Høyresiden sendte økonomien i Bergen rett vest

Foto: Skjermdump NRK

NRKs valgkampdebatt fra Bergen dekket over noen ikke uvesentlige fakta fra Norges neststørste by: H, FrP, V og KrF lot skoler forfalle, solgte eiendommer til underpris og sendte regningen til de fattige.

Isak Lekve
Om Isak Lekve (27 artikler)
Aktivist, skribent, sosiolog - og sosialist.

Fredagens store happening i Bergen var selvsagt at NRK sendte debatt direkte fra Kvarteret. Og selv om mye var bra og interessant, fortjener NRK også kritikk. La meg forklare.

Først og fremst for skjevfordeling av taletid. Harald Schjelderup fra AP fikk være med i debatt med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen fra Høyre, Frp og Krf var representert i bybanedebatten, mens Venstre, MDG og Senterpartiet fikk delta om ruspolitikk. Høyre kom imidlertid til orde enda to ganger med både statsminister og ordfører, mens ingen fra SV, Rødt eller FI var inviterte.

I tillegg har alle de tre kommentatorene som ble brukt klare politiske profiler, to sogner til posisjonen og en til opposisjonen. Totalt 8-4 i taletid til de partiene som utgjør flertallet i Bergen altså, eller 6-3 uten kommentatorene – til tross for at de er relativt jevne både på mandater og oppslutning. Da er ikke dette vektet. Selvsagt har det stor betydning at både ordfører og statsminister får snakke uavbrutt, mens ingen fra opposisjonen fikk samme privilegium.

Dermed kunne statsministeren påstå uimotsagt at alt går bra i bergensskolen (fortell det til alle barna som går i brakker rundt omkring), og hun kunne skryte over eldreomsorgen i kommunen, en skryt som må virke ufattelig for de som faktisk er brukerne. De har som BT nylig rapporterte lavest tillit i landet til denne omsorgen.

Samtidig kunne byrådslederen påstå at økonomistyringen hadde vært god i de tolv borgerlige årene. Dette kunne han si fordi oppjusteringen av skolene defineres som «investeringer» – og derfor tas ut av selve driftsbudsjettet. Skoler som nettopp krever gigant-«investeringer» nå fordi Høyre gjennom sine første 9 år med makten prioriterte skatteletter til villaeiere og lot dem forfalle totalt. Firedoblingen av gjelden forteller det virkelige bildet om økonomistyringen.

Og så må vi ikke glemme at Høyre også har solgt ut en rekke kommunale verdier, ofte til helt latterlige priser. Forum Kino var et spesielt stygt eksempel i så måte, da kommunen først solgte bygget for 7 millioner i 2006, før de heldige kjøperne kunne videreselge for 40 millioner året etter. Om det skyldtes kameraderi eller inkompetens vites ikke. Uansett viser slike salg at økonomistyringen faktisk har vært enda dårligere enn tallene forteller ved overfladisk lesning, og årets sikre styring styrte i juni mot en budsjettsprekk på 127 millioner som bare ble unngått ved at Høyre gjorde som de gjerne gjør – satte inn ytterligere kutt i tilbudet til samfunnets svakeste.

Dette med økonomistyringen til Høyre ser ellers ut til å være en akilleshæl borgerlige representanter stort sett forsøker å unngå, og også Bergens Tidende valgte å se helt bort i fra dette i sin forklaring på «Høyres fall» tidligere denne måneden, til tross for at dette strengt tatt er den største av mange skandaler i bergenspolitikken.

Skjevfordelingen i taletid gjorde altså at en rekke påstander stod ubesvart, og posisjonen unngikk ansvarliggjøring for konsekvensene av deres politikk. I stedet jobbet NRK iherdig for at vi skulle tro at rotet og de sterke følelsene skyldes det såkalte «bergenske lynnet». Vi kjenner alle disse mytene, og uavhengig av hva man måtte mene om dem – rotet rundt bybanen, Nygårdsparken, skoleforfallet og den manglende økonomistyringen kan man ikke plassere på «bergenserne» som sådan. Det ansvaret må legges på de av bergenserne som faktisk har tatt de beslutninger som har skapt rotet og omfanget som har skapt følelsene. De som sitter med makten i byen: Krf, V, H og FrP.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned