Lokaldemokratiet raseres i byggesaker

Illustrasjonsfoto: Tnessy

Bydelsutvalgene skal ikke lenger ha myndighet til å avgjøre klager i byggesaker. Opposisjonen raser nå mot det de mener er en rasering av lokaldemokratiet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Siden 2004 har bydelsutvalgene i Alna, Vestre Aker og Grunerløkka, som er prøveordning, vært avgjørende kommunale instanser når det gjelder klager på vedtak i byggesaker. Dette har vært en prøveordning, som ble prøvd ut med tanke på at alle bydeler etterhvert skulle inngå i ordningen. I bystyremøtet forrige onsdag fikk byrådet flertall for sitt forslag om å avvikle ordningen og tilbakeføre ansvaret til byråkratene i plan- og byggningsetaten.Vedtaket er et kraftig angrep på lokaldemokratiet mener opposisjonen.

— Det er uheldig at beslutningsprosessen fjernes fra politikerne og brukerne av tjenestene, sier Arbeiderpartiets Anders Røberg-Larsen.

Han får støte av bystyrekollega Anders Behring (SV), som mener bydelsutvalgene selv har blitt totalt overkjørt i denne saken.

— Bydelsutvalgene selv er av den mening at prøveordningen har vært med på å revitalisere og utvikle lokaldemokratiet i hovedstaden. Derfor er det svært skuffende at byrådet nå velger å ikke lytte til bydelsutvalgene men heller velger å avslutte prøveordningen, sier han.

LES OGSÅ: In the ghetto: Den urettferdige boligpolitikken

— Skaper ingen forenkling
Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H), mener prøveordningen har hatt enkelte positive, men at disse ikke er nok til å rettferdiggjøre at ordningen blir videreført.

— Byrådet ser at forsøksordningen har hatt positive sider, slik som også var forsøkets hensikt, som større nærhet til innbyggerne/de berørte, utnyttelse av lokal kunnskap og ved å bidra til engasjement samt styrking av bydelene på det lokaldemokratiske plan. Byrådet mener samtidig forsøksordningen har skapt store utfordringer som har vist at det har vært riktig å avvikle ordningen.

Folke Fredriksen viser til at prøveordningen ikke har frambragt noen forenklet saksbehandling, som var et av målene med ordningen. I tillegg mener han en permanent ordning i alle budeler vol kunne føre til store forskjeller i klagesaksbehandlingen fra bydel til bydel.

— Slik vi ser det vil en permanent ordning med lokal klagesaksbehandling kunne føre til store ulikheter mellom bydelene. Dette vil også kunne føre til at boligspekulanter og andre vil kunne utnytte forskjellene fra bydel til bydel til sin forskjell. Det å legge til rette for en slik ulikhet ønsker vi ikke.

LES OGSÅ: En trist boligpolitikk

Lokaldemokratiet blir ivaretatt
Folke Fredriksen tilbakeviser kontant opposisjonens påstand om at omleggingen av klageprosessen er et angrep på lokaldemokratiet.

— Dette er på ingen måte noe angrep på lokaldemokratiet. Tvert i mot er dette en løsning som vil sørge for en likhet og forutsigbarhet for alle innbyggere i Oslo.

Han understreker også at lokaldemokratiet fortsatt gis en viktig rolle i og med at fylkesmannen nå vil være direkte klageorgan for avslag på klagesaker gjort av plan- og byggningsetaten.

Etterlyser en reform for lokaldemokratiet
Under debatten i bystyret kom det fram at opposisjonspartiene, Arbeiderpartiet, SV og Rødt nå ønsker at man raskt får satt i gang et arbeid for å styrke lokaldemokratiet og få til en desentralisering av kommunale beslutningsprosesser.

— Saker som denne viser at det er viktig at vi nå får på plass en reform som sørger for en desentralisering av de kommunale beslutningsprosessene, slik at disse igjen kommer nærmere publikum, sier Røberg-Larsen..

Han varsler nå at Arbeiderpartiet vil følge opp denne saken . Partiet vil nå jobbe for en ny reform som vil gjøre lokaldemokratiet til en viktig del av den kommunale beslutningsprosessen igjen.

— For oss framstår det nå som særs viktig at bydelene igjen får en fremtredende plass i den kommunale hørings- og klageprosesser. Dette er viktig for å forsikre seg om at lokaldemokratiet revitaliseres og bevares for fremtiden.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned