Da fagforeninga tok kampen snudde Oslo kommune: Reinholdere gikk fra 0,58 til 50 prosent

Fagforbundet fikk Oslo kommune til å snu om stillingsprosenter.

Etter å ha bedt om faste stillinger fikk reinholderne tilbud om kontrakter på 0,58, 2,28 og 3,58 prosent. Da Fagforbundet tok saken snudde Oslo kommune samme dag. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Joakim Møllersen

Kort tid etter at Fagforbundet hadde gått ut offentlig om tre reinholdere som hadde blitt tilbudt kontrakter på 0,58, 2,28 og 3,58 prosent kom det et nytt tilbud fra Helseetaten. De tilbudte stillingene tilsvarer 13 minutter, 51 minutter og 80 minutter jobb per uke, men fagforeningas inngripen førte til en betydelig økning i stillingsprosentene.

Tillitsvalgt for reinholderne, Stig Berntsen fra Fagforbundet, sendte en epost til Helseetaten vedrørende kontraktsforslaget uten å få svar. Etter at saken sto i Dagsavisen tok byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap) kontakt med Helseetaten og seinere samme dag lå det nye kontraktsforslag på bordet, alle på 50 prosents stillinger.

LES OGSÅ: Regjeringen fortsetter raseringen av arbeidslivet — nå åpnes det for mer nattarbeid mot mindre betaling

Ikke et arbeidsuhell
Til Tellevik Dahl har Helseetatens ledelse omtalt kontraktsforslagene som et arbeidsuhell, noe Stig Berntsen reagerer på.

— Jeg ser at dette har blitt omtalt som et uhell. Det stemmer ikke. De har blitt politisk overstyrt etter å ha kommet med disse kontraktene og det er bra. Nå håper vi også at de har lært, sier han til Radikal Portal.

Ufrivillig deltid og midlertidighet er et stort problem innen kommunal sektor og Oslo er ikke et unntak. Særlig reinhold og helse- og omsorgssektoren holdes ofte fram som verstinger.

Berntsen skryter av Ap-politikeren som tok saken i egne hender etter medieoppslaget og håper det er et tegn for hvordan kommunen vil håndtere slike saker framover.

— Jeg er veldig positivt overraska over hvor direkte og godt Tone Tellevik Dahl har agert i denne saken. Hun nevner selv vikarpool så det håper jeg vi kan komme i gang med så fort som mulig. Dette er også et veldig viktig kvinnespørsmål.

LES OGSÅ: Vi deltidskvinner

Forventer mer av byrådet
Nettopp en vikarpool er noe Berntsen mener partiene som sitter med makta i Oslo — Ap, SV og MdG — kan få gjennom som et effektivt tiltak for å begrense ufrivillig deltid.

— Kommunene kan gjøre en god del på dette området. De kan kutte ut vikarbyråene og det kan gjøres over natta. De kan opprette kommunale vikarpooler og slik kan de få fast ansettelse av kommunen. Oslo kommune driver i dag betydelig grad av innleie for å unngå egne ansatte for å unngå at de opparbeider seg rettigheter, forklarer Berntsen.

De tre reinholderne som nå har fått nye kontrakter hadde jobbet i Oslo kommune mellom ett og to og et halvt år da de ba om faste stillinger.

Fagforeningsaktivisten forventer også at tiltak blir satt i gang, da det har vært blant valgløftene til partiene som nå utgjør byrådet.

LES OGSÅ: Verdien av arbeidsledighet

Mange spørsmål i kampen mot deltid
— De har jo i byrådserklæringa at de skal jobbe for heltid, men nå må vi se hva de regner som akseptabelt. Reinholderne fikk 50 prosent, skal vi regne med at en familieforsørger kan livnære seg og sine på det? Det er en tredjedel av industriarbeiderlønn.

Selv om kontraktene blei betydelig utvida ser Fagforbundet et ytterligere potensial for at arbeidsforholdene til de kommunalt ansatte skal forbedres.

— Det er noe trist med at man oppsummerer halv stilling som en stor seier. Deltid i Oslo kommune er et kjempeproblem, men vi fikk i alle fall brukbare stillingsprosenter for de tre.

— Vi bør også se på hva som er akseptable minimumsprosenter for stillinger i det hele og de store. Er 10 prosent greit? Er 20 prosent greit? avslutter Stig Berntsen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Da fagforeninga tok kampen snudde Oslo kommune: Reinholdere gikk fra 0,58 til 50 prosent

  1. Avatarbørre arnold // 2018-04-20 kl 11:28 //

    Kontrakter på 0,58, 2,28 og 3,58 prosent er fullstendig latterlig og man skulle ikke tro at det innen det offentlige var verst mht ufrivillig deltid og bruk av vikarbyråer. Særlig ikke når Oslo kommune styres av AP, SV og MDG.

  2. Norske borgere bør få et tilbud om 100prosent stilling og full jobb og kunne søke om redusert stillingsprosent eller halv stilling i en periode av helsehensyn eller av familiehensyn.
    Krev at dette blir helt tydelig i norske lover og i Grunnloven.
    Full stilling eller 100prosent stilling må og bør lovfestes som normen og som utgangspunktet.
    Stortinget og regjeringen bør sikre at alle kan få en jobb og trygg jobb og gode boforhold og slik at bråkmakere og støy i bomiljøene stoppes og slik at det i alle fall er nattero.

Kommentarfeltet er lukket.