Miljøpartiet Venstre på bærtur

Foto: Venstre

Jeg har tidligere stemt Venstre. Det kommer jeg ikke til å gjøre igjen.

Laila Meyrick
Om Laila Meyrick (1 artikler)
Laila Meyrick er selvstendig næringsdrivende og bor på Bøler, ved østmarka, i Oslo.

Som fersk Bølerboer var nærheten til Marka den største grunnen til å flytte hit. Nå stortrives jeg i en arealeffektiv og miljøvennlig blokk, men desto viktigere blir det å ha nær tilgang på gode opplevelser ute. Marka er vår hage og tumleplass.

I disse dager forsøker byrådet, deriblant miljøpartiet Venstre, å få gjennomslag for såkalte aktivitetssoner i den delen av marka som ligger nærmest der folk bor. At skogen vår skal gjøres om til aktivitetssoner, er ikke noe vi tar lett på.

Aktivitetsoner
Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel sier i en kronikk at intensjonen med aktivitetssoner er å gjøre marka mer tilgjengelig for flere, og nevner i fleng de som sykler, bruker rullestol, klatrer, går på ski, jogger, aker eller går på fottur. Alle disse aktivitetene eksisterer allerede. De 86% som aktivt bruker Marka har ikke behov for denne tilretteleggingen. Venstre prøver her å skyve funksjonshemmede foran seg, noe rullestol- og markabruker Anne Minken reagerer kraftig på i Dagbladet nylig.

Det eksisterer allerede milevis av grusveier og også en rullestolrampe på badeplassen Bråten (som kommunen rett nok godt kunne vedlikeholdt litt bedre). I min samboers permisjon klarte han ikke å trille sønnen vår på alle grusveiene som allerede eksisterer. Tro meg, han prøvde hardt. Og det er garantert plass til trillingvogner om så skulle være. Så det holder ikke, Maren Malthe-Sørensen (H) «Og selv om det stemmer at rullestolbrukere også bruker marka, så kan jeg, etter å ha trillet tvillingvogn i noen år, med hånden på hjertet si at marka ikke er like godt tilrettelagt for alle.»

LES OGSÅ: Om venstresiden skal slås sammen er det politikken som må diskuteres.

Vil bygge i marka
Det er ikke mange ukene siden Byrådet la noe helt annet i begrepet aktivitetssone enn det som nå blir skissert, like før vedtaket skal fattes. Byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), snakket i sommer om anlegg for twin tip og snowboard i marka – riktignok med «korridorer» med uberørt mark i Østmarka og Lillomarka. Jeg klarer dermed ikke helt å stole på intensjonene bak forslaget. Aktivitetssonene vil kunne være et tydeleg skritt på veien til å myke opp Markaloven, gradvis flytte grensen og åpne opp for utbygging i dette veldig aktivt brukte området. En må ikke lete lenge for å finne bevis på Byrådets planer om bygging av boliger i Marka.

LES OGSÅ: Høyre og Venstre snikflytter markagrensa. De har gått seg vill.

Går i mot eget program
Når Venstre nå åpner opp for aktivitesssoner i Marka går de også imot eget program.
«For å sikre det biologiske mangfoldet, er det nødvendig å redusere inngrepene i naturen gjennom god forvaltning og økt vern». Aktivitetssonene for terrengsykkelstier, mindre bygg på opptil 50 m2, klatrevegger og ballbinger er markert over et stort område i Nøklevannskogen, tvers over et viktig myrområde. Myra er viktig, sier Ola Elvestuen på Venstres egne nettsider.
«Vi må ha en helhetlig forvaltning av norske myrer, som sikrer biologisk mangfold og reduserer klimagassutslipp». Er dette tatt med i betraktningen når aktivitetssonene har blitt lagt?

Hvem er det som har utarbeidet sonene? Er det kartlagt og undersøkt hvor de mer sårbare delene av Marka er? Er det miljømessig vurdert, bortsett fra at det er i randssonen og dermed praktisk å bygge der? Når jeg ser strekene på kartet minner det meg om da koloniherrene delte opp det afrikanske kontinentet.

Hvilke inngrep og hvor store de skal være, er i forslaget uklart og diffust. Vi vet ikke hva det vil innebære for den enkelte sone. Venstre, som kaller seg et miljøparti, burde ta et skritt tilbake. Ta aktivitetssonene ut av kommuneplanen og gjør en grundigere behandling sammen med aktører som setter naturvern først.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Miljøpartiet Venstre på bærtur

  1. Støttes! Det er kjipt å lese om ny grusvei inn mot Dølerud og aktivitetssoner som spiser av marka. Men hvordan ligger AP i denne diskusjonen?

Kommentarfeltet er lukket.