke noe når jeg klikker på det.

  2. Dette er i tråd med at regjeringa feilinformer notoriskom TiSA, ved heile tida å teie om dei negative sidene ved avtalen. For eks når dei uten dokkumentasjon påstår at avtalen vil vere bra for sysselsettinga i Norge. Det er tvert i mot sannsynleg at arbeidsplassar vil gå tapt (job displacements) og ikkje minst at brutaliseringa av arbeidslivet vil få ei ny omdreiing. Ref Riksrevisjonen sin ferske kritikk av styresmaktene for å handtere sosial dumping for dårleg. Trykket i retning av sosial dumping vil opplagt bli forsterka gjennom den auka konkurransen frå utanlandske aktører som TiSA-avtalen har som hovedformål.

Kommentarfeltet er lukket.