Nei-sidens plakater står mot ja-sidens massemedia i kampen om den greske opinionen

Foto: Morten Johansen

Oppslutningen blant  ja- og nei-siden er tilnærmet lik foran den greske folkeavstemningen førstkommende søndag, men det er store forskjeller i virkemiddelapparatet som blir brukt for å spre budskapet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Morten Johansen i Athen (tekst og foto)

De seks største mediekanalene i Hellas viet ja-sidens demonstrasjon 30. juni adskillig mer oppmerksomhet enn nei-sidens demonstrasjon dagen før. En opptelling av omfanget på åtte-nyhetene viser at ja-siden fikk tilsammen nesten 47 minutter, mens nei-siden fikk i overkant av 8 minutter. Den eneste kanalen som hadde omtrentlig lik dekning av begge demonstrasjonene var statskanalen ERT der ja-siden fikk fire minutter og 39 sekunder mens nei-siden fikk fire minutter og femti sekunder.

I motsetning til i Norge er ikke statskanalen den mest populære, men kanaler med private eiere. I opptellingen ble SKAI, Mega Channel, ANT1, Alpha Channel, Star Channel inkludert, foruten ERT. Om vi isolerer bort ERT sin dekning fikk altså ja-siden 10 ganger så lang fjernsynstid. Man kan bare spekulere i om det er milliardæren Giannis Alafouzos’ eierskap i SKAI og øvrige eierinteresser som er årsaken til at ja-siden fikk over 7 minutter på SKAI og nei-siden ingen dekning overhodet. Hvis nyhetskriterier var det avgjørende er det vanskelig å se for seg hva disse skulle være, i og med at demonstrasjonene var temmelig like.

Oversikt over taletidene i de ulike greske mediene før søndagens folkeavstemning.

Oversikt over taletidene i de ulike greske mediene før søndagens folkeavstemning.

Nei-siden tapetserer byen med plakater
Når det gjelder plakatopphengning har imidlertid nei-siden et stort forsprang. Det henger nei-plakater overalt i Athen, mens vi ennå ikke har sett plakater fra ja-siden. Borgermesteren i Athen, som tilhører et uavhengig parti som minner om Pasok (som er på ja-siden), har angivelig vurdert forbud mot plakatopphengning, noe som ville begrenset mulighetene for nei-siden til å spre sitt budskap. Så langt har det ikke blitt aktuelt, så folket kan fortsatt ta i bruk de virkemidlene som står til sin disposisjon i kampen mot elitens store mediemaskineri.

Nei-sidens plakater med portrett av den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble preger gatebildet i Athen i disse dager.

Nei-sidens plakater med portrett av den tyske finansministeren Wolfgang Schäuble preger gatebildet i Athen i disse dager.

.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned