Trondheimskonferansen oppfordrer til økonomisk støtte av antifascister

Møtesalen på Trondheimskonferansen, for anledninga ikledd røde t-sjorter som krever forbud av bemanningsbransjen. Foto: Joakim Møllersen

En av årets største fagforeningssamlinger oppfordrer til økonomisk støtte av bøtelagte antifascister.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

I helga gikk årets Trondheimskonferanse av stabelen. 613 personer deltok, i stor grad tillitsvalgte fra fagforeninger rundtom i landet. Konferansen er regnet som et av de viktigste arrangementene i norsk fagbevegelse i løpet av året og blir sammenlignet med fagopposisjonen, en fraksjon på venstresida av arbeiderbevegelsen med den radikale Martin Tranmæl i spissen.

På den siste av tre dager stemmes det over uttalelser og en resolusjon på vegne av konferansen. En av disse krever at ledere i fagbevegelsen tar offentlig avstand fra høyreekstreme grupperingerog at fagforeninger gir økonomisk støtte til antifascistiske aktivister som blir bøtelagt for deltakelse i antirasistisk aktivitet.

Thomas Nørstad Jørgensen og Werner Fresvig var blant forfatterne og initiativtakerne til uttalelsen*. De er fornøyde med å få støtte fra Trondheimskonferansen.

— Det handler om å få fagbevegelsen til å ta stilling mot fascismen. Vi ser at flere gjemmer seg bak utsagn som «de har jo ytringsfrihet», og det er jo greit nok, men det betyr ikke at vi ikke skal yte motstand, sier Thomas Nørstad Jørgensen til Radikal Portal.

Uttalelsen går spesifikt inn på at man bør gi økonomisk bistand til til aktivister som bøtelegges i forbindelse med antirasistisk aktivitet, slik som skjedde da nazister samlet seg under navnet Skandza Forum på Sinsen i Oslo seint i fjor.

— Det er som med streik, noen ganger får man bøter sjøl om man ikke går inn for det eller fortjener det. Men vi skal jo støtte de bøtelagte likevel, fortsetter han.

De ser også med bekymring på det som har blitt kalt for bøteterror av politiet i møte med aktivister, at folk ved demonstrasjoner ilegges høye bøter for små forseelser nettopp for å forhindre aktivismen.

— Vi ser nå en eskalering i bøter fra politiets side. Det er en viss kriminalisering av politisk aktivisme. Hvis skal opprettholde denne aktivismen må vi tenke langsiktig og gjøre dette økonomisk levedyktig.

Uttalelsen legger vekt på fagbevegelsens grunnverdier som solidaritet og samhold, og hvordan disse gjør at kampen mot fascisme dermed blir en naturlig del av fagbevegelsens virke.

— Det er viktig at fagbevegelsen står opp for alle og ikke bare med fine ord. Skal vi gå ut og rekruttere medlemmer kan vi ikke snu ryggen til i neste omgang når disse angripes på det verste av fascistiske grupperinger, forklarer Jørgensen.

— Venstresidas største styrke er våre tusenvis av vernesko og forklær. Det er gjennom organiseringa av arbeidsfolk vi har vårt viktigste grunnlag og det er på tide at også denne makta settes inn mot rasisme og fascisme, avslutter Fresvig.

Under står uttalelsen i sin helhet:

«De siste tiårene har vi sett en vekst i fascistisk aktivitet i Norge og Europa. Flere nye grupper har oppstått, grupper som er bedre organisert og trent enn gruppene vi så på 90-tallet. Grupper som Nordisk motstandsbevegelse (heretter omtalt NMR) har satt opp egne treningsleirer der medlemmer lærer seg paramilitære kampteknikker som skal sikre en seier i en fremtidig rasekrig eller statsovertakelse.  

I flere tilfeller tar våre egne avstand fra antifascister og antifascistisk arbeid i media. Venstresiden og spesielt fagbevegelsen må slutte å angripe de som står imot de høyreekstreme nazikreftene som omringer oss. 

Fagbevegelsen blir også forsøkt splittet av høyreekstreme, fascistiske og rasistiske aktører. Fagbevegelsens styrke ligger, som i all klassekamp, i samhold og solidaritet mellom kamerater. Når arbeidsfolk begynner å se fiender i hverandre på grunn av hudfarge, religion, legning og etnisitet svekkes vår kampevne betydelig. For høyreekstremister er også fagbevegelsen i sin helhet en fiende, fordi den kampen vi kjemper for arbeiderklassens rettigheter og vilkår bryter med deres vrangforestilling av en enhetlig og «ren» nasjon uten denne motsetningen. Dette har fått uttrykk i en lang rekke med mer eller mindre alvorlige angrep som har vært med å sabotere fagbevegelsen.

Solidariteten og samholdet er en forutsetning for en sterk fagbevegelse og oppslutning i våre kamper. Dette kan ikke realiseres uten at vi står opp for mennesker som blir ekskludert eller utsatt for vold på bakgrunn av hudfarge eller opphav. Vi må stille oss bak våre kamerater, fordi det er det eneste rette og fordi alt annet vil stride mot fagbevegelsens mest grunnleggende idealer.

Det må være en prioritet å bygge en brei og folkelig motstand mot høyreekstremisme i fagbevegelsen og befolkninga forøvrig. Det er også viktig at partiene, LO og forbundene kommer på banen og blir synlige i kampen. Altfor lenge har disse vært stille. De sitter rolige og ser på at nazigrupper som NMR får bygge seg større. Når de blir spurt, er ofte svaret «disse har også ytringsfrihet» eller «det er lettere å argumentere imot dem hvis vi lar dem organisere seg». Dette er rein galskap! 

Trondheimskonferansen krever:

  • At partier, fagforeninger og organisasjoner på venstresiden blir klare og tydelige i kampen mot disse gruppene og bevegelsene. At ledere i fagbevegelsen går offentlig ut og tar avstand fra grupper som NMR og SIAN.
  • At det gjennom fagforeningene blir gitt økonomisk støtte som f.eks opprettelse av bøtefond til støtte for våre kamerater og medlemmer som blir bøtelagt av myndighetene for delta i antirasistisk aktivitet.»

*Journalisten deltok på Trondheimskonferansen for Industriaksjonen og var en av underskriverne på den vedtatte uttalelsen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned